Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

Bestraling algemeen

Radiotherapie is één van de behandelmethodes om tumoren te behandelen en klachten te verminderen. Het wordt ook wel bestraling genoemd.

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

Wat is het?

Letterlijk betekent radiotherapie: behandeling met behulp van straling. Het is één van de methodes om tumoren te behandelen en symptomen en klachten te bestrijden. Radiotherapie kan de groei van tumoren stoppen omdat tumorcellen gevoelig zijn voor straling. Door bestraling worden de tumorcellen gedood, terwijl de gezonde cellen zich hierna herstellen.

De stralenbundel bestaat uit sterke röntgenstralen en is onzichtbaar. De straling wordt precies gericht op het gedeelte van het lichaam waar de straling nodig is.

Een behandeling met radiotherapie bestaat meestal uit meerdere bestralingen en kan variëren van 1 tot 35 keer. Het aantal bestralingen is afhankelijk van de aard en omvang van de tumor en van uw algemene toestand/gezondheid.

Het bestralingsapparaat dat gebruikt wordt, wordt een lineaire versneller genoemd.

Hoe gaan we te werk?

De behandeling bij Radiotherapie bestaat uit de volgende stappen:

  • Een gesprek met de radiotherapeut
  • Het maken van een masker (afhankelijk van uw behandeling is dit van toepassing)
  • Het maken van een CT scan
  • Bestraling op een lineaire versneller

Tijdens de bestralingsperiode heeft u controle afspraken met de radiotherapeut. De verschillende stappen worden met u besproken tijdens uw eerste polikliniek bezoek. In de voorlichtingsfilm hierna en onze algemene folder worden de verschillende onderdelen stap voor stap toegelicht. Ook krijgt u informatie over mogelijke bijwerkingen van de bestraling.

Klik op onderstaande link om de voorlichtingsfilm over het maken van een 3-punts masker te zien.

Wat is het doel?

Het doel van radiotherapie is om tumorcellen te vernietigen. Radiotherapie wordt vaak gecombineerd met andere vormen van behandeling zoals bijvoorbeeld chemotherapie, een operatie of immunotherapie. Soms wordt de bestraling ook na een operatieve ingreep ingezet om er voor te zorgen dat mogelijk achtergebleven tumorcellen niet meer kunnen groeien; dit heet curatieve bestraling. 

Op het moment dat genezing niet meer mogelijk is, wordt radiotherapie vaak toegepast om pijn of andere klachten te verlichten; dit wordt een palliatieve behandeling genoemd.

Voorbereiding

Voor het eerste bezoek bij uw radiotherapeut kunt u de voorlichtingsfilm bekijken en de algemene folder doorlezen.

Tijdens dit eerste bezoek krijgt u informatie over welke behandeling het beste voor u is en is er tijd om vragen te beantwoorden. Om voorbereid te zijn op uw afspraak, kunt u uw vragen vooraf opschrijven.

In sommige gevallen kan aansluitend na de afspraak met uw arts gestart worden met de voorbereiding van de behandeling (zoals een CT scan).

Het is aan te bevelen om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Bijwerkingen & complicaties

Vermoeidheid is een bijwerking die regelmatig voorkomt. Probeer zoveel mogelijk uw normale dagritme aan te houden en uw conditie op peil te houden zolang dat mogelijk is. Leest u vooral onze folder met "Veelgestelde vragen en bijwerkingen".

Het ontstaan van andere bijwerkingen hangt af van het bestralingsgebied. De bijwerkingen vinden alleen plaats op de lichaamsdelen waar bestraald wordt. De radiotherapeut bespreekt met u hoe u het best kunt omgaan met de bijwerkingen en schrijft, indien nodig, medicijnen voor om de klachten te verminderen. 

Thuis

Bijwerkingen van de bestraling nemen niet direct af na de laatste bestraling. De reactie op de huid en slijmvlies nemen meestal zelfs nog iets toe. Deze en andere mogelijke bijwerkingen verdwijnen meestal een paar weken na beëindigen van de bestraling.

Indien nodig, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. 

Wanneer neemt u contact op?

Indien u tijdens uw behandeling last heeft van bijwerkingen van de bestraling, dan kunt u dit overleggen met de radiotherapeutisch laboranten op het bestralingstoestel. 

Daarnaast werken op de zorgpost van de Radiotherapie verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor zorg aan patienten die bestraald worden en die kunnen adviseren bij bijwerkingen.

Voor alle dringende vragen buiten kantoortijden en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met het Erasmus MC via het algemene telefoonnummer (010) 704 07 04 en vragen naar de dienstdoende radiotherapeut.

Resultaat

Het resultaat van de bestraling is vermindering van uw klachten, het verkleinen van de tumor of doding van de mogelijk achtergebleven tumorcellen. Het uiteindelijke effect van de bestralingsbehandeling wordt pas een aantal weken tot maanden na afloop van de behandelingen bereikt.

Meestal krijgt u een controleafspraak bij de radiotherapeut. Tijdens deze afspraak worden de eventuele bijwerkingen van de bestraling besproken. In een enkel geval krijgt u een telefonische afspraak.

Deze afspraak is een aantal weken na de laatste bestraling omdat het gevolg van de behandeling niet direct te meten is.

Met wie heeft u te maken?

Het specialisme radiotherapie is multidisciplinair en staat in verbinding met vele andere specialismes en centra.

Tijdens uw bezoek aan Radiotherapie heeft u contact met de radiotherapeut en radiotherapeutisch laboranten. Daarnaast kunt u afhankelijk van uw behandeling contact hebben met een verpleegkundige of mouldroommedewerker.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor