Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Zorgkosten erfelijkheidsadvisering

Wanneer u op de polikliniek voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting van Klinische Genetica bent geweest, krijgt u een rekening voor erfelijkheidsadvisering.

Dit kan in de vorm van:

14E528
972800066     
Complex onderzoek totaal
bij erfelijkheidsonderzoek 
€ 1.610,23
14E529
972800067

Complex onderzoek tweede deel
bij erfelijkheidsonderzoek

€ 1.099,86
14E530
972800068
Middelmatig complex onderzoek
bij erfelijkheidsonderzoek
€ 1.610,23
14E531
972800069
Eenvoudige advisering of onderzoek of
complex onderzoek eerste deel bij erfelijkheidsonderzoek    
€    510,36
15D159
990003023
Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van
een ander specialisme: de klinisch geneticus
€    305,93

 

De getoonde tarieven komen uit de passantenprijslijst 2019. Het tarief op uw factuur kan anders zijn. Dat hangt af van de startdatum van uw behandeling.

Wat is het verschil?

Het onderscheid tussen de vier mogelijke onderzoeken (enkelvoudig, middelmatig complex, complex 2x) wordt gemaakt op basis van criteria die door de Vereniging Klinische Genetica Nederland (beroepsvereniging van de klinische genetici) in overleg met de ziektekostenverzekeraars zijn vastgesteld. 

We spreken over een enkelvoudige erfelijkheidsadvisering als alle verrichtingen binnen één consult kunnen worden afgehandeld en geen extra onderzoek (zoals laboratoriumonderzoek, literatuuronderzoek, lichamelijk onderzoek of overig onderzoek) nodig is. De overige gevallen zijn afhankelijk van het gesprek met de arts en het onderzoek wat eventueel wordt ingezet.

Eigen risico

Alle rekeningen vallen onder uw eigen risico. Als de rekeningen niet in hetzelfde jaar gedateerd zijn, valt de rekening onder het eigen risico van het jaar waarin de rekening is gedateerd.  Wanneer in het kader van het erfelijkheidsonderzoek ook laboratoriumonderzoek in het Erasmus MC werd gedaan, ontvangt u hiervoor van ons een aparte rekening voor laboratoriumdiagnostiek 
(codes 191112 tot en met 191118 / codes 191140 tot en met 191147).

Het is mogelijk dat dit onderzoek niet in het Erasmus MC kon plaatsvinden. In dat geval krijgt u hiervoor een rekening van het andere onderzoekscentrum.

Verdere informatie

Lees meer op de volgende pagina's: