Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Melden en onderzoeken van calamiteiten

Het Erasmus MC wil leren van ongewenste gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Daarnaast moeten ziekenhuizen zich houden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin is geregeld dat een ziekenhuis uitleg geeft aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als het gaat om het melden en onderzoeken van calamiteiten in de patiëntenzorg.

De methode

Het Erasmus MC maakt voor het onderzoek van (mogelijke) calamiteiten in de patiëntenzorg gebruik van de Tripod Bèta-methode. Deze richt zich op de achterliggende oorzaken op systeemniveau die de reden zijn van (mogelijke) calamiteiten. De Tripod Bèta-methode is hierdoor anders dan de 'personal approach' die zich alleen richt op de handelingen van de direct betrokken zorgverleners. Ons ziekenhuis richt zich op de situatie waarbinnen zorgverleners bepaalde keuzes maken. Ook zetten wij op een rij welke obstakels er zijn bij het managen van het zorgproces en het beschermen van een patiënt.

Verbeteren en monitoren

Op basis van de achterliggende oorzaken worden met de betrokken afdeling(en) acties opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De verbeteracties die wij doen worden vastgelegd en gecontroleerd in ons Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Elke vier maanden ontvangt de Raad van Bestuur een rapportage met daarin de stand van zaken van de verbeteracties die zijn ontstaan na calamiteitonderzoeken. Zo kan de Raad van Bestuur letten op de uitvoering van de verbeteracties.