Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Zorgkosten erfelijkheidsadvisering

Kosten voor erfelijkheidsonderzoek worden meestal vergoed door uw basisverzekering. Deze kosten zijn vaak hoger dan uw eigen risico.

Eigen risico

Na een afspraak op de afdeling Klinische Genetica krijgt u een rekening voor ‘erfelijkheidsonderzoek’ of ‘erfelijkheidsadvisering’. De kosten voor erfelijkheidsonderzoek of –advisering worden meestal vergoed door de basisverzekering. U betaalt daarom eigen risico voor erfelijkheidsonderzoek. Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

De kosten voor erfelijkheidsonderzoek zijn altijd hoger dan het verplicht eigen risico. U bent na het erfelijkheidsonderzoek dus het verplichte eigen risico kwijt wanneer u dit nog niet heeft verbruikt.

Verwijzing

Om een afspraak te maken bij de afdeling klinische genetica heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een ander medisch specialist. 

Lees hier meer over verwijzingen

Familieonderzoek

Om u een goed advies te geven kan het voorkomen dat wij ook familieleden van u moeten onderzoeken. Wij zullen u hier tevoren over informeren. Mocht er daadwerkelijk onderzoek bij een familielid plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld DNA-onderzoek, dan wordt dit onderzoek bij dit familielid in rekening gebracht. Dit kan invloed hebben op het eigen risico van uw familielid.

Vragen

Heeft u vragen over uw vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Lees hier meer over zorgkosten en betaling.

Prijzen en uitleg

Erfelijkheidsonderzoek prijzen

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de kosten voor de verschillende soorten erfelijkheidsonderzoeken. Deze prijzen zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Als u laboratoriumonderzoek nodig heeft, dan komen deze kosten er extra bij. Meestal worden ook deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar en betaalt u alleen het eigen risico.

Overzicht erfelijkheidsonderzoek prijzen 2023

Zorgproduct-code Declaratie-code DBC-omschrijving Tarieven
 972800069 14E531 Eenvoudige advisering of onderzoek of complex onderzoek eerste deel bij erfelijkheidsonderzoek  € 359,47
 972800067 14E529 Complex onderzoek tweede deel bij erfelijkheidsonderzoek  € 1.067,54
 972800066 14E528 Complex onderzoek totaal bij erfelijkheidsonderzoek  € 1.428,85
 972800068 14E530  Middelmatig complex onderzoek bij erfelijkheidsonderzoek  € 1.064,25
 990003023 15D159 Een consult door specialisme klinische genetica tijdens een verblijf of klinische zorgdag in de thuissituatie voor een ander specialisme  € 286,66
De prijzen in deze tabel komen uit de passantenprijslijst 2023. De prijs op uw rekening kan anders zijn. Dit hangt af van de startdatum van uw behandeling.

Soorten onderzoek bij Klinische Genetica

Enkelvoudig erfelijkheidsonderzoek

Een enkelvoudig erfelijkheidsonderzoek bestaat uit één gesprek zonder ander extra onderzoek. Bij enkelvoudig onderzoek is er bijvoorbeeld geen laboratoriumonderzoek, literatuuronderzoek of lichamelijk onderzoek nodig. 

Complex erfelijkheidsonderzoek

Bij complex erfelijkheidsonderzoek is er naast een gesprek nog extra vervolgonderzoek nodig. Voorbeelden van vervolgonderzoeken zijn:

  • Laboratoriumonderzoek
  • Literatuuronderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Het opvragen van medische gegevens van familieleden
  • Een overleg met andere specialismen

Verder is er bij complex erfelijkheidsonderzoek vaak meer dan één gesprek nodig. Dit kunnen gesprekken zijn op de polikliniek, maar het kunnen ook telefonische of digitale gesprekken zijn (videoconsulten). 

Laboratoriumonderzoek

Soms is er voor erfelijkheidsonderzoek ook laboratoriumonderzoek nodig. U krijgt dan een aparte rekening voor het laboratoriumonderzoek. De prijs van laboratoriumonderzoek hangt af van het soort onderzoek dat nodig is. Deze kosten worden meestal vergoed door de basisverzekering en tellen dus ook mee voor uw eigen risico.

U kunt de prijzen van verschillende laboratoriumonderzoeken terugvinden in de passantenprijslijst. Kijk hiervoor bij de codes 191112 t/m 191116 en de codes 191140 t/m 191146.

Als het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd in het Erasmus MC, dan krijgt u een rekening van ons. Soms vindt het laboratoriumonderzoek ergens anders plaats. U krijgt dan  een rekening van het andere laboratorium.

Datum van declaratie en eigen risico

Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen de rekening dateren op de datum van het eerste declarabele contact met de patiënt. Bij enkelvoudige – of complexe counseling dat meerdere maanden kan duren, is het mogelijk dat deze over de grens van een kalenderjaar (december/januari) loopt.

Duurt de totale counseling ook meer dan 120 dagen, dan moet de declaratie volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit in tweeën worden geknipt: € 555,94 in het eerste DBC sub-traject (1e deel) en €1.198,08  (2e deel) in het een volgend/afsluitend DBC sub-traject. Een sub-traject van een DBC duurt maximaal 120 dagen. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekeraar deze bedragen in twee op elkaar volgende jaren met uw eigen risico verrekent.

Dit kan ook het geval zijn als het laboratoriumonderzoek in een ander kalenderjaar wordt gedaan dan het jaar waarin het gesprek met de zorgverlener is.

Kijk voor meer informatie over DBC's op de website van Zorgwijzer

Meer informatie

U vindt meer informatie over zorgkosten en betaling op de volgende pagina's: