Tarieven en factuur

Op uw ziekenhuisfactuur leest u voor welke zorg u een factuur krijgt.

Net zoals andere Ziekenhuizen brengen wij DBC-zorgproducten in rekening. DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie. Zorgproduct staat voor de behandeling die u krijgt. De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten voor een bepaalde behandeling. Dit bedrag is dus geen optelsom van de kosten die u zelf maakt voor de zorg. Het is het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. 

Aanvragen

Aanvraag terugbetaling factuur: heeft u een factuur dubbel betaald? Dan kunt u dit bedrag terugvragen.

Aanvraag betalingsregeling factuur: u kunt een betalingsregeling aanvragen.

Aanvraag kopie factuur: u kunt een kopie van uw factuur aanvragen.

Bezwaar maken factuur: als u het niet eens bent met uw factuur.

Factuur wegblijftarief

Het is belangrijk uw afspraak op tijd af te zeggen als dit nodig is. Minimaal 24 uur van tevoren. Als u dit niet doet wordt per afspraak op de polikliniek € 43,30 in rekening gebracht. Dit heet het wegblijftarief.

Voorschotfactuur

U ontvangt een voorschotfactuur als u niet (compleet) bent verzekerd voor de zorgkosten die wij verwachten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw behandeling niet onder de basisverzekering valt. Ook kan het zijn dat uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis. Uw vragen vragen over voorschotfacturen kunt u stellen aan onze Frontservice Patiënt- & Zorgadministratie.  in de centrale hal van het Erasmus MC. De Frontservice bevindt zich in de centrale hal van ons ziekenhuis. Zij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. U kunt het contactformulier hieronder invullen.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactformulier

Begrippen en codes op uw factuur:

 • Datum: de begindatum van uw DBC-zorgproduct. Dit is meestal de eerste afspraak die u heeft in ons ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek of een (dag)opname in het ziekenhuis. 
 • Bedrag: de kosten van het ziekenhuis.
 • Einddatum: de datum waarop uw behandeling is beëindigd. Als uw behandeling van startdatum tot einddatum meer dan 120 dagen duurt, ontvangt u een factuur over de eerste 120 dagen. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen gebeurt, krijgt u een volgende factuur. 
 • Type verwijzer: een code die type verwijzer aangeeft. Bijvoorbeeld: ziekenhuis (interne verwijzing), patiënt zelf (zonder verwijzing), de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts) of een medisch specialist. 
 • Hash-code: controlegetal voor de verzekeraar.
 • Subtrajectnummer: een uniek nummer dat gekoppeld is aan een vaste zorgperiode binnen het ziekenhuis. Tijdens een zorgtraject kan tussendoor worden gedeclareerd. De periode van een zorgtraject waarover de zorg is gedeclareerd, heet een subtraject.
 • Typerende diagnose: de diagnose waarmee de geleverde zorg wordt weergegeven. 
 • Zorgtype: geeft aan of het gaat om reguliere zorg (de zorg voor de patiënt die voor de eerste keer met betreffende klacht komt) of om een vervolgtraject (controles) of om intercollegiale consulten (zorg geleverd door een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt onder behandeling is).  

U vindt ook de volgende soorten afspraken (consulten) terug op uw factuur: 

 • Belconsult: een telefonisch consult met een zorgverlener (bijvoorbeeld een specialist of verpleegkundige). Dit is alleen bij vervolgafspraken mogelijk.
 • Schriftelijke consultatie: een schriftelijk consult met een zorgverlener (e-mail of chat). Dit is alleen bij vervolgafspraken mogelijk.
 • Screen to screen consult: een video-afspraak met een zorgverlener.

Heeft u vragen over facturen? Neem dan contact op met onze medewerkers van de Debiteurenadministratie.

Onze administratie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 op telefoonnummer (010) 703 18 88. U kunt ook het onderstaand contactformulier gebruiken.

Lees hier meer over zorgkosten en betaling.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactformulier