Uw behandeling vergoed

Uw behandeling vergoed?

Controleer altijd of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC. Anders betaalt u misschien (een deel van) de kosten van de zorg zelf.

Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over prijs, hoeveelheid en kwaliteit. Uw zorgverzekeraar is niet verplicht om met alle ziekenhuizen een contract te sluiten of om alle zorg in te kopen. Hierdoor kan het zo zijn dat niet al uw zorg wordt vergoed. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, dan betaalt u misschien (een deel van) de zorgkosten zelf. Als ons ziekenhuis wel een contract met uw verzekeraar heeft, hangt het van uw polis af of u alle kosten vergoed krijgt.

Wanneer u een erg goedkope verzekering heeft, kunt u meestal maar bij een kleiner aantal ziekenhuizen terecht. Uw zorgverzekeraar heeft voordelige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen. Hierdoor betaalt u een lagere premie.

Informeer zorgvuldig bij uw verzekeraar naar de polisvoorwaarden. Zo wordt u achteraf niet door de kosten van de behandeling verrast. Het Erasmus MC kan alleen zien bij welke verzekeraar u bent verzekerd. Wij zien niet wat voor soort verzekering u heeft. Dat is privé informatie tussen de patiënt en de verzekeraar.

Geen contract, maar toch een behandeling?

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Erasmus MC en wilt u toch bij ons behandeld worden? Dit kan, wij brengen dan de passantenprijs in rekening. U betaalt voordat de behandeling begint een voorschot op de zorgkosten. Na de behandeling verrekenen wij deze kosten met uw eindfactuur. 

Spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg op de Spoedeisende hulp en Verloskunde wordt altijd vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC. De kosten voor deze zorg worden wel verrekend met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend ga dan naar de huisarts. In de avonduren, in het weekend en op feestdagen kunt u naar de huisartsenpost. De kosten voor dit bezoek vallen onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Basisverzekering

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks op naar uw verzekeraar. 

De overheid bepaalt wat er vanuit het basispakket vergoed wordt. Zorgverzekeraars kunnen wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering. Zo weet u zeker of uw zorg onder de basisverzekering valt en hoe hoog de vergoeding is.

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar. Dit is de verzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling bij verzekerd was. Die startdatum bepaalt welke zorgverzekeraar de rekening ontvangt.

Eigen risico

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de zorgkosten die u maakt. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het gaat in op de dag dat iemand 18 jaar wordt. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Niet-verzekerde zorg

Heeft u zorg nodig die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt? Dit noemen we niet-verzekerde zorg. Als u dit nodig heeft kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Een aanvullende verzekering kan soms (een deel van) de zorgkosten vergoeden. In uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u meer over uw aanvullende verzekering.
Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging nodig. Wij vragen deze aan bij uw zorgverzekeraar. Op basis van de reactie van de zorgverzekeraar besluiten wij samen met u of de behandeling wordt uitgevoerd. Gaat de zorgverzekeraar niet akkoord en wilt u toch behandeld worden? Dan betaalt u zelf alle kosten. Wij brengen in deze situatie de passantenprijs in rekening. U betaalt voor de behandeling eerst een voorschot. Later wordt dit bedrag met de eindfactuur verrekend. 

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is volgens de wet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Als u ondanks deze wettelijke verplichting niet bent verzekerd, dan is het nodig een basisverzekering af te sluiten. Wilt u toch zonder zorgverzekering behandeld worden in het Erasmus MC, dan betaalt u zelf alle zorgkosten. Wij brengen dan de passantenprijs in rekening. U betaalt voor de start van de behandeling een voorschot. Later wordt dit bedrag met de eindfactuur verrekend.

Lees hier meer over zorgkosten en betaling.