Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Mammolaborant

Startmoment: In februari en september (bij voldoende aanmeldingen).
Duur: Afhankelijk van je startmoment 22-28 maanden.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Deze opleiding leidt je op tot een laborant die zelfstandig alle voorkomende opnames van de borsten kan uitvoeren. Afhankelijk van de locatie waar je werkt vervul je ook nog andere werkzaamheden.

Over deze opleiding

Overzicht

Binnen de opleiding tot mammolaborant ga je leren om hoogwaardige mammografie opleidingen te maken voor zowel het bevolkingsonderzoek als voor ziekenhuizen of klinieken. Daarnaast leer te assisteren bij laag complexe interventies (biopten), te assisteren bij MRI onderzoeken en onder supervisie laagcomplexe röntgenonderzoeken uit te voeren.

Wil je aan deze opleiding beginnen dan solliciteer je bij het Bevolkingsonderzoek Nederland of een aangesloten instelling. Alleen met een geldige werkplek kan je met deze opleiding starten.

Inhoud

De opleiding is vormgegeven aan de hand van Entrustable Professional Activities (EPA’s). De EPA’s onmschrijven de handelingen die je uiteindelijk tijdens je werk gaat uitvoeren. De mammolaboranten opleiding omvat 6 EPA’s.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met het diploma Mammolaborant.

Na diplomering voer je, afhankelijk van je uiteindelijke werkplek, alle voorkomende röntgenopnamen van de borsten uit en begeleid je de patiënt/cliënt. Je assisteert de radioloog bij echogeleide puncties en biopten en daarnaast assisteer je op de MRI. Je maakt, onder supervisie, standaard röntgenopnames van het skelet.

Waarom bij Erasmus MC?

Deze opleiding is ontworpen in samenwerking met het Bevolkingsonderzoek Nederland. De stageplekken worden aangeboden door zeer diverse instellingen in het land. Ook zij leveren feedback die we meenemen. Dit alles maakt het tot een opleiding die zeer nauw aansluit op de behoeften van het werkveld.

Overige informatie

Wil je een vak uitoefenen waarin je veel kunt betekenen voor de patiënt/cliënt en daarnaast een maatschappelijk relevante rol wil spelen? Dan zit je gebeiteld bij deze opleiding.

Praktische informatie

Startdata

Voor je kan starten met de opleiding solliciteer je bij het Bevolkingsonderzoek Nederland of een andere aangesloten instelling. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen 2x per jaar (september en februari).

Zie de link onder het aanmeldproces voor de exacte startdata voor het komende jaar. 

Toelatingseisen

Om tot de opleiding mammolaborant  te kunnen worden toegelaten dien je een dienstverband van minstens 32 uur per week te hebben bij een aanbiedende instelling. Verder is een professionele leerhouding van belang.

Toelatingseisen:

  • HAVO-diploma of gelijkwaardig; 
  • VWO-diploma of het overgangsbewijs klas 5 naar 6; 
  • MBO 4-diploma 
 

Programma

Het onderwijs is opgezet volgens de EPA structuur. Deze EPA’s staan voor toevertrouwbare beroepsactiviteiten. Het onderwijs, wat grotendeels digitaal verloopt, heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de theoretische kennis en inzicht in het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. Die praktijk is de afdeling radiologie/locatie Bevolkingsonderzoek van de organisatie waar je bent aangenomen. Theorie- en praktijkroute zijn volledig op elkaar afgestemd en beide gebaseerd op het behalen en aantonen van de EPA’s waaromheen de opleiding is opgebouwd.
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding. 

Studieopdrachten, toetsen en proeven van bekwaamheid worden door verschillende personen beoordeeld, bijvoorbeeld (praktijk) opleiders, werkbegeleiders en vakdocenten. Je bouwt een portfolio op dat inzicht geeft in je competentieontwikkeling. Wanneer je voor alle EPA’s het gevraagde niveau hebt behaald, ontvang je het Diploma Mammolaborant.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Voorbereiding

Ongeveer 3 weken voor de start van de opleiding woon je een digitale informatieavond bij zodat je je goed kunt voorbereiding op de start.

Bijzonderheden

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

De mogelijkheid bestaat om leereenheden van de opleiding afzonderlijk te volgen. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je solliciteert bij een aangesloten instelling/Bevolkingsonderzoek Borstkanker Nederland. Na tekenen van je contract kun je je digitaal aanmelden via STiP.

 

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de Erasmus MC Academie.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier