Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

Endoscopisch endonasale excisie van neusbijholten en voorste schedelbasistumoren

Dit is een ingreep waarbij een tumor uit de neusbijholten en voorste schedel wordt verwijderd met behulp van klein instrumentaria, camera en navigatiesysteem via de neusgang

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

Wat is het?

De ingreep vindt plaats onder algehele narcose. De hoofd-hals chirurg gaat de tumor verwijderen via de neusgang. Hierdoor is een snee in het aangezicht niet meer nodig.

Hoe gaan we te werk?

Met behulp van kleine instrumenten, camera en navigatiesysteem wordt de tumor via de neusgang verwijderd. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur. Aan het eind wordt een tampon in de neus gebracht om de kans van nabloeding te verkleinen.

Wat is het doel?

Deze minimale invasieve techiek (MIT) leidt tot verminderde schade aan omliggende structuren en het vermijden van manipulatie van vitale structuren. Vanuit het perspectief van de patiënt gelden kortere operatietijd, sneller herstel, kortere ziekenhuisopname, vlotter postoperatief verloop en het ontbreken van aangezichtslittekens en botluiken als pluspunten.

 


 

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de behandeling

De neusbijholten en voorste schedel hebben een nauwe relatie met belangrijke structuren o.a. bloedvatten, zenuwen, oog en hersenvlies. Afhankelijk van de aard en uitbreiding van de tumor kunnen deze structuren gespaard blijven. Echter, is het soms nodig een of meerdere van deze structuren op te offeren. Dit kan leiden tot een hogere kans van nabloeding, lekkage van hersenvocht in de neus en visusproblematiek.

Op de verpleegafdeling

Door de tampon in de neus is het ademhalen via de neus wat moeilijker. De zwelling van het weefsel rond de traanbuis kan ook leiden tot een tranend oog.

Thuis

De volgende bijwerkingen/complicaties kunnen optreden een paar dagen na de ingreep o.a.tranend oog, dubbelzien, visusdaling, hersenvochtlekkage en ontsteking van het operatiegebied. Hieronder staan wat huisregels om de kans van deze bijwerkingen te voorkomen;

  1. Niet peuteren, wrijven of krabben in of aan de neus tot aan de volgende polikliniek afspraak.
  2. Drukverhogende momenten zoals persen, hoesten, niezen, snuiten, tillen enz. voorkomen tot aan de volgende polikliniek afspraak.
  3. Indien niezen niet te voorkomen is, dan met open mond niezen. Als het niezen regelmatig voorkomt, in opdracht van de arts Cetirizine innemen.
  4. Eerste dagen nog niet in een heet bad/douche, i.v.m. kans op nabloeden.
  5. Als er een nabloeding op treedt, de bloeding proberen te stelpen met ijsblokjes in de mond. Rustig gaan zitten. Als het niet minder wordt kan er contact opgenomen worden met de polikliniek.
  6. Neusspoelen met fysiologisch zout na verwijderen van de gazen. De patiënt de folder ‘Neus spoelen met zout water’ meegeven. Dit zal in de eerste maanden na de operatie zo’n 4-6 maal per dag moeten. Later, wanneer de holte rustig is geworden, wordt dit zo’n 1-2 maal per dag. Een leven lang zal gespoeld moeten worden. Doordat al het slijmvlies is verwijderd, bestaat er geen transportmechanisme meer, waardoor het afval niet meer wordt afgevoerd. Daarom is het spoelen van de neus van groot belang.

  7. Bij temperatuur boven de 38ºC of andere klachten bellen met de afdeling. (De verpleegkundige neemt contact op met de dienstdoende-KNO arts en bespreekt de situatie). Na de poliafspraak kan er bij problemen contact op worden genomen met de huisarts.

Resultaat

Na afloop van deze operatie is de tumor verwijderd. Deze tumor en de van het weggehaalde weefsel worden onderzocht op kankercellen. De definitieve uitslag hiervan is ongeveer na twee weken bekend. In sommige gevallen is er een aanvullende behandeling nodig na de operatie. Hiermee wordt de kans op genezing vergroot. Meestal is deze aanvullende behandeling bestraling of locale chemotherapie.

Wanneer neemt u contact op?

Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met de dienstdoende KNO-arts van ons ziekenhuis. U moet altijd contact opnemen bij een bloeding uit de neusholte, visusdaling, koorts, toenemde hoofdpijn en nekstijfheid.


Met wie heeft u te maken?

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor