Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education
Medische vervolgopleiding

AVG-opleiding

Arts voor verstandelijk gehandicapten

AVG staat voor Arts Verstandelijk Gehandicapten: een nog onbekend maar uitdagend vak. Het is een 3-jarige postacademische beroepsopleiding bestaande uit een combinatie van werken en leren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na de opleiding krijgt de arts de titel AVG: arts voor verstandelijk gehandicapten.

Over de AVG-opleiding

Wat is de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten?

De opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten is een jong en dynamisch vak dat volop in ontwikkeling is. Het is een driejarige postacademische beroepsopleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij horen ook stages bij aangrenzende medische disciplines, zoals neurologie, genetica en psychiatrie.

De opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten is in Nederland ondergebracht bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Lees meer over de opleiding op de website van onze AVG-opleiding.

Aios worden?

Arts voor verstandelijk gehandicapten: een nog onbekend maar uitdagend vak, volop in ontwikkeling.

Voor wie is de AVG-opleiding?

Ben jij creatief, houd je van puzzelen en van veel afwisseling, maar ben je daarnaast ook geduldig en een goede samenwerker? Dan is de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten iets voor jou!

Wie kiest voor een loopbaan als arts voor verstandelijk gehandicapten, kiest voor een breed en specialistisch vak dat volop in ontwikkeling is. Affiniteit met de doelgroep, samenwerken, geduld, creativiteit en methodisch denken zijn belangrijke aspecten in het dagelijkse werk van een AVG. Ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Je treedt voor de duur van de opleiding in dienst bij de SBOH. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO SBOH. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd. Op de website van de AVG-opleiding vind je meer informatie.

Heb je interesse in de AVG-opleiding?

De opleiding start jaarlijks op 1 februari, sluitingsdatum voor de opleiding is 1 september in het voorafgaande jaar. Maar je kunt het hele jaar door contact opnemen voor meer informatie via avgopleiding@erasmusmc.nl.

Of lees meer over aios worden op de website van onze AVG-opleiding.

Praktijkopleider worden?

Word praktijkopleider voor aios tot arts verstandelijk gehandicapten!

Wie kan praktijkopleider worden?

Ben je een duizendpoot, houd je van kennis overdragen en samenwerken en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten? Dan is de rol als praktijkopleider iets voor jou!

Als opleider komt er veel op je af. Naast de competenties die je als AVG hebt, wordt er van je verwacht dat je de aios richting, ruimte en ruggensteun biedt. Dit betekent dat je duidelijk sturing geeft én op je handen kunt zitten. De kunst van goed opleiden zit hem in de balans hiertussen. Soms vooroplopen en leiden en op andere momenten aansluiten en volgen.

Opleiding tot opleider

Als praktijkopleider ondersteun je samen met de docenten op het opleidingsinstituut (Erasmus MC) de aios bij het ontwikkelen van competenties die een AVG nodig heeft. Zelf word je daarom opgeleid tot opleider volgens het competentieprofiel dat de KNMG hiervoor heeft opgesteld. De trainingen hiervoor worden deels samen met de opleiders van de opleiding Specialist Ouderengeneeskunde gevolgd in de Schola Medica in Utrecht.

Heb je interesse om praktijkopleider te worden?

Neem voor meer informatie over het worden van een praktijkopleider contact op met het secretariaat via avgopleiding@erasmusmc.nl, of met Rina Bijleveld, docent Opleidersscholing, via h.bijleveld@erasmusmc.nl.

Of lees meer over het worden van een praktijkopleider voor aios tot arts verstandelijk gehandicapten op de website van onze AVG-opleiding.

 

Praktische informatie

Opleidingsplan en curriculum

Curriculum

Het curriculum bestaat bij een voltijdopleiding, zonder vrijstelling, uit drie blokken van twaalf maanden.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding werkt de aios in een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder supervisie van een ervaren en getrainde AVG-opleider leert de aios om steeds meer zelfstandig passende medische zorg te verlenen aan cliënten van de instelling. Drie tot vier keer per maand is er een onderwijsdag in Rotterdam.

Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit stages in aanpalende medische specialisaties zoals epilepsie, revalidatie, genetica en psychiatrie. Er bestaat ook de mogelijkheid om een keuzestage wetenschap te volgen. Iedere week vindt één dag cursorisch onderwijs plaats in Rotterdam of bij de Schola Medica in Utrecht. De onderwerpen zijn gerelateerd aan de stage-onderwerpen.

Tijdens het derde jaar van de opleiding werkt de aios weer in de instelling, maar heeft nu de zorg over meer complexe cliënten. Het onderwijs richt zich in het derde jaar op de complexere problematiek en consultatie. Gedurende de opleiding worden enkele meerdaagse cursussen gegeven, onder andere op het gebied van wetenschappelijke vaardigheden en van spoedzorg.

Opleidingsplan

Meer informatie over de inhoud van de opleiding is te vinden in het landelijke Opleidingsplan Didact 2.0. Dit opleidingsplan kan je vinden op de website van onze AVG-opleiding. Hierin staan ook de elf kenmerkende beroepssituaties en vier thema’s aan de hand waarvan de opleiding is ingericht.

Toetsing en beoordeling

De toetsing en beoordeling tijdens de AVG-opleiding vind zoveel mogelijk plaats in de praktijk. Door middel van KPB-formulieren (Klinische Praktijk Beoordeling), Multi Source Feedback en dossier- of briefbeoordelingen legt de aios een portfolio aan waarop de toetsing plaats vind. Hiervoor is het e-portfolio Scorion beschikbaar. Een beperkt aantal toetsen wordt door het opleidingsinstituut beoordeeld zoals bijvoorbeeld reflectieverslagen en presentaties.

Competentieprofielen

Gedurende de opleiding worden competenties ontwikkeld op het gebied van onder andere:

 • medisch handelen
 • communicatie
 • samenwerking
 • kennis
 • wetenschap.

Het competentieprofiel is opgesteld door de NVAVG. De meest recente versie van dit competentieprofiel vindt u op http://nvavg.nl.

Missie en visie

Missie

De AVG-opleiding streeft ernaar om de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen middels het opleiden van daartoe goed uitgeruste specialisten.

Visie

Om dat doel te bereiken handelt de AVG-opleiding als volgt, zij:

 • Verzorgt excellent onderwijs aan studenten, aios en opleiders
 • Organiseert optimale omstandigheden voor praktijkleren en bewaakt de kwaliteit van de opleidingsinstellingen
 • Levert maatwerk in de opleiding en begeleidt de aios in het leerproces
 • Bevordert een wetenschappelijke attitude
 • Staat in verbinding met het werkveld van de gehandicaptensector in binnen- en buitenland
 • Werkt systematisch aan verbetering

Aanmelden en voorwaarden