Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Differentiatie internist-oncoloog

Startmoment: Doorlopend
Duur: 2 jaar
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Kanker Instituut, Interne oncologie

De afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC leidt de AIOS op tot internist-oncoloog in de volle breedte.

Over deze opleiding

Overzicht

De afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut leidt artsen op tot internist-oncoloog volgens de opleidingseisen van de Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV).

Voordat je met de opleiding kunt beginnen, moet je tenminste 4 jaar van de opleiding tot internist hebben voltooid. In deze periode moet dan behalve de verplichte stages ook een keuzestage hematologie zijn voltooid.

Waarom bij Erasmus MC?

Met in totaal 300 medewerkers is de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut de grootste oncologieafdeling binnen Nederland.

De afdeling staat garant voor hooggespecialiseerde, vaak tertiaire patiëntenzorg en heeft een vooraanstaande rol in klinisch wetenschappelijk onderzoek met als speerpunten: translationele kanker genomics en proteomics, translationele farmacologie en palliatieve en ondersteunende zorg.

Overige informatie

De opleider voor de opleiding tot internist-oncoloog is dr. Esther van Meerten, internist-oncoloog. Dr. Arjen Joosse is plaatsvervangend opleider.

Meer informatie over de opleiding tot internist? Onderwijs- en opleidingsregio Zuidwest Nederland (OOR-ZWN).

Praktische informatie

Programma

Opleidingsschema

De opleiding duurt 2 jaar. Conform de opleidingseisen is de stage onderverdeeld in 6 maanden kliniekstage, 12 maanden polikliniekstage en 6 maanden verdiepingsstage. Het merendeel van de AIOS gebruikt deze verdiepingsstage om zich te specialiseren in de palliatieve zorg en symptoomcontrole voor patiënten met een maligniteit.

Onderwijs

Wekelijks wordt een aantal multi-disciplinaire besprekingen van de tumorwerkgroepen bijgewoond. Verder neemt de AIOS deel aan de refereerlunches (10 x per jaar), researchbesprekingen (ca. 6 x per jaar) en de jaarlijkse wetenschapsmiddag. Ook maakt een cursus Communiceren in de Oncologie deel uit van de opleiding.

Tenslotte is er een gestructureerd onderwijsprogramma, dat behalve voor AIOS ook toegankelijk is voor ANIOS, coassistenten, internisten in opleiding en internist-oncologen. Dit onderwijsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Monodisciplinaire besprekingen, waarbij in aanwezigheid van de staf de casus en beleid worden besproken van de opgenomen patiënten en de nieuwe poliklinische patiënten. Ook patiënten met problemen en de patiënten gezien in de consultatieve beoordeling worden besproken.
  • Monodisciplinaire refereerbijeenkomsten, CAL’s (critical apraisal of the literature) volgens de PICO-methode (patient, intervention, comparison en outcome), complicatiebesprekingen, klinische researchbespreking en cursorisch onderwijs.
  • Multidisciplinaire besprekingen, waarbij in het psychosociaal overleg, de pathologie bespreking, de tumorwerkgroepen en het bilateraal overleg met de overige specialismen, casus en beleid worden besproken.
  • Facultatief is het bijwonen van oncologiebesprekingen met de regionale ziekenhuizen per videoconferentie.
  • Acht keer per jaar wordt de OMBO cursus gegeven: "Onderwijs Multidisciplinaire Behandeling in de Oncologie; standaard en nieuwe ontwikkelingen". Hierbij wordt vanuit en voor de verschillende disciplines de “state of the art” behandeling van diverse tumorsoorten besproken.

Onderzoek

Van elke AIOS wordt verwacht dat hij/zij participeert in het lopende klinisch onderzoek dat moet resulteren in een presentatie en/of publicatie. Indien je belangstelling hebt voor een promotieonderzoek, wordt geprobeerd een promotieprogramma samen te stellen binnen de bestaande onderzoekslijnen. De aanstelling wordt met 2 jaar verlengd als er na 2 jaar voldoende vorderingen zijn gemaakt met het onderzoek.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Solliciteren voor een AIOS of ANIOS-positie kan via een open sollicitatie naar de opleider dr. Esther van Meerten of via telefoonnummer (010) 704 15 05.

Vacatures voor AIOS of ANIOS worden regelmatig gepubliceerd op Werken bij Erasmus MC.