Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

PET-CT-scan met Zr89-Atezolizumab

Download PDF
Belangrijk: Een goede voorbereiding is erg belangrijk voor het slagen van het onderzoek. Lees daarom de informatie in deze brief aandachtig door. Belangrijk:

Waarom moet u op tijd komen?


De radioactieve vloeistof die nodig is voor het onderzoek wordt dezelfde dag, vroeg in de ochtend, speciaal voor u op maat klaargemaakt. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Omdat de radioactieve stof dezelfde dag wordt gemaakt dient er eerst een kwaliteitstest gedaan te worden. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van de radioactieve stof niet goed is, waardoor we deze niet kunnen gebruiken. Dit komt zelden voor, mocht het helaas toch gebeuren dan betreuren wij dat ten zeerste en zal er gekeken worden naar een oplossing.

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend is zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen verwaarloosbaar is.

Doel van het onderzoek


U heeft besloten deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van kanker met behulp van een Zirkonium PET-CT scan. Door verschillende eiwitten (antilichamen) te voorzien van een radioactief label (Zirkonium of 89Zr) worden deze zichtbaar op een Zirkonium PET-CT scan. Een Zirkonium PET-CT scan geeft informatie over de vorm en functie van de te onderzoeken organen en weefsels. Deze worden na toediening van een radioactieve vloeistof zichtbaar. Zo kan worden vastgesteld of er afwijkingen zijn en wat de eventuele omvang daarvan is.

In deze brief wordt uitleg gegeven over de gang van zaken rondom de experimentele PET-CT scan. Het specifieke doel van de experimentele PET-CT scan staat uitgebreid beschreven in de patiënten informatie van de desbetreffende studie.

Voorbereidingen


  • Voorafgaande aan het onderzoek mag u gewoon alles blijven eten en drinken.
  • Medicatie kan normaal door gebruikt worden.

Het onderzoek


Het onderzoek bestaat uit 2 delen: op de eerste dag krijgt u een tijdelijk infuus in de arm aangelegd waardoor de radioactieve antilichamen worden toegediend. Na het toedienen van de antilichamen moet u nog een uur blijven op de afdeling. U kunt eventueel iets te lezen meenemen of met uw mobiel naar muziek luisteren.

De scan


7 dagen later staat de scan gepland. Hiervoor zijn geen voorbereidingen nodig. Het is erg belangrijk dat u tijdens de scan goed stil ligt.

Duur van het onderzoek


Dag 1: toediening en wachten duurt ongeveer 1,5 uur.
Dag 2: de scan duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek


U kunt na het onderzoek gewoon naar huis of naar uw werk. Daarbij kunt u gebruik maken van auto of openbaar vervoer.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw specialist. Als medisch handelen op korte termijn noodzakelijk is, is er telefonisch contact tussen uw specialist en onze afdeling.

Bijwerkingen


De kans op bijwerkingen na een toediening is klein. Mogelijke bijwerkingen van de antilichamen zijn koude rillingen en koorts, in zeldzame gevallen treedt kortademigheid, misselijkheid, verlaagde bloeddruk, moeheid, huiduitslag en het vasthouden van vocht op. Deze bijwerkingen treden voornamelijk op tijdens of vlak na de toediening en kunnen met behulp van bepaalde medicatie worden onderdrukt.

Tijdelijke leefregels na de injectie


Voor het onderzoek wordt maar weinig radioactiviteit toegediend, toch is de straling nog ruim een week meetbaar. In deze periode wordt uw omgeving aan enige straling blootgesteld. Dit effect neemt af naarmate de toediening langer geleden is. Met name de factoren afstand en tijd spelen een belangrijke rol. Een korte tijd blootstaan aan enige straling brengt geen gevaar met zich mee. Om de hoeveelheid straling voor uw omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt u geadviseerd om de hieronder vermelde leefregels op te volgen.

Kinderen en zwangere vrouwen


Een (ongeboren) kind is gevoeliger voor straling dan een volwassene. Houdt u gedurende één week extra afstand (minimaal één meter) tot zwangere vrouwen en kinderen (jonger dan 10 jaar) op momenten waar dit mogelijk en gepast is.

Het is belangrijk dat u in deze week niet langdurig lichamelijk contact heeft met kinderen, bijvoorbeeld langere tijd (meer dan 30 minuten) op schoot zitten. Bezoek van (klein)kinderen is niet bezwaarlijk, probeer dan in ieder geval 1 meter afstand te houden.

Toilet


De radioactiviteit verlaat het lichaam met name via de urine en in mindere mate via de ontlasting. U wordt geadviseerd om gedurende één week hygiënische maatregelen toe te passen bij het toiletbezoek, zoals zittend plassen (dus ook mannen) en de handen wassen met zeep.

Begeleider


U kunt een volwassen begeleider meenemen. De begeleider mag niet aanwezig zijn bij de uitvoering van het onderzoek vanwege de op te lopen stralingsdosis. Ook mag de begeleider niet zwanger zijn.

Eigendommen


Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis te nemen en in het ziekenhuis uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Afspraak annuleren


Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan een dag van tevoren voor 10:00 uur ons doorgeven.

Contact


Heeft u nog vragen? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of stel uw vraag aan de laborant die het onderzoek uitvoert.
  • Afdeling Nucleaire Geneeskunde (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 01 32
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704