Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

PET-MRI

Een PET-MRI scan geeft informatie over de vorm en functie van de te onderzoeken organen en weefsels.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Wat is het?

Bij de Positron Emissie Tomografie (PET)  - Magnetic Resonance Imaging (MRI) wordt er een radioactieve vloeistof toegediend, waarmee kan worden vastgesteld of er afwijkingen zijn en wat de eventuele omvang daarvan is. Voor de MRI wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld. Hiermee worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Deze signalen worden door een antenne (spoel) opgevangen en door een computer weer in beeld vertaald.

Hoe gaan we te werk?

Via een infuus wordt er radioactieve vloeistof toegediend. Na de toediening gaat u naar een rustruimte. De vloeistof zal dan inwerken, hierna is de scan. Het is erg belangrijk dat u goed stil ligt. Tijdens het maken van de scan hoort u geluiden. U krijgt een koptelefoon om het geluid te dempen en een noodbel voor contact met de laborant. De scan duurt ongeveer 60 minuten.

Wat is het doel?

De toepassing is afhankelijk van het proces en/of weefsel dat zichtbaar gemaakt moet worden. Zo wordt PET-MRI onder meer toegepast:

  1. Om tumoren aan te tonen, uit te sluiten of te vervolgen
  2. Bij hart- en vaatziekten
  3. Bij uiteenlopende hersenziekten (bv. de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen)
  4. Bij ontstekingsprocessen

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens het onderzoek

Soms is het nodig MRI-contrastvloeistof toe te dienen. De contrastvloeistof die gebruikt wordt bij MRI-onderzoek is zeer veilig. Een enkele keer kan er een bijwerking ontstaan zoals warmtebeleving, metaalsmaak of misselijkheid. Dit verdwijnt na een paar minuten.

Tijdens het MRI-onderzoek moet u een half uur lang heel stil op de MRI-tafel liggen. Als u dit vanwege angst voor kleine ruimten of pijn niet kunt, bespreek dit dan van tevoren met uw behandelend arts.

In het ziekenhuis

Omdat er bij de MRI met een zeer sterk magneetveld gewerkt wordt, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als u met metaal naar binnen gaat. Vóór het betreden van de MRI-ruimte moeten dan ook alle metalen of magnetische voorwerpen worden afgedaan en buiten de onderzoekskamer worden achtergelaten. Als u metaal in het lichaam heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend arts.

Thuis

U kunt na het onderzoek uw dagelijkse activiteiten oppakken. Krijgt u thuis toch last? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct beschikbaar. De resultaten worden later op de dag bestudeerd en vergeleken met eventuele vorige onderzoeken. Daarna maakt de nucleair geneeskundige en/of radioloog een verslag voor de arts bij wie u onder behandeling bent. De behandelend arts bespreekt het verslag met u.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor