Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Palliatieve Zorg Verpleegkundige

Startmoment: ± 6x per jaar (zie onder startdata)
Duur: 12 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Heb je affiniteit met de specifieke zorg in deze laatste fase van het leven en wil je je verder verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van de palliatieve zorg verpleegkundige is zeer afwisselend en intens.  
Je observeert en registreert gezondheidsproblemen en stemt je interventies af op de situatie van dat moment en de wensen van de patiënt en zijn/haar naasten. Om de klachten ten gevolge van het voortschrijdend ziekteproces en/of behandelingen  bij de patiënt te beperken, te verminderen of weg te nemen anticipeer je tegelijkertijd op de mogelijke problemen op termijn.  
Je bent gesprekspartner en counselor als het gaat om psychosociale begeleiding en ondersteuning. Je biedt ondersteuning bij verwerkings- en transitieprocessen en bespreekt dilemma's op allerlei gebied. 
Je geeft voorlichting en advies over een breed scala van vragen en onzekerheden die de patiënt heeft, maar weet ook hoe om te gaan met situaties wanneer de zorgvrager al deze informatie niet nodig vindt en de zorg volledig aan anderen over laat. 
Om de kwaliteit van zorg op het gebied van palliatieve zorg te borgen werk je samen in een multidisciplinair team en word je door collega's geconsulteerd bij complexe zorgsituaties. 
 
Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld de specifiek aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase. Daarbij krijg je inzicht in de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden. Je leert vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de specifieke problemen tijdens deze fase. De zorg voor patiëntencategorieën waarin de palliatieve zorg nog niet als zodanig is gelabeld (bijvoorbeeld chronische hartfalen en nierfalen) worden een onderdeel van jouw expertise. De dilemma's die je kan tegen komen bij patiënten met bijvoorbeeld neurologische complicaties en de multiproblematiek bij de geriatrische patiënten zul je samen met je medestudenten kunnen bespreken. 
Naast de vakinhoudelijke kennisverbreding is er aandacht het gebruik van methodieken en krijg je verschillende trainingen op het gebied van communicatie. 
Om de vertaalslag naar het eigen handelen in de praktijk te ondersteunen, wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van actuele en herkenbare casuïstiek. 

Inhoud

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding.

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Palliatieve zorg verpleegkundige.
Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.

Overige informatie

 

Praktische informatie

Startdata

De opleiding tot Palliatieve Zorg kan maandelijks gestart worden en de student bepaald samen met de praktijk de leerroute op basis van de jaarplanning. 

De Leereenheid Palliatieve- en Stervensfase start in januari, maart, mei, september, november en de Leereenheid Specifieke Palliatieve Zorg in maart en september. 

Let op: om de leereenheid Specifieke Palliatieve Zorg te starten heb je minimaal de Leereenheid Palliatieve- en Stervensfase gevolgd en/of vrijstelling.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met (thuis)zorginstelling (of werkzaam als ZZP-er); 
 • Minimaal dienstverband van 24 uur per week; 
 • Werken met patiënten in de palliatieve fase; 
 • PC-vaardig in Word, e-mail en internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse taal.  

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied palliatieve zorg verpleegkundige. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de palliatieve zorg. 
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking:

 • Palliatieve- en Stervensfase
 • Specifieke Palliatieve Zorg
 • Klinisch redeneren
 • Ethiek en recht
 • Zorg voor kwaliteit (optioneel)

Kosten

Bijzonderheden

Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om EPA's en/of leereenheden van de leerroute afzonderlijk te volgen. 
Tevens is informatie over EVC en maatwerk terug te vinden in de specifieke opleidingsgids.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier