Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Geriatrie Verpleegkundige

Startmoment: 1x per jaar
Duur: 13 maanden (30 scholingsdagen)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Ben je verpleegkundige en werkzaam in het ziekenhuis, de thuiszorg of een zorgcentrum? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou!

Over deze opleiding

Overzicht

Nederland vergrijst en instellingen worden steeds vaker geconfronteerd met de oudere zorgvrager. Deze zorgvragers kunnen op alle afdelingen worden opgenomen. Niet iedere oudere heeft specifieke zorg nodig gericht op zijn leeftijd, maar er kunnen momenten ontstaan waardoor de oudere zorgvrager naast zijn aandoening dit wel nodig heeft. Deze zogenaamde kwetsbare ouderen liggen vaak op algemene afdelingen van ziekenhuizen.  

De andere groep betreft de geriatrische patiënt. Deze onderscheidt zich van andere patiënten door de multiproblematiek en a-specifieke presentatie van ziektes. Naast somatische problemen zullen ook psychische, functionele en sociale problemen in kaart gebracht moeten worden. Naasten worden, gevraagd en ongevraagd, als mantelzorgers betrokken bij de zorg van de geriatrische patiënt. Dit vraagt professionele begeleiding van de verpleegkundige. 

Tijdens de opleiding leer je over de specifieke zorg voor ouderen en de geriatrische zorgvrager.   

Tijdens de opleiding leer je over kwetsbaarheid en de multi problematiek waarmee ouderen zich kunnen presenteren in de zorg. Na het volgen van deze opleiding kun je de totale zorg in kaart brengen, coördineren en uitvoeren voor Geriatrische patiënten. 

Je leert naast de somatische, ook psychische, functionele en sociale problemen in kaart te brengen. Ook is er ruim aandacht voor je rol als begeleider van naasten die, gevraagd en ongevraagd, betrokken zijn bij de mantelzorg. 

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Geriatrieverpleegkundige. 

Praktische informatie

Startdata

Startdata 1 x per jaar in september.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP); 
 • Werken met geriatrie patiënten minimaal 24 uur per week; 
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie; 
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.  
Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied de Geriatrie verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de Geriatrie. 
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  
 
Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:  

 • Veroudering en maatschappij 
 • Invloed op oudere 
 • Zelfzorg van de oudere 
 • Angst, pijn en kwetsbaarheid bij de oudere  
 • Acute opname bij de oudere 
 • Langdurige zorg bij de oudere 
 • Geriatrische problematiek 
 • Psychiatrische problematiek 
 • De oudere met een verstandelijk beperking  
 • Multiproblematiek bij ouderen 
 • Communicatie met ouderen  
 • Voorlichting en ouderen 
 • Klinisch redeneren binnen de geriatrie 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze opleiding.

Voorbereiding

Je hebt  verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
Tijdens de theorieopleiding  kun je gebruik maken van verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen. 

Bijzonderheden

De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier