Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Laboratoriumspecialisme

Klinische Virologie

Viroscience

De afdeling Klinische Virologie verzorgt de laboratoriumdiagnostiek van patiëntenmateriaal en kan u adviseren over de behandeling, preventie en diagnostiek bij patiënten met (het vermoeden van) een infectieziekte.

Over dit specialisme

Wat we doen

De unit klinische virologie bestaat uit de onderdelen: serologie, viruskweek en moleculaire diagnostiek.

De unit klinische virologie is onderdeel van de afdeling Viroscience – waar ook alle onderzoeksactiviteiten onder vallen – voor meer informatie over de afdeling Viroscience – zie: Viroscience

Praktisch

Voor optimale kwaliteit van onze diagnostiek bij deze een overzicht van belangrijke informatie:

Aanvraagformulier

Patiëntenmateriaal insturen

 • Aanwijzingen voor het correct insturen van patiëntenmateriaal:
  Bij verdenking van een virusinfectie uit risicoklasse III/IV: 
  EERST IN OVERLEG MET DIENSTDOENDE ARTS-MICROBIOLOOG.
  Overleg kan op telefoonnummer: 010 – 7040290  (intern Erasmus MC 40290).
  Denk aan: MERS-Corona, Creutzveldt-Jacob, SARS-Corona, Rabiës-virus.

 • Wilt u weten in welke risicoklasse een virus is ingedeeld?
  Bekijk het volgende online overzicht van de American Biological Safety Association (ABSA). De ABSA hanteert definities vergelijkbaar met Nederland.

 • Wilt u materiaal laten onderzoeken door zowel de Klinische Virologie als de Medische Microbiologie?
  Stuur dan bij voorkeur naar beide afdelingen materiaal op.

 • Voor alle informatie omtrent andere laboratoriumdiagnostiek van het Erasmus MC verwijzen wij u graag naar deze overzichtspagina
  Op deze pagina kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ons aanbod in de bepalingenwijzer, evenals bijbehorende voorwaarden en tarieven, alsmede de benodigde aanvraagformulieren en aanwijzingen om materiaal goed en veilig naar ons te versturen.
 • Algemene verzendinstructies en materiaal-specifieke instructies vindt u hieronder. 

Afname, bewaar- en verzendprotocollen:

Laboratoriumdiagnostische protocollen:

Voor meer informatie over infectieziekten kunt u op de volgende websites terecht:

GGD: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
RIVM: https://www.rivm.nl/onderwerpen
LCI: https://lci.rivm.nl/richtlijnen
ABR zorgnetwerk: https://www.abrnetwerk.nl/
WHO: https://www.who.int/health-topicsUitslagtermijnen / doorlooptijden / volumina

Een overzicht van onze doorlooptijden per bepaling: 

Uitslagtermijnen Klinische Virologie Laboratoriumdiagnostiek


Onze laboratoriumspecialisten

Aandachtsgebieden / Expertises

Serologie

Met serologisch onderzoek wordt bepaald of de patiënt antistoffen heeft tegen een virus.
Hierin kan onderscheid gemaakt worden tegen een infectie die de patiënt doormaakt (IgM) of in het verleden heeft gehad (IgG).
Serologie kan uitgevoerd worden op bloed en onverdunde vochten zoals oogvocht en liquor cerebrospinalis. Veelal is een 2e monster, afgenomen 2-3 weken na het eerste, acute fase monster nodig voor een juiste interpretatie van de testuitslag.

Viruskweek

Celculturen worden geïnoculeerd met het patiëntmateriaal zodat het virus kan groeien. 
Diverse technieken worden gebruikt om te bepalen met welk virus de patiënt is geïnfecteerd. 
Middels viruskweek is het ook mogelijk om resistentie te bepalen tegen antivirale middelen, zoals bijvoorbeeld aciclovir resistentie bij herpesvirussen.

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek (DNA of RNA analyse) omvat het kwalitatief als kwantitatief aantonen van viraal genoom. 
Daarnaast kan met behulp van sequentieanalyse gekeken worden naar het genotype of antivirale resistentie. 
Onderzoek is mogelijk op stol-bloed (serum) of EDTA-bloed (plasma) of verschillende materialen zoals weefselbiopten, liquor cerebrospinalis of andere lichaamsvloeistoffen. 
Voor kwantitatieve bepalingen heeft EDTA-bloed (plasma) de voorkeur boven stolbloed (serum).
Het EDTA-bloed moet op dezelfde dag dat het afgenomen is bij de patiënt ingeleverd worden op het laboratorium dan wel gescheiden worden.

Influenza surveillance nieuwsbrieven

In samenwerking met de volgende instanties en personen komt de influenza surveillance nieuwsbrief tot stand:

Nivel, Utrecht (Link naar informatie over griep van Nivel)
Dr. Mariëtte Hooiveld
Dr. Christos Baliatsas

Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Marion Koopmans, directeur Nationaal Influenza Centrum
Prof. dr. Ron Fouchier
Dr. Björn Koel

RIVM, Bilthoven (Link naar informatie over griep van RIVM)
Dr. Adam Meijer
Dr. Dirk Eggink
Dr. Marit de Lange
Dr. Anne Teirlinck
Drs. Femke Jongenotter
Drs. Liz Jenniskens
Dr. Rianne van Gageldonk-Lafeber

Redactiesecretariaat:
Maria Silva, Nationaal Influenza Centrum
Marjolijn Bechthold-Hoogstad, Nationaal Influenza Centrum
Aanmelden voor de Nieuwsbrief: nic@erasmusmc.nl

 

Laatste influenza surveillance nieuwsbrief:

Het complete archief kunt u hier vinden

Aanvraagformulier NIC

WHO Nationaal Influenza Centrum (NIC): aanvraagformulier

(https://secure.virology.nl/NIC/login/login.asp)

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier