Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Traumatologie

Volledig en herhaling mogelijk

Startmoment: 10x per jaar, maatwerk op afspraak
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Je werkt op de Spoedeisende Hulp, Traumatologie, Anesthesie, Ambulance, Acute opvang/Observatorium, setting en je zoekt verbreding en verdieping in kennis over de opvang van traumapatiënten. Oefenen in een veilige (leer)omgeving vind je ook belangrijk.

Over deze opleiding

Overzicht

Je werkt op de Spoedeisende Hulp afdeling en je zoekt verbreding en verdieping in kennis en inzicht over de opvang van (multi)traumapatiënten. Daarbij wil je dat de scholing aansluit bij het kennisniveau en de praktijksituatie zoals je dat tijdens je werk tegen komt.
Oefenen in een veilige (leer)omgeving vind je ook belangrijk. Dan is deze scholing iets voor jou (en je team).

Deze training is bedoeld voor SEH verpleegkundigen, Nurse practitioners / Verpleegkundig Specialisten werkzaam op de SEH; Arts assistenten en artsen die op de Spoedeisende Hulp te maken hebben met de opvang van traumapatiënten, Ambulanceverpleegkundigen, Verpleegkundige Traumatologie afdelingen en Acute opvang (Observatorium)afdelingen.

Inhoud

Tijdens de scholing verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van opvang en zorg voor een traumapatiënt op de Spoedeisende Hulp maar ook op een Traumatologie afdeling of Acute opvang (Observatorium)afdeling.

Je verdiept en verbreedt je kennis en inzicht in de (methodische) opvang en behandeling van een patiënt na trauma zodat de kwaliteit van de opvang van de hoogcomplexe zorg wordt verbeterd.
Voorafgaand aan de training bereid je je voor middels e-learning en het doen van een game gebaseerd op de ABCDE methodiek. De Scenario/Simulatie training geeft je alle ruimte voor actuele onderwerpen en verdieping van kennis.
Zowel de Trauma volledig als de herhaling zijn geaccrediteerd en gelijkwaardig gesteld aan de eis voor de SEH verpleegkundige opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid


Resultaat

Het certificaat wordt uitgereikt indien: 
E-learning en Gaming resultaten, digitale kennistoets, Scenario/Simulatie assessment.  

Aan deze scholing worden accreditatiepunten toegekend. 

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind en getoetst kunnen worden. 

Praktische informatie

Startdata

De Trauma volledig bestaat uit voorbereiding middels e-learning en game, trainingsdag aan de hand van scenario’s/simulaties in het Patiënt vrije leerziekenhuis, een digitale kennis toets en bij voldoende voor de toets, Scenario/Simulatie assessments.  

De Trauma herhaling bestaat uit voorbereiding middels e-learning en game, digitale kennis toets en bij een voldoende voor de toets,  Scenario/Simulatie assessments.   

Training volledig wordt minimaal 1x per maand aangeboden. Training herhaling op afspraak. Rooster op aanvraag i.v.m. max. aantal deelnemers per startmoment 

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er) BMH 

Programma

Volledig programma Trauma 

  • 4 weken voor aanvang van de scholing wordt de inlogcode van de e-learning en gaming toegestuurd. Deze voorbereiding en resultaten (voorwaardelijk) neem je mee naar de training. 
  • Training binnenschools programma: 
  • 08.30 uur - 17.00 uur programma over trauma gerelateerde onderwerpen in gesimuleerde simulatie omgeving.  
  • Digitale kennistoets (Voldoende geeft toegang tot Assessment) \Scenario/Simulatie Assessment: en het aantonen van de trauma gerelateerde vaardigheden door het doen van een realtime scenario met behulp van de SIMman®. Het assessment heeft kritische punten waar de cursist aan moet voldoen. 

Herhaling programma Trauma 

  • 4 weken voor aanvang van de scholing wordt de inlogcode van de e-learning en gaming toegestuurd. Deze voorbereiding en resultaten (voorwaardelijk) neem je mee naar Assessment. 
  • Digitale kennistoets (Voldoende geeft toegang tot Assessment) 
  • Scenario/Simulatie Assessment: en het aantonen van de trauma gerelateerde vaardigheden door het doen van een realtime scenario met behulp van de SIMman®. Het assessment heeft kritische punten waar de cursist aan moet voldoen. 

     

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

De minimale groepsgrootte is 12 personen, de maximale groepsgrootte is 24 personen. Wanneer er geoefend wordt met scenario's bestaan de subgroepen uit maximaal 6 personen.  

Aanmelden en voorwaarden