Tekening van een pleister
Aandoening

Aorta-aneurysma in de borstholte

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Dit kan overal in het lichaam optreden, maar doet zich het vaakst voor in de grote lichaamsslagader (aorta).

Over deze aandoening

Wat is het?

Wat is deze aandoening?

Een aneurysma geeft meestal geen klachten en wordt daarom vaak per toeval ontdekt. Naarmate het aneurysma in omvang toeneemt, neemt het risico toe op een scheur in de binnenwand (dissectie). Dit gaat vaak gepaard met acute, heftige pijnklachten. Een dissectie is een levensbedreigende aandoening die directe behandeling vereist.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Oorzaak

Hoe ontstaat een aneurysma?

Een aneurysma kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • Slagaderverkalking (atherosclerose).
  • Een langdurige hoge bloeddruk.
  • Veroudering.
  • Ontstekingen in de vaatwand.
  • Verwondingen (zoals een ernstig verkeersongeval). 

Aneurysma's van de thoracale aorta (in de borstkas) zijn vaak erfelijk bepaald. Zo kan een aneurysma bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een erfelijke bindweefselziekte, zoals het syndroom van Marfan. Thoracale aorta-aneurysma's gaan frequent gepaard met aangeboren hartafwijkingen, zoals een tweeslippige (bicuspide) of vernauwde aortaklep.

Wat wij voor u doen

Onderzoek en diagnose

Controles en behandeling

Een cardioloog controleert regelmatig patiënten met een aneurysma van de thoracale aorta. We kunnen medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Daarnaast kan het verstandig zijn om drukverhogende momenten te vermijden, zoals zwaar tillen of intensief sporten. Wanneer het aneurysma in omvang toeneemt, kunnen we een operatie overwegen. 

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Patiënten met een thoracale aorta-aneurysma of dissectie, of hun directe verwanten komen in aanmerking voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting. Voor een afspraak op onze polikliniek heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. 

Wetenschappelijk onderzoek

Naast de reguliere zorg kunnen wij uw deelname vragen aan wetenschappelijk onderzoek, dit onderzoek is erop gericht om:

  • het ontstaan van aneurysma's beter te begrijpen;
  • tot een betere persoonsgebonden risicoschatting te komen;effectievere behandelmogelijkheden te vinden.

Met wie heeft u te maken?

De klinisch geneticus bespreekt met u de mogelijkheden van genetisch onderzoek en stelt zo nodig controleadviezen op voor familieleden. Dit gebeurt in nauw overleg met de cardiologen, thoraxchirurgen en eventueel andere betrokkenen. Sinds november 2014 is er een gezamenlijk aortaspreekuur met de cardiologen in het Erasmus MC, op de polikliniek Cardiologie.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor