Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education
Medische vervolgopleiding

Arts VG opleiding

De arts VG opleiding is een driejarige postacademische beroepsopleiding. Als aios werk je vier dagen in een zorginstelling en volg je één dag cursorisch onderwijs. Dit cursorisch onderwijs wordt afwisselend online en fysiek gegeven. Het eerste en derde jaar wordt doorgebracht in een zorginstelling en het tweede jaar bestaat uit diverse stages naar keuze bij aangrenzende medische disciplines zoals neurologie, genetica en psychiatrie. De opleiding start één keer per jaar, in maart.

Doelgroepen

Aios worden

Arts VG: een nog onbekend maar uitdagend vak, volop in ontwikkeling.

Voor wie is de arts VG opleiding?

Je bent arts, maar werken in het ziekenhuis? Dat is het niet. Jij zoekt een andere uitdaging. Jij wilt je kennis tot het uiterste benutten. Je denkt graag domein-overstijgend. En je wilt werken met unieke patiënten voor wie je echt van betekenis kunt zijn. Word arts VG. Een uniek specialisme.

Wie kiest voor een loopbaan als arts VG, kiest voor een breed en specialistisch vak. Affiniteit met de doelgroep, samenwerken, geduld, creativiteit en methodisch denken zijn belangrijke aspecten in het dagelijkse werk van een arts VG. Ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Je treedt voor de duur van de opleiding in dienst bij de SBOH. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO SBOH. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd. Op de  website van onze arts VG opleiding vind je meer informatie.

Heb je interesse in de arts VG opleiding?

De opleiding start jaarlijks op 1 maart, sluitingsdatum voor de opleiding is 1 oktober in het voorafgaande jaar. Voor meer informatie neem contact op via avgopleiding@erasmusmc.nl.

Of lees meer over aios worden op de website van onze arts VG opleiding.

Aioto worden

Wil je ook zelf wetenschappelijk aan de slag en promoveren?

Je kunt de arts VG opleiding ook combineren met een promotieonderzoek (aioto-traject). Daarin combineer je de opleiding met promotieonderzoek. Dat combinatietraject van opleiding en wetenschappelijk onderzoek duurt ongeveer zes jaar. We hebben regelmatig vacatures.

Lees meer over aioto worden op de website van onze arts VG opleiding.

Praktijkopleider worden

Word praktijkopleider voor aios tot arts verstandelijk gehandicapten.

Wie kan praktijkopleider worden?

Ben je een duizendpoot, houd je van kennis overdragen en samenwerken en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de opleiding arts VG? Dan is de rol als praktijkopleider iets voor jou.

Als opleider komt er veel op je af. Naast de competenties die je als arts VG hebt, wordt er van je verwacht dat je de aios richting, ruimte en ruggensteun biedt. Dit betekent dat je duidelijk sturing geeft én op je handen kunt zitten. De kunst van goed opleiden zit hem in de balans hiertussen. Soms vooroplopen en leiden en op andere momenten aansluiten en volgen.

Opleiding tot opleider

Als praktijkopleider ondersteun je samen met de docenten op het opleidingsinstituut de aios bij het ontwikkelen van competenties die een arts VG nodig heeft. Zelf word je daarom opgeleid tot opleider volgens het competentieprofiel dat de KNMG hiervoor heeft opgesteld. De trainingen hiervoor worden deels samen met de opleiders van de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde gevolgd in de Schola Medica in Utrecht.

Heb je interesse om praktijkopleider te worden?

Neem voor meer informatie over het worden van een praktijkopleider contact op met het secretariaat via avgopleiding@erasmusmc.nl, of met Rina Bijleveld, docent Opleidersscholing, via h.bijleveld@erasmusmc.nl.

Of lees meer over het worden van een praktijkopleider voor aios tot arts VG op de website van onze arts VG opleiding.

Inhoud opleiding

Opleidingsplan en curriculum

Curriculum

Het curriculum bestaat bij een voltijdopleiding, zonder vrijstelling, uit drie blokken van twaalf maanden. Gedurende de hele opleiding volg je elke week één dag cursorisch onderwijs. Dit is twee keer per maand een onderwijsdag in Rotterdam of in Schola Medica in Utrecht en twee keer per maand is er online onderwijs.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding werkt de aios in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder supervisie van een ervaren en getrainde arts VG opleider leert de aios om steeds meer zelfstandig passende medische zorg te verlenen aan cliënten van de instelling.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit stages in aanpalende medische specialisaties zoals epilepsie, revalidatie, genetica en psychiatrie. Er bestaat ook de mogelijkheid om een keuzestage wetenschap te volgen.

Tijdens het derde jaar van de opleiding werkt de aios weer in de zorginstelling, maar heeft nu de zorg over meer complexe cliënten. Het onderwijs richt zich in het derde jaar op de complexere problematiek en consultatie. Gedurende de opleiding worden enkele meerdaagse cursussen gegeven, onder andere op het gebied van wetenschappelijke vaardigheden en van spoedzorg.

Opleidingsplan

Meer informatie over de inhoud van de opleiding is te vinden in het landelijke Opleidingsplan Didact 2.0. Dit opleidingsplan kan je vinden op de website van onze arts VG opleiding . Hierin staan ook de elf kenmerkende beroepssituaties en vier thema’s aan de hand waarvan de opleiding is ingericht.

Toetsing en beoordeling

De toetsing en beoordeling tijdens de arts VG opleiding vind zoveel mogelijk plaats in de praktijk. Door middel van KPB-formulieren (Klinische Praktijk Beoordeling), Multi Source Feedback en dossier- of briefbeoordelingen legt de aios een portfolio aan waarop de toetsing plaats vindt. Hiervoor is het e-portfolio Scorion beschikbaar. Een beperkt aantal toetsen wordt door het opleidingsinstituut beoordeeld.

Competentieprofiel

De opleiding bereid je voor op het werk als een arts VG die voldoet aan het competentieprofiel. Het competentieprofiel is opgesteld door de NVAVG. De meest recente versie van dit competentieprofiel vind je op de website van NVAVG.

Missie en visie

Missie

De arts VG opleiding streeft ernaar om de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen middels het opleiden van daartoe goed uitgeruste specialisten.

Visie

De arts VG opleiding leidt aios op met verschillende achtergronden in een gevarieerde praktijk met unieke patiënten. We leiden ontwikkelingsgericht op en creëren een veilig leerklimaat waarin opleiders, docenten en aios er samen voor zorgen dat de aios zich ontwikkelt tot een competente arts VG.
We bieden inspirerend onderwijs van hoge kwaliteit. We maken gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten waarbij zelfstudie, leren van elkaar en kennisoverdracht belangrijke pijlers zijn die aansluiten bij het leren in de praktijk.

We leiden aios op tot empathische artsen VG die kunnen inspireren, samenwerken en aansluiten bij de patiënt en het patiëntsysteem.

Meer informatie

Nieuws

Bekijk voor meer informatie de website van onze arts VG opleiding en onze Linkedin-pagina.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier