Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Operatie

Aorta aneurysma

Operatie van de grote lichaamsslagader (aorta)

Bij verwijding van de grote lichaamsslagader (aorta) wordt deze vervangen met een kunststof aorta om te voorkomen dat de wand openscheurt en tot levensbedreigende bloedingen leidt.

Over deze operatie

Wat gaan we doen

Wat is deze operatie?

Om te voorkomen dat de wand van uw aorta openscheurt kunnen we met een operatie het aneurysma (de verwijding) opereren. Tijdens deze operatie vervangen we het verwijde gedeelte van de slagader met een kunststof aorta. Hiervoor maken we gebruik van een hart-longmachine. Dat is een machine die tijdens de operatie tijdelijk de functie van het hart en de longen overneemt. De klinisch perfusionist ziet er samen met de anesthesioloog op toe dat uw bloeddruk en zuurstofgehalte tijdens de operatie op peil blijven. De cardio-thoracaal chirurg zal na het aansluiten van de hart-longmachine de operatie uitvoeren. Hierbij zal uw verwijde aorta worden verwijderd en vervangen met een kunststof aorta (buisprothese). Tijdens dezelfde operatie kan, als dat nodig is, uw aortaklep ook gerepareerd of vervangen worden. In dat geval zal de chirurg ook uw aortaklep opereren en eventueel vervangen met een kunstklep/biologische klep.

Hoe gaan we te werk?

Om de aorta te kunnen opereren moet de chirurg uw borstkas openen. De chirurg maakt hiervoor een snee van ongeveer 25 cm over uw borsteen. Vervolgens zal de chirurg de hart-long machine aansluiten om vervolgens veilig de operatie te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de plaats van het aneurysma of dissectie (scheur tussen de wandlagen van de aorta) zal de chirurg verschillende operatietechnieken toepassen.

Wat is het doel?

Bij een geplande operatie aan de grote lichaamsslagader (aorta) is het doel om te voorkomen dat de slagader in de toekomst scheurt en er een levensbedreigende bloeding ontstaat. Echter, in het geval van een acute dissectie (scheur tussen de wandlagen van de aorta), is een operatie met spoed absoluut noodzakelijk. DIt gezien het risico op levensbedreigende situaties zoals bloedingen, hartritmestoornissen of hartfalen.  

Bijwerkingen & Complicaties

Tijdens de operatie

Net als iedere operatie kunnen er complicaties optreden bij een operatie aan de aorta. Voorbeelden van complicaties zijn infectie, bloedingen, trombose en nierfunctiestoornissen. Andere specifieke complicaties bij deze operaties zijn: een beroerte, verwardheid en long- of blaasontstekingen. Vaak zijn de complicaties van voorbijgaande aard. Echter, kan er ook bijvoorbeeld ook vocht  rond het hart zijn waarvoor we u opnieuw moeten opereren.

Kort na de operatie

Ook kort na de operatie kunnen er complicaties ontstaan. Specifieke complicaties bij deze operaties zijn: hersenschade of een beroerte, verwardheid (delier), long- of blaasontstekingen of hartritmestoornissen. Vaak zijn de complicaties van voorbijgaande aard (bijvoorbeeld longontstekingen of nierfunctiestoornissen), echter kan er ook bijvoorbeeld een nabloeding of vochtophoging rond het hart zijn waarvoor we u opnieuw moeten opereren. 

Thuis

Als u ontslagen bent uit het ziekenhuis na een operatie aan uw grote lichaamsslagader (aorta) kunnen zich nog complicaties voordoen. Enkele voorbeelden van (late) complicaties kunnen zijn: wondinfecties, niet goed genezend borstbeen, vochtophoging rond het hart (tamponade), trombose, hartritmestoornissen en ontstekingen (bijvoorbeeld longontsteking).

Resultaat

Om te controleren of de operatie goed gelukt is wordt er soms tijdens de opname een echo gemaakt van het hart. Tijdens ontslag krijgt u een vervolgafspraak op onze aorta-poli. Hier zal een van onze gespecialiseerde aortachirurgen u ongeveer 6 weken na de operatie beoordelen. Daarnaast zal  soms met behulp van een CT-scan het operatieresultaat beoordeeld worden. 

Wanneer neemt u contact op?

Bij problemen  met uw wond (bijvoorbeeld pusuitvloed, slechte genezing, riekende wond) kunt u contact opnemen met de afdeling cardio-thoracale chirurgie in het Erasmus MC.

Contact

Planningssecretariaat cardiothoracale chirurgie: 010-7035412

Met wie heeft u te maken?

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor