Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Operatie

Hartklepoperatie

Als een hartklep ernstig is aangetast kan dat deze gerepareerd of vervangen worden.

Over deze operatie

Wat we gaan doen

Wat is deze operatie?

Er wordt eerst gekeken of reparatie van de hartklep mogelijk is. Als dat niet kan wordt de klep vervangen. Bij vervanging van de hartklep door een kunstklep zijn er twee mogelijkheden: een biologische kunstklep of een mechanische. De operateur zal de voor- en nadelen van de kleppen met u bespreken zodat u samen een keuze kunt maken welke klep het meest geschikt is voor u. Daarnaast zal besproken worden hoe de klep geopereerd wordt. Via het borstbeen of dat een benadering via een kleinere snee tussen de ribben mogelijk is.

Hoe gaan we te werk?

Om aan het hart te opereren moet uw borstkas open. Hiervoor wordt meestal een snee van ongeveer 25 cm over uw borstbeen gemaakt. In sommige gevallen kan de operatie via een kleinere snee tussen de ribben worden uitgevoerd. Dit zal de operateur van tevoren met u bespreken. Tijdens de operatie maken we gebruik van een hart-longmachine, die de functie van hart en longen overneemt. De chirurg zal vervolgens de aangetaste hartklep repareren of vervangen door een kunstklep.

Wat is het doel?

Het doel van de operatie is om de functie van de hartklep te herstellen, zodat het hart minder hard hoeft te werken.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de operatie

Bij iedere operatie kunnen er complicaties optreden, ook bij operaties van de hartkleppem. Voorbeelden van deze complicaties zijn infectie, bloedingen, trombose en nierfunctiestoornissen. Andere specifieke complicaties in het kader van hartklep operaties zijn: een beroerte, verwardheid en long- of blaasontstekingen. De thoraxchirurg zal vooraf de complicaties die bij de operatie voor kunnen komen met u bespreken.

Kort na de operatie

Ook kort na de operatie kunnen er complicaties ontstaan. Specifieke complicaties bij hartklepoperaties zijn: hersenschade of een beroerte, verwardheid (delier), long- of blaasontstekingen of hartritmestoornissen. Vaak zijn de complicaties van voorbijgaande aard. Er kan bijvoorbeeld ook een nabloeding of vochtophoging rond het hart zijn waarvoor de chirurg u opnieuw moet opereren.

Thuis

Als u ontslagen bent uit het ziekenhuis na een hartklepoperatie kunnen zich nog complicaties voordoen. Enkele voorbeelden van (late) complicaties kunnen zijn: wondinfecties, niet goed genezend borstbeen, vochtophoging rond het hart (tamponade), trombose, hartritmestoornissen en ontstekingen (bijvoorbeeld longontsteking). U kunt laagdrempelig contact opnemen met het ziekenhuis indien u klachten heeft na de operatie.

Resultaat

Na de operatie wordt met echo gekeken of de hartkleppen goed functioneren. Herstel van de hartkleppen zal het makkelijker maken voor het hart om bloed rond te pompen. De verwachting is dat uw klachten van vermoeidheid, benauwdheid en pijn op de borst, die door de aangetaste hartklep veroorzaakt werden, verbeteren. Sommige mensen merken deze verbeteringen al kort na de operatie. Na de operatie is een herstel van zes weken nodig om het borstbeen te laten genezen.

Wanneer neemt u contact op?

Bij klachten of wondproblemen na de operatie (bijvoorbeeld pusuitvloed, slechte genezing, riekende wond) kunt u contact opnemen met het Erasmus MC. 

Met wie heeft u te maken?

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor