Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Patiënt en zorgverlener beter voorbereid in gesprek

4 juni 2021

Zorgverlener wil voor afspraak weten hoe het met u gaat

Hoe gaat het met u? Hoe staat u in het leven en wat wilt u met uw arts bespreken? Dit soort informatie willen zorgverleners in het Erasmus MC voortaan al weten voordat zij patiënten zien.

Alle patiënten krijgen daarom bij hun afsprakenbrief een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen via het patiëntenportaal Mijn Erasmus MC. Hierin beantwoorden zij thuis, voor hun afspraak 10 vragen over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Ook kunnen de patiënten invullen wat zij met de zorgverlener willen bespreken.

Waarom?

De patiënt kan thuis alvast nadenken over hoe het gaat en waar hij of zij het met de zorgverlener over wil hebben en gaat zo beter voorbereid het gesprek in. De zorgverlener weet wat voor de patiënt belangrijk is om te bespreken tijdens de afspraak. ‘Daardoor wordt besproken wat er voor de patiënt echt toe doet, zowel op medisch als persoonlijk vlak’, vertelt dr. Ingrid Peters, programmaleider. ‘Een zorgverlener heeft namelijk vaak maar beperkt de tijd om tot de kern van een probleem te komen.’

Dashboard

De 10 antwoorden ziet de zorgverlener op een speciaal dashboard, dat onderdeel is van het elektronisch patiëntendossier. Met rode, oranje en groene lijnen is in één oogopslag te zien waar de zorgverlener aandacht aan moet besteden. In hetzelfde dashboard wordt het antwoord op de open vraag getoond. Door de uitkomsten tijdens de afspraak te bespreken komen zij sneller tot de kern.

Voorbeeld

De zorgverlener kan uiteindelijk ook door de antwoorden uit de vragenlijst de uitkomst van de behandeling beter afstemmen op wat de patiënt belangrijk vindt. Voorbeeld: Voor meneer De Bruijn is muziek het belangrijkste in zijn leven. De medicijnen die hem kunnen genezen, zullen echter wel zijn gehoor aantasten. Als de zorgverlener weet wat de patiënt belangrijk vindt in zijn leven kan hij dat met de patiënt doornemen en samen afwegen of hij de operatie wel wil en of alternatieven bekijken.

Waardegedreven

Erasmus MC wil deze op de patiënt afgestemde zorg, ook wel waardegedreven zorg genoemd, in rap tempo verder uitrollen. Daarom krijgen steeds meer patiënten deze vragenlijst, waarvoor zij op meerdere momenten tijdens hun behandeling de uitnodiging ontvangen om deze in te vullen. Peters: ‘Zo ontstaat in de loop van de tijd een goed beeld van hoe het met hen gaat en of hun functioneren, en daarmee de kwaliteit van hun leven, juist verbetert of verslechtert.’

Beloop

Met die informatie wordt uiteindelijk de kwaliteit van behandelingen verbeterd. Want dankzij de ingevulde vragenlijsten krijgen zorgverleners meer zicht op het beloop van ziekten en de consequenties van behandelingen bij patiënten. ‘Als een individuele patiënt zich afvraagt of zijn klachten wel normaal zijn, dan kan de zorgverlener hier op basis van uitkomsten van andere patiënten antwoord op geven. Ook is het op termijn mogelijk om deze uitkomsten te vergelijken met die van andere teams en andere ziekenhuizen’, aldus Peters.

Hulp

Als het de patiënt niet lukt om de vragenlijst thuis in te vullen dan wordt de kans geboden om, eventueel met hulp van een vrijwilliger, de vragenlijst voorafgaand aan de afspraak in te vullen in het Erasmus MC.

Kwaliteit

Peters: ‘Deze manier van werken laat duidelijk een verbetering zien in de kwaliteit van zorg, zowel voor de zorgprofessional als de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Hoofd-Hals Oncologie. ‘En die ervaring werd inmiddels ook opgedaan door maar liefst 24 behandelteams in het Erasmus MC. Zij gebruiken ieder een eigen set van vragenlijsten die past bij een bepaalde aandoening zoals blaaskanker, hersentumoren en beroertes.’ 

Trekkers

Eén van de koplopers in het Erasmus MC en ontwikkelaars van de Zorgmonitor is dr. Marinella Offerman, sectorhoofd waardegedreven zorg KNO Hoofd Hals Oncologie. De Zorgmonitor is een digitaal vragenlijstsysteem met dashboard om zorguitkomsten te meten en terug te koppelen in de spreekkamer. In deze video vertelt zij samen met collega’s waarom deze manier van zorg zo belangrijk is en hoe het hen helpt bij hun gesprekken met patiënten in de spreekkamer.

Stip

Peters: ‘Het voorbeeld van het KNO Hoofd Hals Oncologie team is voor het Erasmus MC de ultieme stip op de horizon.’ Naast de vragenlijsten die worden gebruikt bij specifieke aandoeningen, wil het Erasmus MC waardegedreven zorg nu dus mogelijk maken voor alle patiënten. ‘We zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat zo breed met deze algemene gezondheidsvragenlijst start.’

Fases

De invoering gaat in fases. Inmiddels zijn zo’n 10 afdelingen gestart. De organisatiebrede invoering moet voorkomen dat patiënten die meerdere specialisten bezoeken, steeds dezelfde vragenlijst krijgen. De algemene vragenlijst kan door een koppeling met het patiëntendossier over een tijdbestek van drie maanden lang iedere keer door andere betrokken behandelaars worden geraadpleegd.