Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Kwaliteitszorg en Qualicor Europe

Kwaliteitszorg en Qualicor Europe

Als u patiënt bij ons bent, wilt u zeker weten dat u de beste zorg krijgt.  We houden het niveau van patiëntenzorg en patiëntveiligheid zo hoog mogelijk. Het Erasmus MC voert daarom zelf interne controles uit. Ook is het externe keurmerk van Qualicor Europe heel belangrijk voor ons.

Keurmerk van Qualicor Europe

Qualicor Europe controleert regelmatig of het Erasmus MC nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. In september 2016 is het Erasmus MC voor het laatst beoordeeld door Qualicor Europe.  Auditoren (dit zijn zeer ervaren medewerkers van andere zorginstellingen) bezochten het Erasmus MC. Zij controleerden of de werkafspraken en manier van werken goed worden toegepast. Zij kijken bijvoorbeeld naar:

  • het toedienen van medicijnen;
  • of het omgaan met medische apparatuur. 

Het auditteam bepaalde dat de kwaliteit sterk is verbeterd en dat er ook een heel goed kwaliteitssysteem is.

Het Erasmus MC heeft zijn accreditatiestatus gehouden. Hierdoor weet u zeker dat u in het Erasmus MC zorg krijgt die aan de kwaliteitseisen voldoet. Het huidige accreditatiebewijs is verlengd tot 1 maart 2022,. Een volgend auditbezoek zal plaatsvinden in oktober 2021.

De toekenning van de Qualicor Europe accreditatie is een extra aanmoediging bij het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Hoe krijgt de patiënt de best mogelijke zorg? Die vraag staat bij ons altijd centraal.

Eigen controles

We voeren ook regelmatig zélf interne controles uit. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde integrated audit. Collega's die zijn opgeleid tot auditor voeren op een afdeling een audit uit op basis van de Qualicor Europe-normen. Naast de organisatiebrede accreditatie verbeteren afdelingen dus ook zelf steeds hun kwaliteit. 

Inzicht in kwaliteit 
Hoe weet u of een ziekenhuis goede kwaliteit biedt? Bij welk ziekenhuis kunt u het beste terecht voor een behandeling? Om meer kennis te geven over de kwaliteit van zorg, hebben ziekenhuizen de website Ziekenhuischeck gemaakt. 

U kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op deze website bekijken. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken op ziekenhuischeck.nl.

Terug naar de pagina kwaliteit en veiligheid.