Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Sedatie Praktijk Specialist SPS

Startmoment: 2x per jaar in april en oktober bij voldoende aanmeldingen.
Duur: 12 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

De opleiding richt zich op het leren om matige en diepe procedurele sedatie analgesie (PSA) veilig en effectief toe te passen bij patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan.

Over deze opleiding

Overzicht

Voor de patiënt ben je de ingang in de keten van zorg met betrekking tot de procedurele sedatie analgesie (PSA). Als Sedatie Praktijk Specialist beoordeel je zelfstandig de fysieke conditie, je classificeert de patiënt en sluit een informed consent. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de PSA, bewaak je zelfstandig de vitale functies en kun je direct handelen in acute situaties en de juiste interventies toepassen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ontslag en nazorg op het gebied van de sedatie. Als onderdeel van een multidisciplinair team werk je hoofdzakelijk buiten de operatiekamer op verschillende functieafdelingen en behandelkamers.

Vanaf 2022 start de opleiding twee keer per jaar. Dit is mede mogelijk geworden doordat de Erasmus MC Academie en de Amstel Academie hun krachten hebben gebundeld en een samenwerking zijn aangegaan.

 

Inhoud

Doel van de vervolgopleiding tot SPS is dat je je de vereiste kennis, vaardigheden en attitude eigen maakt, die je in staat stellen om veilig en effectief een matige tot diepe PSA uit te voeren volgens de richtlijn 'sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer bij volwassenen' . Deze richtlijn is in maart 2012 opgesteld door een multidisciplinaire CBO werkgroep met toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het theoretisch programma bestaat uit 2 modules van 10 lesdagen. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk voorbereidend, evaluerend en aanvullend.
In de opleiding wordt naast sedatie ook aandacht besteed aan EBP (Evidence Based Practice) en casuïstiek.

Module 1: Pre-sedatie zorg en professionaliteit

In deze module wordt aandacht besteedt aan: het screenen van de patiënt, het informed consent, professionalisering en onderzoeksvaardigheid. Belangrijk onderdeel van de opleiding binnen Erasmus MC Academie is het klinisch vaardigheidsonderwijs/HPS. Er wordt getraind in een gesimuleerde omgeving als voorbereiding op het verwerven van de competenties in relatie tot de themakaart in het praktijkopleidingsboek. Professionaliteit en onderzoeksvaardigheid bestrijken alle beroepscompetenties.

Module 2: PSA bij verschillende specialismen en behandelingen en post-sedatiezorg

In deze module komt de theorie aan bod (onder andere anatomie/fysiologie, juridische aspecten, farmacologie) die ondersteunend is aan de themakaarten PSA bij verschillende specialismen/ behandelingen en het thema post-sedatie zorg.

De opleiding sluit af met een landelijke toets. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentie- ontwikkeling.

Resultaat

De opleiding sluit af met een landelijke toets. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma sedatiepraktijkspecialist. De opleiding is erkend door het CZO.

Overige informatie

Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende/ praktijkbegeleider  van de instelling waar je een dienstverband hebt.
Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend.

Praktische informatie

Startdata

Vanaf 2022 start de opleiding twee keer per jaar (april en oktober). Dit is mede mogelijk geworden doordat de Erasmus MC Academie en de Amstel Academie hun krachten hebben gebundeld en een samenwerking zijn aangegaan. 

De lessen vinden digitaal plaats of op locatie bij de Amstel Academie (Amsterdam UMC) of bij de Erasmus MC Academie. 

Toelatingseisen

Om tot de opleiding Sedatie Praktijk Specialist te kunnen worden toegelaten is een CZO diploma tot Anesthesiemedewerker vereist en dien je een dienstverband van minstens 24 uur per week te hebben. Verder is een professionele leerhouding van belang.
Hierbij worden de volgende eisen gesteld:

 • Actieve leerhouding bij het verzamelen van bewijsstukken van verworven competenties
 • Beheersing Engelse taal voor het lezen van wetenschappelijke literatuur

Programma

In de opleiding staat het praktijkleren centraal. De lessen vinden digitaal plaats of op locatie bij de Amstel Academie (Amsterdam UMC) of bij de Erasmus MC Academie.
Hieronder vind je een overzicht van de opbouw van de opleiding. Het praktijkleren bestaat uit vier thema’s:

 • Thema 1: pre-sedatiezorg
 • Thema 2: Uitvoeren PSA bij verschillende specialismen
 • Thema 3: Post-sedatiezorg
 • Thema 4: Onderhouden competenties anesthesiemedewerker

Het theoretische deel van de opleiding is verdeeld in vijf modules:

 • Module 1: Inleiding
 • Module 2: Basis sedatiezorg
 • Module 3: Verdieping
 • Module 4: Professionaliteit
 • Module 5: Evaluatie en toetsing

Kosten

Bekijk hier onze cursusprijzen. Dit is exclusief de verplichte literatuur (die de praktijkinstelling zelf dient aan te schaffen) en exclusief de kosten van het CZO diploma.

 

Bijzonderheden

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier