Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Oncologie Verpleegkundige

Startmoment: april en oktober
Duur: 13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Heb je affiniteit met de oncologie en wil je jezelf op dit gebied verder ontwikkelen dan is dit dé opleiding voor jou!

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van een oncologie verpleegkundige omvat het hele spectrum van zorg; van preventieve- en acute zorg tot chronische- en palliatieve zorg.  Op oncologisch gebied wordt veel onderzoek gedaan, waar jij bij betrokken bent. Onderzoeken leiden tot nieuwe inzichten waardoor jouw beroep continue in beweging is.   Behandelingen veranderen en daar waar vroeger alleen een palliatieve behandeling mogelijk was, wordt nu steeds vaker genezing bereikt. Nieuwe, vaak intensieve behandelingen, vragen van jou een nauwkeurige analyse van gezondheidssituatie en de gezondheidsbeleving, adequaat handelen bij veranderingen en een gedegen evaluatie. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, ben jij als oncologieverpleegkundige op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied en is er regelmatig intercollegiaal overleg. Je anticipeert op kwaliteitsbeleid en formuleert voorstellen ter verbetering op basis van “Best- en Evidence based practices”.  

In een multidisciplinaire zorgsetting werk je samen met verschillende deskundigen. Daar waar de zorg je eigen professionele mogelijkheden overstijgt consulteer je andere disciplines. Om de beste zorg te kunnen bieden. 

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor patiënten met een oncologische aandoening. Je start met algemene oncologische kennis waarna een verdieping van specifieke aandoeningen volgt. Het multidisciplinaire karakter van dit werkveld komt naar voren door het brede scala van vakexperts die bij de opleiding betrokken zijn. 
Tijdens de lessen word je op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de verschillende aandoeningen. Aan de hand van casuïstiek leer je waar je op moet letten in je observatie, en welke afwegingen je neemt in het bepalen van je interventies. Op het gebied van communicatie leer je verschillende methodieken te hanteren gericht op het ondersteunen en begeleiden van (verwerkings)processen. Je maakt kennis met de diverse werkvelden die bij de oncologische zorg zijn betrokken. 

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Oncologie verpleegkundige.
Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is voor Oncologie verpleegkundigen, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 maal per jaar. Bekijk de Jaarplanning van de Oktober 2021 groep.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP); 
 • Werken met oncologie patiënten, minimaal 24 uur per week; 
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie; 
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt  in oncologische zorgsetting gevolgd.   

De opleiding tot Oncologieverpleegkundige richt op de specifieke zorg voor patiënt/cliënt in de oncologische zorgsetting en de voorwaardelijke kennis en inzichten die hiervoor nodig zijn. Daarnaast leer je Evidence Based Practice en Best  Practice  toe te passen in een kwaliteitsverbetering en ontwikkel je professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de oncologie. 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk  staan de volgende leereenheden tot je beschikking:  
 

 • Inleiding oncologie; 
 • Klinisch redeneren in de oncologie; 
 • Mamma-oncologie; 
 • Gynaecologische tumoren; 
 • Urogenitale tumoren; 
 • Hemato-oncologie; 
 • Gastro-intestinale tumoren; 
 • Longtumoren; 
 • Neuro-oncologie; 
 • Hoofd-hals tumoren; 
 • Huid, bot en weke delen tumoren; 
 • Communicatie in de oncologie;
 • vidence Based Practice; 
 • Zorg voor kwaliteit; 
 • Palliatieve zorg (oncologie).

Kosten

Voorbereiding

Je hebt  verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
Tijdens de theorieopleiding heb je verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen. 

Bijzonderheden

De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier