Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Operatiemedewerker cataractchirurgie

Startmoment: De opleiding start bij voldoende aanmeldingen jaarlijks in oktober.
Duur: Tijdens 3 lesweken worden  54 lesuren aangeboden, verdeeld over 8 lesdagen bij Erasmus MC Academie. Hierna is er een aparte dag waarop er een theorie- en een praktijktoets wordt afgenomen.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Omlopen en instrumenteren bij cataractextracties, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een OK.? Dan is de opleiding van operatiemedewerker cataractchirurgie een opleiding voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Met de keuze voor de opleiding van operatiemedewerker cataractchirurgie kies je voor het werken in een actieve leeromgeving met veel ontwikkelingen op het gebied van technieken en methoden. De operatiemedewerker cataractchirurgie vervult hierbij een belangrijke rol. Het is niet alleen de techniek die op de voorgrond staat, ook het omgaan met patiënten en collega's van diverse disciplines is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het is daarom noodzakelijk dat je zelfstandig werkzaamheden kunt verrichten, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest tijdens cataractoperaties. 
In deze opleiding krijg je in de eerste weken een degelijke basis aan theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Vervolgens worden op je eigen locatie de nodige 'vlieguren' en diverse praktijkopdrachten gemaakt. Na 3 maanden wordt de opleiding afgesloten met o.a. een theorietoets, vaardigheidstoets en een proeve van bekwaamheid.

Inhoud

Erasmus MC Academie en Het Oogziekenhuis Rotterdam verzorgen deze opleiding tot operatiemedewerker cataractchirurgie. Kenmerk van de opleiding is dat deze sterk op de praktijk is toegespitst. Aantrekkelijk is het meteen toepassen wat er tijdens de opleiding wordt geleerd en geoefend. Andersom kan er tijdens de les besproken worden wat je in praktijksituaties bent tegengekomen. Dat betekent dat deze opleiding zich richt op de vakinhoudelijke kant van het werkterrein van de operatiemedewerker cataractchirurgie. In het programma wordt expliciet aandacht besteed aan, hygiëne, patiëntveiligheid en angstreductie bij patiënten, gebaseerd op methodes uit Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Resultaat

Bij een voldoende voor je praktische- en theoretische beoordeling ontvang je een certificaat. Na deze opleiding kan je zelfstandig omlopen, instrumenteren en assisteren bij een cataractextractie, met inachtname van alle eisen aan hygiëne en veiligheid op een OK.

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start jaarlijks in oktober. 
Sluitingsdatum van de inschrijving is uiterlijk één maand van tevoren. De minimale groepsgrootte is ca. 12 deelnemers.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot operatiemedewerker cataractchirurgie, moet er een stageplaats zijn in een ziekenhuis of privékliniek waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Tevens is één van de volgende diploma's, getuigschriften of certificaten nodig:

 • Doktersassistenten niveau 4 
 • Verpleegkundige niveau 4 
 • Vergelijkbaar diploma op niveau 3 met aantoonbaar werk- en denkniveau 
 • Technisch oogheelkundig assistent (TOA) niveau  

Programma

Wanneer alle onderdelen zijn behaald, ontvang je een certificaat operatiemedewerker cataractchirurgie. Het onderwijs van Erasmus MC Academie en Het Oogziekenhuis Rotterdam is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je leert door, onder andere, met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren tijdens een dagprogramma. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Vanuit deze basis is de opleiding tot stand gekomen. Om te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan bod:

 • Anatomie;
 • Houding en tiltechnieken;
 • Pathologie;
 • Ooglenzen;
 • Farmacologie;
 • Instrumentenkennis;
 • Anesthesiologie;
 • De microscoop;
 • Hygiëne en steriliteit;
 • Phacoapparaat;
 • Centrale sterilisatie;
 • Omlopen;
 • Desinfecteren/ afdekken;
 • Instrumenteren/ assisteren;
 • Preoperatieve handdesinfectie;
 • Angstreductie & veiligheid.

Er wordt vooral veel aandacht besteed aan vaardigheidsonderwijs en het thema veiligheid. In oefensituaties worden diverse praktijkvaardigheden geoefend en getoetst. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na afronding van de opleiding kan je omlopen, instrumenteren en assisteren bij cataractextracties.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier