Ideeën, wensen of klachten

Tevreden of ontevreden over onze dienstverlening? Wij horen het graag.

Uw mening telt

Bent u patiënt bij ons? Wij horen graag van u hoe u bij ons terecht gekomen bent, hoe u tegen onze organisatie aankijkt en wat u vindt van de manier waarop we met elkaar omgaan. Zo kunnen wij onze dienstverlening voortdurend blijven verbeteren. Wilt u geheel anoniem uw mening over het Erasmus MC geven?

Ideeën of wensen

Het Erasmus MC vindt goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten belangrijk. Uw ideeën, suggesties en opmerkingen over onze zorgverlening zijn van harte welkom. U kunt uw suggesties doorgeven met het suggestieformulier.Artsen overleggen tijdens wandeling

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen we dit graag van u. Uiteraard kunt u uw klacht bespreken met de betrokkene of leidinggevende van de afdeling. Dat maakt de zaken helder en brengt een oplossing vaak dichtbij. Bent u niet tevreden met het resultaat of ziet u ertegenop om rechtstreeks de betrokkene of leidinggevende van de afdeling te benaderen, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt een klacht als volgt indienen

Klacht indienen vanuit het ziekenhuis

Bij de receptie van het ziekenhuis kunt u melden dat u een klacht wilt indienen. De receptie kan voor u navragen of de klachtenfunctionaris op dat moment beschikbaar is zodat u direct met uw klacht terecht kan. Zo niet, dan noteren wij uw gegevens zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen.

U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de receptie of per post sturen naar het secretariaat Klachtenopvang. Het postadres vindt u onderaan.

Klacht indienen vanuit huis

U kunt uw klacht kenbaar maken met het digitale klachtenformulier.

U kunt het formulier ook downloaden, printen en invullen en per post sturen naar het secretariaat Klachtenopvang. Het  postadres vindt u onderaan. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klachtenformulier neemt één van de medewerkers van het team Klachtenopvang contact met u op.

U kunt de klachtenfunctionaris ook bellen op telefoonnummer (010) 704 41 08, dagelijks van 10-12 uur. Buiten deze tijden, of wanneer de klachtenfunctionaris in gesprek is, kunt u een voicemail-bericht inspreken. Noem in dat bericht uw naam en contactgegevens. De klachtenfunctionaris belt u terug.

Postadres secretariaat Klachtenopvang

Erasmus MC
secretariaat Klachtenopvang
Antwoordnummer 55
3000 WB Rotterdam

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de indiening van een klacht en de mogelijkheden van klachtbehandeling treft u aan in de folder ‘Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers’.

U kunt deze folder ook aanvragen via het onderstaande contactformulier of bellen naar  (010) 703 31 98.

De folder ligt ook bij de recepties en op de afdelingen van het ziekenhuis.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier