Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Hematologieverpleegkundige

Startmoment: januari
Duur: 10 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Het werk van een hematologieverpleegkundige is veelzijdig en omvat het hele spectrum van zorg. Hou je van uitdaging en spreekt dit specialisme je aan? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Het werk van een hematologie verpleegkundige is veelzijdig en omvat het hele spectrum van zorg. Van preventie tot diagnostiek, van curatie tot palliatie.  

Als hematologie verpleegkundige vervul je een belangrijke rol in deze specifieke zorg en de  begeleiding van de patiënt en zijn naasten. Je geeft voorlichting, advies en instructie afgestemd op de specifieke situatie van de zorgvrager. Hiermee help je risico’s ten gevolge van de hematologische aandoening en de behandeling daarvan te beperken. De vaak intensieve behandelingen vereisen dat de gezondheidstoestand van de patiënt continue wordt geobserveerd en de geboden zorg geëvalueerd. Het is jouw taak ervoor te zorgen dat dit goed gebeurd.  

De hematologie verpleegkundige anticipeert op signalen van mogelijke complicaties en voert complexe verpleegkundige interventies uit. Een methodische aanpak van je observaties is daarom belangrijk.  

Om dat te kunnen doen, heb je niet alleen kennis van en inzicht in de verschillende hematologische aandoeningen nodig, maar ben je ook op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden en daarbij voorkomende complicaties.  

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen ben jij als hematologie verpleegkundige op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en kun je deze vertalen naar je beroepspraktijk. Preventief onderzoek, complexe en langdurige behandelmethoden die leiden tot genezing of een langere levensduur leiden tot intensivering van de zorg  vereist interprofessioneel werken. Deze ontwikkelingen maakt dat ketenzorg een belangrijke plaats inneemt binnen de hematologische zorgverlening.   

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met een hematologische aandoening. Daarnaast leer je over specifieke observaties om complicaties te herkennen en deze toe te passen in de praktijk. Je leert  verbanden te leggen naar infecties, bloedingen, nierfunctiestoornissen, cardiale klachten, neurologische complicaties en hemodynamische instabiliteit. Je verwerft kennis en inzichten over aandoeningen, behandelingen, en de preventieve interventies die bij een bepaalde behandeling worden genomen. 

De totale opleiding is 10 maanden en bestaat uit 17 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over 8 lesweken van 1 à 2 dagen 

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma hematologieverpleegkundige.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN

Overige informatie

 

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 1 x per jaar  Sluitingsdatum van de inschrijving is vier weken voor aanvang van de opleiding. Bekijk hier het jaarrooster en de Jaarplanning Januari 2021 groep. 

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Werkzaam op een hematologie afdeling; 
 • Minimaal dienstverband van 24 uur per week; 
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse taal. 

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.  
Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied hematologieverpleegkundige . Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de hematologie. 
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
 
Om je te helpen specifieke kennis en ervaring te verwerven in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking: 

 • Hemato-oncologie; 
 • Hematologie;  
 • Hemato-oncologie (specifiek); 
 • Klinisch redeneren in de hematologie; 
 • Communicatie en transitie in de hematologie; 
 • Professionaliseren binnen de hematologie; 
 • Zorg voor kwaliteit. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier. 

Locatie

 

Voorbereiding

Je hebt  verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
Tijdens de theorieopleiding zijn er verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen. 

Bijzonderheden

De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier