Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen coronavirus (verloskunde)

Het coronavirus en de ziekte die dit veroorzaakt, ook wel COVID-19 genoemd, is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Algemene informatie

Kun je als zwangere vrouw terecht in het Erasmus MC?

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen en pasgeborenen goed en op tijd medische hulp krijgen. Zwangere vrouwen en pasgeborenen kunnen nog steeds altijd terecht in het ziekenhuis als dat nodig is. De polikliniek, verloskamers en de verpleegafdelingen Verloskunde en Neonatologie zijn gewoon open voor consulten en medische zorg. Op de verpleegafdelingen is de zorg voor patiënten, besmet met het cornavirus goed gescheiden van de overige patiënten dus zwangere vrouwen kunnen veilig naar het ziekenhuis komen.

Tijdens de zwangerschap

Ik moet voor controle van mijn zwangerschap naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?

Kom zoveel mogelijk alleen naar uw controleafspraak in het ziekenhuis. Dit is het advies van de beroepsverenigingen van gynaecologen en verloskundigen (NVOG en KNOV). In sommige situaties kunnen zwangere vrouwen echter in het ziekenhuis voor moeilijke en emotionele beslissingen komen te staan. In die situaties is het reëel dat zorgverleners afwijken van dit advies. In het Erasmus MC geldt momenteel de volgende regel: Maximaal 1 begeleider per patiënt.

Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het coronavirus?

Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om besmet te raken met het coronavirus maar dit weten we niet zeker.

Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het coronavirus?

Over het algemeen wordt een zwangere vrouw niet ernstiger ziek van het coronavirus.

Kan het kind in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?

Tot nu toe zijn er geen gevallen bekend waarbij het kind in de buik het coronavirus heeft overgedragen gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu toe geen kind ziek geworden van het coronavirus bij de moeder. Wel kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar pasgeboren kind besmetten na de bevalling. Bijvoorbeeld bij het knuffelen. Het is dan belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen die het verspreiden van het virus zoveel mogelijk voorkomen.

Kan ik een miskraam krijgen van coronavirus?

Tot nu toe hebben zwangere vrouwen besmet met het coronavirus niet vaker een miskraam gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het coronavirus.

Er worden wel iets meer kinderen te vroeg geboren van moeders die besmet zijn met het coronavirus. We weten nog niet zeker of dit echt door het coronavirus komt. De kans hierop is echter klein.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn controle afspraak in de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC door?

U kunt het beste met de polikliniek Verloskunde bellen (010 - 704 01 48) om te vragen wat u nu het beste kunt doen.

Iedereen wordt de dag voor de controleafspraak gebeld door een medewerkster van de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC om eventuele klachten, die zouden kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus te bespreken.

Gaat de poli-afspraak van mij door?

De regering heeft besloten dat iedereen in Nederland drukke omgevingen moet vermijden. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek in het Erasmus MC gedeeltelijk omgezet in telefonische afspraken. Uw arts beslist of uw afspraak omgezet kan worden naar een telefonische afspraak. Hierover wordt u de dag voor de controle afspraak gebeld door een medewerkster van de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC.

Ik wil mijn poli afspraak uit voorzorg uitstellen. Kan dat?

Aangezien u zwanger bent, is het van belang dat u regelmatig op de polikliniek komt voor de diverse controles. De nodige maatregelen zijn genomen om zorg verantwoord door te laten gaan waar mogelijk. U kunt het beste met de polikliniek Verloskunde bellen om te vragen wat u nu het beste kunt doen.

Tevens wordt u de dag voor de controle afspraak gebeld door een medewerkster van de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC om uw eventuele vragen hierover te bespreken.

De bevalling

Ik heb nu een infectie met het coronavirus, waar kan ik bevallen?

Wij adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Hier kunnen wij uw kind in de buik goed in de gaten houden bijvoorbeeld door het continue registreren van de hartslag van het kind tijdens de bevalling. Als u langer dan 14 dagen geleden besmet bent geweest met het coronavirus dan kunt u wel thuis bevallen.

Ik moet gaan bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn?

U mag maar 1 persoon kiezen die bij de bevalling is. Bijvoorbeeld uw partner of zus, of een vriendin. Neem uw kinderen niet mee naar het ziekenhuis maar regel een oppas bij u thuis.

Dit is het advies van de beroepsvereniging van verloskundigen en gynaecologen (KNOV en NVOG).

Ik moet gaan bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?

U kunt zeker in het Erasmus MC bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt.

Is het voor u niet noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen maar wilt u dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen. Ook kunt u in het Geboortecentrum Sophia terecht. Vraag na bij uw verloskundige wat de mogelijkheden zijn.

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.

Kan ik echt nog veilig naar het ziekenhuis?

U en uw kind kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor patiënten besmet met het Coronavirus gebeurt in een beschermde omgeving.

Waar kan ik parkeren als ik kom bevallen?

Hoogzwangere vrouwen die op het punt staan te bevallen hebben soms geen tijd meer om uit te wijken naar parkeergarage Westzeedijk. In dat geval is het mogelijk om te parkeren voor de Spoedeisende Hulp (SEH) (Doctor Molewaterplein 30,3015 GD, Rotterdam). De SEH bevindt zich tussen de hoofdingang van het Erasmus MC Sophia en de hoofdingang van het Erasmus MC.

De kliniek verloskunde (gebouw SP4) in het Sophia kan vervolgens (ook) per lift worden bereikt via de hoofdingang van het Erasmus MC Sophia, vlak naast de SEH.

Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u deze bij de SEH krijgen.

 

Na de bevalling

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het coronavirus heb?

Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondmasker en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van uw kind of de borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik).

U kunt wel uw pasgeboren kind besmetten met het coronavirus als u in nauw contact komt met uw kind. U kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan uw kind laten geven.

Meer informatie vind je op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben bevallen, mag ik kraamvisite ontvangen?

Kraamvisite na de bevalling is niet toegestaan in het ziekenhuis en in het Geboortecentrum Sophia.

Beval je thuis, dan is het ook beter dat je geen kraambezoek krijgt. Zeker niet als iemand klachten heeft. Bijvoorbeeld hoesten, niezen, snot in je neus, keelpijn of koorts.

Er mag ook geen kraambezoek komen als de kraamverzorgende bij jou thuis is.

Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met hielprik en gehoortest voor mijn kind?

De hielprik gaat gewoon door. De gehoortest is wel tijdelijk stopgezet. U wordt hierover geïnformeerd.

Genezen van COVID-19 en nog zwanger

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, moet ik nu onder controle van een gynaecoloog?

Nee. Als u onder controle bent van een verloskundige, kunt u daar blijven. Wel raden wij u aan om de groei van uw kind met echoscopisch onderzoek goed te vervolgen. Uw verloskundige kunt u hier nader over informeren.

Nog vragen?

Ik heb nog vragen of mijn vraag staat hier niet genoemd. Hoe kan ik het beste contact opnemen?

U kunt uw vragen altijd aan ons stellen. Wij zijn ervoor om uw eventuele onzekerheden weg te nemen. U kunt ons het bereiken op het telefoonnummer van de polikliniek Verloskunde van het Erasmus MC: 010 - 704 01 48.