Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Neonatologie Verpleegkundige

Startmoment: 2x per jaar
Duur: 13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg van de te vroeg geboren baby, dan is de opleiding Neonatologie voor jou de uitdaging.

Over deze opleiding

Overzicht

Een te vroeg geboren baby >30 weken op een post HC/IC afdeling vraagt om een gespecialiseerde kinderverpleegkundige. Bij deze taak behoort ook stabilisatie tot overplaatsing naar een IC Neonatologie. Op de High Care babyafdeling liggen neonaten en pasgeborenen >30 weken met een complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies. Hierbij kan ademhalingsondersteuning gegeven worden. Ook de vitale functies van de pasgeborene worden bewaakt, ondersteund of overgenomen.
Specifiek bij deze zorg is dat je de ouders begeleidt. De eerste opvang van de pasgeborene vindt plaats op jouw afdeling, waarna soms overplaatsing volgt naar een Intensive Care Neonatologie. Na de acute en intensieve fase volgt terugplaatsing.
Een moeilijke of moeizame start van een baby is een extra belasting voor de ouders maar heeft ook een impact op de hechting tussen de ouders en hun kindje. Deze complexiteit van de zorgvraag vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces.

Inhoud

Je bent kinderverpleegkundige en je beschikt al over een uitgebreide kennis op het gebied van kinderpathologie en van aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies, specifiek ten aanzien van de te vroeg geboren baby. De balans bij de te vroeg geborene is een wankel evenwicht dat onder invloed van rust, groei en ontwikkeling in balans zal komen. Na het behalen van je Neonatologie diploma kan je werken als beginnend professional. Je kan dan zelfstandig zorg dragen voor de opvang van een pasgeborene en je kan zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s in een gesimuleerde omgeving in het Patiëntvrije Leerziekenhuis van de Erasmus MC Academie. In een veilige leeromgeving heb je kunnen analyseren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.

Resultaat

Na het behalen van je Neonatologie diploma kan je werken als beginnend professional. Je kan dan zelfstandig de opvang van een prematuur en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. 

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Praktische informatie

Startdata

De Neonatologie opleiding start 2 x per jaar in maart en september in samenhang met de ICN opleiding.

De totale opleiding duurt 13 maanden bij een fulltime dienstverband.

 

Toelatingseisen

 • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Diploma Kinderverpleegkundige

Programma

De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R). 

De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de neonaat/pasgeborene >32 weken. 

Hierna ga je vervolg leereenheden volgen: 

 • aangeboren hartafwijkingen, ODB; 
 • NEC, parenterale voeding; 
 • surfactant; 
 • PPHN; 
 • hernia diafragmatica; 
 • asfyxie; 
 • Nidcap, ontwikkelingsgerichte zorg; 
 • ECMO; 
 • respiratoire gezondheidsproblemen bij de neonaat; 
 • transport van de neonaat (in- en out hospital); 
 • NLS; 
 • nierfunctiestoornissen bij de neonaat; 
 • extreme prematuur.  

Naast de vakinhoudelijke competenties zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.

In verband met de complexiteit van zorg zal de student 2x een stage doorlopen op een Intensive Care Neonatologie.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

Een EVC procedure en maatwerk behoren tot de mogelijkheden.

Nieuws

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier