Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Reguliere zorg is hervat

18 mei 2020

Alle normale zorg in het Erasmus MC is hervat.

Alle specialismen in het Erasmus MC verlenen weer de normale zorg. Alle poliklinieken zijn weer open. Reguliere zorg en de coronazorg zijn veilig naast elkaar ingezet. Het Erasmus MC is en blijft veilig te bezoeken.

Bekijk de animatie met een uitleg over hoe de zorg weer wordt opgepakt.

In Erasmus MC is de acute en semi-acute zorg gedurende de coronacrisis doorgegaan. Dat hoort bij de functie van het Erasmus MC, voor patiënten soms de enige plek waar behandeling mogelijk is. De zorg voor corona (Covid-19)-patiënten en de daarbij benodigde inzet van personeel en middelen heeft echter wel gezorgd voor oplopende wachttijden voor patiënten die reguliere zorg nodig hebben. Sinds begin mei verlenen alle specialismen weer de normale zorg op de poliklinieken. Alle patiënten ontvangen persoonlijk bericht over hun afspraken in het ziekenhuis.

Het Erasmus MC is en blijft veilig te bezoeken. Zowel voor medewerkers als patiënten en bezoek zijn maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Patiënten worden voor hun bezoek  telefonisch gevraagd of zij coronaklachten hebben.  De corona- en niet-coronazorg verloopt  gescheiden. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om te kunnen beantwoorden aan de ‘anderhalvemetersamenleving’, bijvoorbeeld in de inrichting van wachtruimten, spreekkamers en het leiden van  bezoekersstromen. 

“Het realiseren van de reguliere zorg in de anderhalvemetersamenleving heeft gevolgen voor de inrichting en uitvoering van de zorg,” aldus Joke Boonstra, lid raad van bestuur Erasmus MC. “Hierin komen we de patiënten en bezoekers zoveel mogelijk tegemoet. Bijvoorbeeld door versneld nieuwe middelen in te zetten. Het videoconsult is hier een goed voorbeeld van. Dat scheelt voor de patiënt een reis naar het ziekenhuis.”

Het verlenen van reguliere zorg gebeurt in nauwe samenwerking met alle zorginstanties in de ROAZ regio, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen, ambulancevervoer en verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor elke organisatie verloopt hervatting van de reguliere zorg op een andere manier, bijvoorbeeld vanwege de fysieke situatie en beschikbaarheid van personeel en beschermingsmiddelen. 

Afspraken in het ziekenhuis

Poliklinische afspraken vinden waar mogelijk telefonisch plaats. Maar als u wordt uitgenodigd om naar het spreekuur van uw arts of verpleegkundige te komen, of om bijvoorbeeld bloed te laten prikken of een foto te laten maken, is het belangrijk voor uw gezondheid dat u komt.

Uw zorgverlener maakt de inschatting wat het beste is voor u en uw gezondheid. Heeft u zelf klachten als neusverkoudheid, koorts, kortademigheid of hoesten? Dan belt u het telefoonnummer dat vermeld staat op uw afsprakenbrief om te overleggen.

Veilig

Wij zorgen ervoor dat patiënten en medewerkers de veilige afstand kunnen bewaren. Besmette patiënten worden gescheiden gehouden van degenen die niet besmet zijn. Bij verdenking op besmetting worden voor u en onze medewerkers beschermende maatregelen genomen en testen afgenomen. Zie ook onze belangrijkeinformatie voor bezoekers en begeleiders om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Zwangere vrouwen

Ook voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind, is het belangrijk dat zij naar het ziekenhuis komen voor controles en afspraken.

Oncologische dagbehandeling en opname

Oncologische (dag)behandelingen zoals chemotherapie of bestraling en geplande opnames gaan door zoals afgesproken. Als dit verandert, dan wordt u daarover door ons benaderd.

Zorg voor kinderen

In het Erasmus MC-Sophia gaat de zorg voor kinderen op een veilige manier door. Twijfel niet om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Coronavirus en mogelijke vragen, verwijzen we u naar ons overzicht met veelgestelde vragen die regelmatig wordt bijgewerkt.

Ongeruste patiënten

Bent u patiënt en maakt u zich ongerust? U kunt op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur bellen met telefoonnummer: 010-7041400. Houd uw patiëntennummer bij de hand als u belt.

Ongeruste burgers

Burgers kunnen bellen met het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351.