Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Laboratoriumspecialisme

Hematologie

De diagnostische- en productie-laboratoria van de afdeling Hematologie zijn onderverdeeld in 3 secties, het hemostaselaboratorium, het hemato-oncologielaboratorium en het transplantatielaboratorium.

Over dit specialisme

Wat we doen

  • Het Hemostaselaboratorium voert routine en specieel hemostase-onderzoek uit in het bloed van patiënten met (verhoogde neiging op) bloedingen of trombose.
  • Het Hemato-oncologielaboratorium voert morfologisch en moleculair onderzoek uit op beenmerg en bloed van patiënten met hematologische maligniteiten.
  • Het Transplantatielaboratorium bewerkt stamceltransplantaten en donor T-cellen t.b.v klinische toepassingen en voert post-transplantatie diagnostiek uit.

Praktisch

Voor alle informatie omtrent onze laboratoriumdiagnostiek verwijzen wij u graag naar de overzichtspagina  laboratoriumdiagnostiek van het Erasmus MC. 
Op deze pagina kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ons aanbod in de bepalingenwijzer, evenals bijbehorende voorwaarden en tarieven, alsmede de benodigde aanvraagformulieren en aanwijzingen om materiaal goed en veilig naar ons te versturen.


Bij specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze subspecialismen:

 

 

Uitslagtermijnen / doorlooptijden

In de bepalingenwijzer van het Erasmus MC kunt u informatie vinden over onze doorlooptijden.
Heeft u nog vragen? Onze medewerkers van de frontoffice helpen u graag.


Onze laboratoriumspecialisten

Translationeel onderzoek

De afdeling Hematologie doet translationeel wetenschappelijk onderzoek met als doel om de biologie van hematologische maligniteiten en stollingsafwijkingen op te helderen en de diagnostiek verder te ontwikkelen. De afdeling Hematologie huisvest verschillende centrale referentielaboratoria binnen verschillende klinische trials.  

Aandachtsgebieden / Expertises

Hemostase

Het hemostaselaboratorium voert een breed pakket van routine en speciele bepalingen en is 24/7 bereikbaar voor een aantal spoedbepalingen, zoals factorbepalingen in patiënten met hemofilie (Erasmus MC is Hemofilie Behandel Centrum). Het laboratorium ontwikkelt, evalueert en introduceert state-of-the-art diagnostiek. Het laboratorium ondersteunt bij hemostase analyses in klinische studies van de afdeling hematologie, maar ook van andere afdelingen. 

Hemato-oncologie

Het Hemato-oncologielaboratorium analyseert beenmerg en bloed van patienten met hematologische afwijkingen op morfologisch en op moleculair niveau. 
Een belangrijk aandachtgebied is de ontwikkeling en introductie van next generation sequencing (NGS) in de moleculaire diagnostiek van hematologische maligniteiten. 
NGS is essentieel bij de diagnostiek en prognostiek van hematologische maligniteiten. 
Speciale aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van op NGS-gebaseerde minimale restziekte detectie gedurende de therapie in patienten met acute myeloide leukemie.  

Transplantatie

Het Transplantatielaboratorium bewerkt hematopoïetische stamceltransplantaten t.b.v. autologe en allogene stamceltransplantatie en donor T-cellen en voert de bijbehorende kwaliteitscontroles uit. Daarnaast worden cellen gescheiden en of gecryopreserveerd t.b.v. diagnostiek en onderzoek en verricht het laboratorium de monitoring van de mobilisatie van stamcellen in het bloed, chimerisme bepalingen en de monitoring van de immunologische reconstitutie na allogene stamceltransplantatie.
 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier