Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Kliniek
Kliniek

Kinderchirurgie Zuid

Wanneer: De kliniek Kinderchirurgie Zuid is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
Locatie: Erasmus MC Sophia, SK
Telefoon: (010) 703 61 84

In de kliniek Kinderchirurgie Zuid worden kinderen van 0 tot 18 jaar opgenomen die een chirurgisch, orthopedisch of urologisch probleem hebben waarvoor ze geopereerd of behandeld moeten worden.

Over

Wat gaan we doen?

Wanneer komt u hier?

Op de afdeling Kinderchirurgie 1Zuid worden kinderen met een kinderchirurgische, orthopedische of urologische aandoening opgenomen, waarbij in de meeste gevallen een operatie nodig is. Deze behandeling is meestal alleen in een speciaal kinderchirurgisch centrum mogelijk door de complexiteit of zeldzaamheid van de aandoening. Uw kind komt hier voor een geplande opname, een behandeling net na de geboorte of na een overplaatsing uit een ander ziekenhuis of IC.

Wat gaan we doen?

Tijdens de opname voeren we de laatste voorbereidingen uit voordat uw kind geopereerd wordt. Denk daarbij aan bloedafname, een röntgenonderzoek of de voorbereiding door de pedagogisch medewerker. Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. Als er andere voorbereidingen nodig zijn, bespreekt de verpleegkundige dit met u. Er mag altijd een ouder mee naar de operatiekamer, totdat uw kind slaapt. Na de operatie mag u weer naar uw kind toe, op de recovery of op de IC kinderen. Bekijk ter voorbereiding de operatiekamer in de rondleiding met Joep of panoramafoto’s van onze afdeling.

Samenzorg

Tijdens de opname zorgt de verpleegkundige voor uw kind. De arts en/of de verpleegkundige komen daarnaast dagelijks langs. In het Erasmus MC Sophia is de zorg voor ieder kind altijd in samenwerking met de ouders en, afhankelijk van de leeftijd, samen met het kind. U en uw kind doen daarom 2 à 3 keer per week mee met de artsenvisite en zijn zo een vast onderdeel van het behandelteam. Dit noemen wij het Samenzorg overleg. Zo leveren wij voor ieder gezin zorg op maat. Op deze pagina leest u meer over Samenzorg.

Onze begeleiding

Door wie wordt u geholpen?

U en uw kind krijgen tijdens de opname te maken met de volgende zorgverleners:

 • Kinderchirurg.
 • Orthopeed.
 • Uroloog.
 • Arts-assistent.
 • Verpleegkundig specialisten.
 • Kinderverpleegkundigen.
 • Afdelingsassistent.
 • Verzorgende.

Wij worden geholpen door onze studenten genees- en verpleegkunde in opleiding.

Deze libdub video is gemaakt met medewerkers van de kliniek Kinderchirurgie 1 Zuid. In deze video is onze afdeling te zien. Uiteraard is dit een grappige nabootsing van een opname bij ons op de afdeling en niet de realiteit.

Indien nodig wordt u ook geholpen door één van de volgende disciplines:

 • Fysiotherapeut.
 • Diëtist.
 • Logopedist.
 • Maatschappelijk werker.
 • Leraar.
 • Psycholoog.
 • Pedagogisch medewerker.

Samenwerkingen tussen specialismen

De kliniek Kinderchirurgie 1 zuid werkt nauw samen met de IC kinderen, IC neonatologie, algemene kindergeneeskunde en de radiologie.

Onderzoeken

Wij voeren op deze afdeling de volgende onderzoeken uit:

 • Algemene controles, zoals temperatuur, bloeddruk en gewicht.
 • Röntgenonderzoek, zoals een longfoto, echo, CT-scan, MRI-scan, contrastonderzoek.
 • Laboratoriumonderzoek, zoals bloed of urine.
 • Onderzoek van de urinewegen, zoals een mictiecystogram of urodynamisch onderzoek.

Wij behandelen uw kind voornamelijk door:

 • Het geven van voeding, zowel via een maagsonde als via een infuus.
 • Operatieve ingrepen (zoek op de site naar de specifieke chirurgische ingrepen die de arts met u besproken heeft).

Op bezoek

Als ouder mag u 24 uur per dag bij uw kind blijven. Overig bezoek is welkom tijdens de bezoektijden, van 14.00 - 20.00 uur. Wij vragen u wel het aantal bezoekers zoveel mogelijk te beperken, en met maximaal 2 bezoekers per keer te komen.

Kinderen onder de zes jaar mogen niet op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Dit geldt ook voor kinderen die nog geen waterpokken hebben gehad.

Wij bieden ouders de mogelijkheid om te blijven slapen (inroomen). Beide ouders kunnen blijven slapen, maar gezien de beperkte ruimte graag altijd in overleg. In bijzondere gevallen is het ook toegestaan om een oudere broer of zus, opa of oma, of ander famillielid te laten inroomen.
Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundige.

Voor meer informatie over een verblijf in ons ziekenhuis verwijzen we u graag door naar de pagina Een prettig verblijf in het Erasmus MC Sophia. Op deze pagina leest u welke voorzieningen en activiteiten wij bieden, naast zorg, om de tijd in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor uw kind, voor u als ouder en voor eventuele broertjes en zusjes.

patiënt stuurt brief aan olifant Olli

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor