Veelgestelde vragen over het coronavirus (neuro-endocriene tumoren)

Informatie over het coronavirus voor patiënten met een neuro-endocriene tumor vindt u op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie

Wij adviseren u met klem de maatregelen met betrekking tot (hand)hygiëne op te volgen en uw sociale contacten tot een minimum te beperken. Het is van belang dat u het zogenaamde ‘social distancing’ hanteert. Bij patiënten met kanker lijkt het coronavirus (SARS-CoV-2) een gecompliceerder verloop te hebben, dus voorkomen van besmetting is hier het beste.

Met die reden worden polikliniekbezoeken indien mogelijk beperkt en zetten wij poliklinische afspraken daar waar mogelijk om in een telefonische afspraak. Het gaat alleen om afspraken waarbij uw behandelend specialist het medisch verantwoord vindt om deze telefonisch te laten plaatsvinden. Alle polikliniekafspraken waarbij het noodzakelijk is om in het Erasmus MC aanwezig te zijn, gaan gewoon door.

Wij vragen u de medicatie voor de behandeling van uw neuro-endocriene tumor te continueren.

Wanneer neemt u contact op?

Indien u klachten heeft als verkoudheid, koorts, hoesten of kortademigheid, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Bij gebruik van everolimus of sunitinib dient u ook contact op te nemen met uw behandelend arts, omdat deze klachten ook als bijwerking van de medicatie kunnen voorkomen.

Gaan de behandelingen met peptide receptor radionuclide therapie (PRRT) door?

Ja, de behandelingen met PRRT gaan vooralsnog gewoon door.

Welke richtlijnen gelden voor een bezoek aan het ziekenhuis?

Wij willen u en uw begeleider vragen om bij een bezoek aan ons ziekenhuis de huidige algemeen geldende richtlijnen omtrent het coronavirus (SARS-CoV-2) in acht te nemen. Deze kunt u terugvinden op de website.

Hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking.