Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wegwijs op het dagbehandelcentrum

U wordt voor een dagbehandeling opgenomen in het Erasmus MC. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Met deze informatie maken wij u graag wegwijs op ons dagbehandelcentrum. We doen ons best uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Heeft u persoonlijke vragen of opmerkingen over uw behandeling of verzorging? Dan kunt u uiteraard terecht bij uw arts, uw verpleegkundige of andere medewerkers van het Erasmus MC.

Download PDF

Vóór uw opname op het dagbehandelcentrum

Voor uw opname ontvangt u van ons een brief waarin staat op welke dag en hoe laat wij u opnemen op het dagbehandelcentrum. Ook leest u in deze brief waar u zich kunt aanmelden bij aankomst in het ziekenhuis. Het is ook mogelijk dat u een oproep per telefoon krijgt.

Verhinderd

Kunt u op de geplande datum niet komen? Laat ons dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. De contactgegevens vindt u in uw afsprakenbrief.

Besmetting met MRSA, BRMO of het coronavirus

In een aantal gevallen heeft u een verhoogde kans op een MRSA- en BRMO-besmetting. Dit zijn besmettingen met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meeste antibiotica. Nederlandse ziekenhuizen nemen speciale maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Een van die maatregelen is patiënten die (mogelijk) zo’n bacterie bij zich dragen bij een bezoek aan het ziekenhuis te isoleren van andere patiënten. Is een van onderstaande situaties op u van toepassing? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw arts of verpleegkundige.
 • U bent in de afgelopen twee maanden behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis.
 • U werkt met varkens, vleeskalveren en/of pluimvee.
 • U bent zeevarende.
 • U bent asielzoeker.
 • U bent (bekend) drager van een resistente bacterie vanuit een ander ziekenhuis of andere zorgverlener.
 • U bent besmet met het coronavirus (COVID-19).
Voor meer informatie zie Screening resistente bacteriën: MRSA en BRMO

Uw medicijnen

Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Ook medicijnen van de drogist of natuurwinkel. Een combinatie van medicijnen kan namelijk schadelijk voor u zijn. Uw arts bepaalt of u doorgaat met het nemen van deze medicijnen en bespreekt met u welke andere medicijnen nodig zijn. Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, etenswaren of andere stoffen? Meld dit dan aan uw arts en verpleegkundigen. Zij noteren dit in uw digitale dossier en houden er bij uw behandeling rekening mee.

Aankomst in het ziekenhuis

Neem bij een bezoek aan het Erasmus MC altijd uw identeitsbewijs mee. Dat heeft u nodig bij het aanmelden of inschrijven. U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs gebruiken.

Parkeren

U kunt tegen betaling parkeren in de parkeergarage aan de Westzeedijk of aan de Wytemaweg. Bij de hoofdingang aan het Dr. Molewaterplein 40 is geen parkeermogelijkheid. U kunt zich hier wel af laten zetten. Bij de ingang staan rolstoelen die u kunt gebruiken en na gebruik kunt (laten) terugplaatsen.

Aanmelden bij de ingang

Bent u al eerder in het Erasmus MC geweest? Dan gaat u naar een van de aanmeldzuilen bij de ingangen. Hier scant u uw identiteitsbewijs. Op de zuil staat aangegeven waar u uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs kunt aanbieden. U ontvangt een dagticket met daarop het gebouw en de etage waar u wordt opgenomen.

Inschrijven

Is het uw eerste bezoek aan het Erasmus MC of hebben we meer gegevens van u nodig? Dan gaat u naar ‘Inschrijven’. Na inschrijving ontvangt u van een van onze medewerkers een dagticket met daarop het gebouw en de etage waar u wordt opgenomen.

Eerst bloed prikken?

Soms staat in uw brief aangegeven dat u eerst bloed moet laten prikken. Op uw dagticket staat de route naar de Bloedafname.

Te vroeg voor uw afspraak

We verwachten u maximaal 15 minuten voor uw afspraak in de wachtruimte op de etage. Heeft u tijd over tot uw afspraak? Kijk eens in een van onze winkels of neem plaats in een van de restaurants, binnentuinen of wachtgebieden.

Aanmelden op de etage

Met de route op uw dagticket en de bewegwijzering in het ziekenhuis gaat u naar het dagbehandelcentrum. Bij aankomst op uw etage scant u de barcode van uw dagticket op de zuil daar. Zo weten wij dat u er bent. U kunt plaatsnemen in het wachtgebied tot u wordt opgehaald. De volgorde van binnenkomst is niet altijd de volgorde waarin u wordt opgeroepen omdat u met patiënten van verschillende specialismen in hetzelfde wachtgebied wacht.


Uw verblijf op de dagbehandeling

Wat neemt u mee?

Waardevolle eigendommen laat u liever thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Wat neemt u wel mee?
 • Medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking. Neem genoeg medicijnen mee voor de duur van uw opname.
 • Eventuele dieetvoorschriften.
 • Met uw toestemming kunnen wij uw medicijngebruik inzien. U regelt dit via uw huisarts, apotheek of via www.ikgeeftoestemming.nl. Als u geen toestemming geeft, moet u uw medicatieoverzicht meenemen.

Ontvangst op het dagbehandelcentrum

Een verpleegkundige haalt u op uit het wachtgebied en brengt u naar uw stoel of bed. Hij of zij stelt u een aantal vragen die belangrijk zijn voor uw behandeling en verpleging. Bijvoorbeeld of er bijzonderheden zijn voor uw opname, wie uw contactpersoon is en of u allergieën heeft.

Op het dagbehandelcentrum zijn 6-persoonslounges. Om beter gebruik te maken van de beschikbare bedden op het dagbehandelcentrum, worden mannen en vrouwen in dezelfde lounge verpleegd.

Patiëntentablets

Op het dagbehandelcentrum heeft u een patiëntentablet. Met deze tablet kunt u ook met uw DigiD uw dossier inzien, gebruikmaken van het internet en een facilitair medewerker oproepen. U kunt een vraag aan hem/haar stellen door op de serviceoproep te drukken. Om uw oproep toe te lichten, drukt u op “Ik heb een vraag/verzoek” en gebruik het tekstvak.

Begeleider

Per bezoek kunt u één vaste begeleider meenemen. Uiteraard is bij uw volgende bezoek wel een andere begeleider mogelijk. Vindt uw behandeling of onderzoek plaats buiten het dagbehandelcentrum? Bijvoorbeeld op de OK of bij radiologie? Dan wacht uw begeleider beneden in de Arcade, de Passage of op het Plein. Hier zijn restaurants en winkels aanwezig waar uw begeleider bijvoorbeeld een maaltijd kan kopen. Een begeleider mag op het dagbehandelcentrum niet eten of telefoneren.

De bezoektijden kunnen in bijzondere situaties afwijken, zoals in tijden van COVID-19.

Verschillende specialismen

Op het dagbehandelcentrum ontvangen we patiënten die voor verschillende specialismen komen, in dezelfde behandellounge. Onze verpleegkundigen worden dan flexibel ingezet. Dat betekent dat u misschien niet altijd door dezelfde verpleegkundige geholpen wordt.

Identificatiebandje

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat wij weten wie u bent, zodat er geen verwisseling van patiënten plaatsvindt. Bij aankomst op het dagbehandelcentrum krijgt u een identificatiebandje: een plastic polsbandje met uw naam, geboortedatum en afdeling. U moet dit altijd dragen. Wij moeten er zeker van zijn dat we een onderzoek bij de juiste persoon uitvoeren en medicatie aan de juiste persoon geven. Om vergissingen voor te zijn, kan het voorkomen dat u herhaaldelijk (bij ieder onderzoek, medicatietoediening en dergelijke) gevraagd wordt naar uw naam en geboortedatum, ook al draagt u dit bandje. Dit doen we als extra controle. Wij vragen hiervoor uw begrip, omwille van uw veiligheid. Is het bandje beschadigd of verwijderd voor een onderzoek of operatie? Vraagt u dan een nieuw bandje.

Gebruik mobiele telefoon

Op de meeste plaatsen in het Erasmus MC is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan. Op plaatsen waar mobiel telefoneren niet is toegestaan (bijvoorbeeld op de intensive care) ziet u een verbodsbord. De gedragsregels voor het gebruik van uw mobiele telefoon zijn:
 • Zet uw telefoon bij voorkeur op stil– of trilstand.
 • Praat niet te hard.
 • Zoek een plek op waar u zo min mogelijk mensen stoort.
 • Zet uw telefoon uit in verbodsgebieden.

Wifi

In het Erasmus MC heeft u gratis toegang tot internet via een draadloos netwerk. Dit wifi-netwerk heeft de naam 'Hotspot' en is aanwezig op alle etages van de kliniek, bijna alle openbare ruimten en de meeste poliklinieken. Iedereen kan vrij gebruik maken van deze dienst. Verbind hiervoor uw telefoon, tablet of laptop met het netwerk ‘Hotspot’, open een webbrowser en ga naar een willekeurige website. U krijgt dan een pagina waarop u akkoord moet gaan met enkele gedragsregels en voorwaarden. Daarna wordt de verbinding opengezet.

Maaltijden

Voor uw (brood)maaltijden komt een van onze facilitair zorgmedewerkers bij u langs met een broodbuffetkar. U kunt zelf een keuze maken uit het aanbod. Eten en drinken is belangrijk, ook tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u, als het kan en mag, voldoende eet en drinkt.

Handhygiëne

Als patiënt bent u sneller vatbaar voor infecties. Was daarom regelmatig uw handen, in elk geval voor elke maaltijd en na elk toiletbezoek.

Rookvrij Erasmus MC

In en rondom het ziekenhuis is roken niet toegestaan.

Openingstijden

Het dagbehandelcentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.15 - 20.00 uur.
In de oneven weken is het dagbehandelcentrum open op zaterdag van 7.15 - 15.45 uur.

Naar huis

Ontslag uit het dagbehandelcentrum

Uw behandelend arts of verpleegkundige bespreekt het tijdstip van ontslag en de eventuele nazorg met u. Voor uw vertrek heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U kunt dan vragen stellen en krijgt adviezen voor thuis. Een eventueel recept voor medicijnen wordt digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek in de Passage van het Erasmus MC (naast de Albert Heijn). U kunt de medicijnen daar afhalen. Een brief voor uw huisarts of arts in een ander ziekenhuis wordt zo mogelijk digitaal verzonden. Is dit niet mogelijk, dan krijgt u deze brief mee. Een afspraak voor controle op de polikliniek of het dagbehandelcentrum ontvangt u thuis per brief.

Mijn Erasmus MC

Als patiënt van het Erasmus MC heeft u toegang tot Mijn Erasmus MC. U kunt hier een samenvatting van uw medisch dossier en uw afspraken inzien. Het gebruik van Mijn Erasmus MC is beveiligd met DigiD met sms-functie. Op onze website leest u welke informatie u hier aantreft. Inloggen op Mijn Erasmus MC kunt u altijd en overal via www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc.

Behandeling en verzorging

U wordt behandeld en verzorgd door een team van specialisten en verpleegkundigen.

Behandelend arts

De arts die u op de polikliniek heeft bezocht, is niet altijd de arts die u behandelt op het dagbehandelcentrum. Het is heel goed mogelijk dat een andere specialist, of arts in opleiding tot specialist, de operatie verricht of u behandelt. Op het dagbehandelcentrum is een arts aanwezig. Hij of zij is verantwoordelijk voor de medische zorg op het dagbehandelcentrum.

Verpleegkundigen

Met vragen over uw verzorging kunt u bij de verpleegkundigen terecht. Op het dagbehandelcentrum werken de verpleegkundigen voor meerdere specialismen. Daarom heeft u niet iedere keer dezelfde verpleegkundige.

Verbeteren van onze zorg

Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Wij vinden het belangrijk te weten wat we goed doen en ook wat we nog kunnen verbeteren. Daarom kan het zijn dat wij u wat vragen stellen over de zorg (mondeling, schriftelijk of digitaal). De uitkomsten hiervan helpen ons om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling. Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken. Zo helpt u uzelf en uw medepatiënten. Het spreekt vanzelf dat wij hierbij alle privacy in acht nemen.

Wel of niet reanimeren

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten optimaal betrokken zijn bij hun behandeling. En dat u uw eigen wensen en uw eventuele grenzen kenbaar maakt. Daarom wordt u (als u 16 jaar of ouder bent) op de polikliniek gevraagd hoe u denkt over reanimatie.

Voorzieningen buiten de dagbehandeling

Het Erasmus MC heeft verschillende voorzieningen. Lees er meer over op onze website https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/voorzieningen.

Poliklinische apotheek

In de Passage is een poliklinische apotheek. Iedereen met een recept voor medicatie kan hier terecht. Naast medicatie beschikt de apotheek over een assortiment zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, pleisters, zalven en middelen tegen allergie. De apotheek is op beide locaties geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Telefoon: (010) 703 04 24.

Patiënt Service Centrum

Bij het Patiënt Service Centrum kunt u terecht met praktische en niet-medische vragen. Bijvoorbeeld met vragen over digitale zorg, zoals u patiëntenportaal. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen, helpen bij het vinden van betrouwbare informatie of verwijzen u door naar de juiste persoon. U bent ook welkom voor een persoonlijk gesprek.
 • Locatie: bij de receptie hoofdingang
 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -16.30 uur
 • E-mail: info@erasmusmc.nl
 • Telefoon: (010) 704 51 14

Suggesties en klachten

Als u niet of juist wel tevreden bent met de gang van zaken tijdens uw verblijf, horen wij het graag. Ook wanneer u suggesties voor ons heeft. Het Erasmus MC streeft naar goede zorg. Het is mogelijk dat u over uw behandeling of het verblijf in het ziekenhuis niet tevreden bent. Het ligt voor de hand dat u uw klacht allereerst bespreekt met degene die volgens u verantwoordelijk is voor het gebeurde. Als u dit niet wenst of als dit overleg niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht melden bij de receptie. Daar ontvangt u de gegevens van een klachtenfunctionaris. Uw klacht kunt u dan vervolgens schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

Meer informatie