Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

CAR T-celtherapie

CAR T staat voor Chimere Antigeen Receptor T-cel. T-cellen zijn witte bloedcellen die door bacteriën en virussen beschadigde cellen kunnen aanvallen en opruimen.

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

Introductie

CAR T staat voor Chimere Antigeen Receptor T-cel.

T-cellen zijn witte bloedcellen die door bacteriën en virussen beschadigde cellen kunnen aanvallen en opruimen. T-cellen kunnen ook kankercellen aanvallen, maar zijn soms niet specifiek genoeg om hun werk te kunnen uitvoeren. Door uw eigen T-cellen te bewerken zijn deze wel in staat om de kankercellen in uw lichaam te herkennen. Dit wordt bewerkstelligd door een stukje CAR gen in de T-cel te bouwen. De CAR -T- cellen zijn op deze manier in staat om de kankercellen aan te vallen.

Wat is het?

CAR T-celtherapie is een behandeling met bewerkte cellen van uzelf. U heeft een agressieve vorm van lymfeklierkanker, waarvoor eerdere therapieën onvoldoende hebben gewerkt.
Deze behandeling is een gepersonaliseerde vorm van celtherapie. Hiervoor worden witte bloedcellen bij u afgenomen (T-cellen). Na bewerking van uw T-cellen krijgt u deze weer terug.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan uw opname komt u op de polikliniek waar u uitgebreide voorlichting over de behandeling en onderzoeken krijgt.

Na deze onderzoeken worden de T-cellen uit uw bloed gehaald, dit wordt ook wel een leukaferese genoemd; dit wordt gedaan op de afdeling hemaferese.

Uw T-cellen worden daarna in een laboratorium zodanig bewerkt dat het CAR T-cellen worden. Dit proces neemt enkele weken in beslag. In de tussentijd wordt u in de gaten gehouden door de arts en verpleegkundig specialist. Soms krijgt u in de tussentijd ook chemotherapie om ervoor te zorgen dat de kankercellen zich niet verder uitbreiden.

Als de CAR T-cellen klaar zijn wordt u opgenomen in de kliniek hematologie

Bij opname wordt er een centrale lijn ingebracht. Een centrale lijn is een infuus in een grote ader. Vaak wordt gekozen voor een ader die in het halsgebied loopt.

Daarna krijgt u via dit infuus drie dagen lymfodepleterende chemotherapie. Hiermee worden de witte bloedcellen vernietigd, zodat deze niet uw CAR T-cellen gaan aanvallen. Twee dagen na deze chemotherapie worden de CAR T-cellen ontdooid en teruggegeven via de centrale lijn.

Na infusie van de CAR T-cellen blijft u minimaal nog 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis. U wordt dan goed in de gaten gehouden.

Wat is het doel?

Na infusie gaan de CAR T-cellen aan het werk. De nog aanwezige kankercellen activeren de CAR T-cellen, waardoor ze vermeerderen en de kankercellen kunnen vernietigen.

 

 

Voorbereiding

Op de polikliniek krijgt u uitleg over de behandeling en onderzoeken.

Tijdens de opname wordt u op een eenpersoonkamer opgenomen. Op deze kamer staat een hometrainer. Het kan zijn dat u te vermoeid bent om deze te gebruiken, maar als dit niet zo is kunt u hierop oefenen. Zorg er verder voor dat u iets meeneemt om uzelf mee te vermaken en neem uw eigen kleding mee.


Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de behandeling

Chemotherapie

 • misselijkheid, braken en diarree
 • geirriteerd slijmvlies van de mond-en keelholte
 • haaruitval
 • lusteloosheid en vermoeidheid
 • verlaagd aantal rode bloedcellen(anemie), waardoor sneller vermoeid.
 • verlaagd aantal bloedplaatjes (trombopenie), waardoor verhoogde kans om te bloeden.
 • verlaagd aantal afweercellen (neutropenie), waardoor verhoogde kans op infecties

Cytokine release syndroom

 • koorts (temperatuur boven de 38,5)
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • onregelmatige hartslag
 • tekort aan zuurstof (indien niet te behandelen IC-opname)
 • aantasting lever/nieren

Neurologische bijwerkingen

 • moeite met schrijven
 • moeite met praten
 • moeite met het begrijpen van gesprekken
 • verwardheid tremoren (trillende armen of benen)

Op de verpleegafdeling

Naast de bijwerkingen die hierboven genoemd zijn, kan het zijn dat er tijdens het inlopen van de CAR T-cellen klachten ontstaan van de DMSO dat is toegevoegd aan de
CAR T-cellen. Deze bewaarvloeistof maakt de T-cellen geschikt om in te vriezen en te ontdooien. Klachten kunnen bestaan uit:

 • huiduitslag, jeuk, misselijk, braken (er wordt een anti-allergisch middel vooraf gegeven)
 • nare geur op de kamer
 • vieze smaak in de mond

Thuis (tot na 3 maanden)

Thuis kunnen klachten ontstaan door:

 • verlaagd aantal rode bloedcellen(anemie), waardoor sneller vermoeid
 • verlaagd aantal bloedplaatjes (trombopenie), waardoor verhoogde kans om te bloeden
 • verlaagd aantal afweercellen (neutropenie), waardoor verhoogde kans op infecties

 

Resultaat

Aan de hand van PET-CT scans wordt gekeken of de behandeling het gewenste effect heeft gehad.

Met wie heeft u te maken?

Tijdens uw behandeling heeft u o.a. te maken met internist-hematologen, artsen, verpleegkundig specialisten en soms research-verpleegkundigen.


Aandoeningen

De CAR-T celtherapie kan worden ingezet bij de volgende aandoeningen:

 • Na twee eerdere lijnen behandeling: Non-Hodgkin lymfoom (diffuus grootcellig B-cellymfoom, primair mediastinaal lymfoom en getransformeerd folliculair lymfoom) 
 • Terugkeer van acute lymfatische leukemie bij patiënten jonger dan 25 jaar.

Onderzoek:

 

Non-Hodgkin lymfoom (NHL)

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor