Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Endoscopie Verpleegkundige

Startmoment: 2x per jaar in maart en oktober.
Duur: 15 dagen en 3 verplichte stagedagen.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Werk je op een polikliniek Maag-, Darm- & Leverziekten, een klinische afdeling Interne Specialismen of een Endoscopieafdeling? Wil je je verder ontwikkelen als endoscopieverpleegkundige? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Als endoscopie verpleegkundige werk je op een polikliniek voor patiënten met Maag-, Darm- & Leverziekten, een klinische afdeling Interne Specialismen of een Endoscopieafdeling. 
Je organiseert de zorg voor de patiënt, je geeft informatie en instructie aan patiënten die een endoscopisch onderzoek ondergaan en assisteert, voor en tijdens de ingreep. Je weet welke risico's er aan de endoscopische ingreep zijn verbonden en je observeert de patiënt op de vitale functies en het welbevinden om complicaties tijdens en na de ingreep vroegtijdig te herkennen. Je assisteert de medisch specialist bij diverse geavanceerde, diagnostisch endoscopische onderzoeken en therapeutische behandelingen. Je draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes. Je handelt zelfstandig binnen je eigen professionele verantwoordelijkheid. 
Om deze functie goed uit te voeren ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo ken je de endoscopische technieken en weet je welke richtlijnen er gelden m.b.t . de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg. 
Alle bovenstaande facetten van de uitoefening van het beroep zijn in de opleiding meegenomen. 

Inhoud

De opleiding biedt naast de vakinhoudelijke kennis en inzichten op het gebied van specifieke aandoeningen, observatie, diagnostiek en behandeling ook aandacht voor kennis van materialen, hygiëne / veiligheid,  communicatie met patiënten en het handelen in acute probleemsituaties.

Als je het diploma van endoscopie verpleegkundige hebt behaald en je wil je verder bekwamen in de endoscopie, dan kan je instromen bij de leereenheid long endoscopie (die als aparte module wordt aangeboden).
Je kunt deze ook aansluitend aan de opleiding endoscopie MDL volgen.

Resultaat

Voor de endoscopie verpleegkundige MDL geldt dat de opleiding is opgenomen bij de door het CZO erkende opleidingen. Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2x per jaar in maart en oktober.

Inschrijfroutes zijn:

- ENS MDL start maart : Inschrijven bij Erasmus MC Academie te Rotterdam
- ENS MDL + LONG start oktober: Inschrijven bij Educatie Zorgsector LUMC te Leiden

Toelatingseisen

* Endoscopie MDL

 • Diploma verpleegkundige BIG geregistreerd;
 • Tenminste 24 uur per week werkzaam op een afdeling waar endoscopisch onderzoek wordt uitgevoerd;
 • PC-vaardig in Word, email en internet;
 • Beheersing Nederlandse taal.

* Endoscopie Long

 • Je bent in het bezit van het diploma Endoscopie verpleegkundige MDL of je bent in opleiding tot Endoscopie verpleegkundige MDL;
 • Zie verder bovenstaande eisen.

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. De opleiding besteedt naast de vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en attitude, aandacht aan algemene verpleegkundige vaardigheden. Denk hierbij aan communiceren, klinisch redeneren en zorg voor kwaliteit.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk  staan de volgende leereenheden tot je beschikking:  

 • Endoscopie bij kinderen  
 • Endoscopie: colon en rectum 
 • Endoscopie: klinisch redeneren en vitale functies 
 • Endoscopie: materialen en technieken 
 • Endoscopie: pancreas, gal en lever  
 • Endoscopie: slokdarm, maag en duodenum  
 • Patiëntveiligheid binnen de endoscopie  
 • Zorg voor kwaliteit.  

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Voorbereiding

Je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.
Tijdens de theorieopleiding kun je gebruik maken van verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen.

Nieuws

Hoe kun je je aanmelden?

De student kan zich aanmelden via de website van Educatie Zorgsector LUMC 

of via de website van het Erasmus MC Academie 

Algemene voorwaarden

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden Erasmus MC Academie

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier