Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Uw behandeling vergoed

Uw behandeling vergoed?

Een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn echter ook behandelingen die niet vergoed worden en het hangt van uw polis af of u alle kosten vergoed krijgt.

Controleer daarom altijd voor uw bezoek aan het Erasmus MC of er afspraken zijn gemaakt tussen uw zorgverzekeraar en het Erasmus MC en of de zorg vergoed wordt. Zo wordt u achteraf niet door de kosten van de behandeling verrast. Het Erasmus MC kan alleen zien bij welke verzekeraar u bent verzekerd. Wij zien niet wat voor soort verzekering u heeft. Dat is privé informatie tussen de patiënt en de verzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023 voor medisch specialistische zorg en GGZ

In het ''Overzicht contracten Erasmus MC en Zorgverzekeraars 2023'' kunt u zien of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC voor medisch specialistische zorg of GGZ voor 2023. Kijkt u daarnaast vooral ook in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC én of uw zorgkosten worden vergoed. Twijfelt u? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Overzicht contracten Erasmus MC en Zorgverzekeraars 2023

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024 voor medisch specialistische zorg en GGZ

In het "Overzicht contracten Erasmus MC en Zorgverzekeraars 2024" kunt u zien of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC voor medisch specialistische zorg of GGZ voor 2024. Kijkt u daarnaast vooral ook in uw polisvoorwaarden of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Erasmus MC én of uw zorgkosten worden vergoed. Twijfelt u? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

> Overzicht contracten Erasmus MC en Zorgverzekeraars 2024

Vergoeding teleconsult/ e-consult

Tegenwoordig vindt steeds meer zorg op afstand plaats. Denk aan:

  • Telefonische consulten
  • Videoconsulten
  • Schriftelijke consulten, bijvoorbeeld via de BeterDichtbij-app (Erasmus MC-Sophia)

Deze consulten kunnen een fysiek bezoek aan de polikliniek vervangen en zijn dan declarabel. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de kosten van uw behandeling. Zo kunt u een rekening krijgen voor een dergelijk consult op afstand als uw eigen risico nog niet op is.

Budgetpolis

Wanneer u een budgetpolis heeft, kunt u meestal maar bij een kleiner aantal ziekenhuizen terecht. Uw zorgverzekeraar heeft voordelige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen. Hierdoor betaalt u een lagere premie. Het Erasmus MC heeft geen contracten afgesloten voor budgetpolissen. Acute zorg en zorg na een tertiaire verwijzing gelden wel als gecontracteerde zorg wanneer u een budgetpolis heeft en het Erasmus MC wel een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar voor reguliere polissen.  

Geen contract, maar toch een behandeling?

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Erasmus MC of heeft u een budgetpolis en wilt u toch bij ons behandeld worden? Dit kan, wij brengen dan de passantenprijs in rekening. U betaalt voordat de behandeling begint een voorschot op de zorgkosten. Na de behandeling verrekenen wij deze kosten met uw eindfactuur.  

Spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg op de Spoedeisende hulp en Verloskunde wordt altijd vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC. De kosten voor deze zorg worden wel verrekend met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend ga dan naar de huisarts. In de avonduren, in het weekend en op feestdagen kunt u naar de huisartsenpost. De kosten voor dit bezoek vallen onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Als het nodig is, wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Basisverzekering

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks op naar uw verzekeraar. 
De overheid bepaalt wat er vanuit het basispakket vergoed wordt. Zorgverzekeraars kunnen wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering. Zo weet u zeker of uw zorg onder de basisverzekering valt en hoe hoog de vergoeding is.

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar. Dit is de verzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling bij verzekerd was. Die startdatum bepaalt welke zorgverzekeraar de rekening ontvangt.

Eigen risico

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de zorgkosten die u maakt. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het gaat in op de dag dat iemand 18 jaar wordt. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Niet-verzekerde zorg

Heeft u zorg nodig die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt? Dit noemen we niet-verzekerde zorg. Als u dit nodig heeft kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Een aanvullende verzekering kan soms (een deel van) de zorgkosten vergoeden. In uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u meer over uw aanvullende verzekering.

Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging nodig. Wij vragen deze aan bij uw zorgverzekeraar. Op basis van de reactie van de zorgverzekeraar besluiten wij samen met u of de behandeling wordt uitgevoerd. Gaat de zorgverzekeraar niet akkoord en wilt u toch behandeld worden? Dan betaalt u zelf alle kosten. Wij brengen in deze situatie de passantenprijs in rekening. U betaalt voor de behandeling eerst een voorschot. Later wordt dit bedrag met de eindfactuur verrekend. 

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is volgens de wet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Als u ondanks deze wettelijke verplichting niet bent verzekerd, dan is het nodig een basisverzekering af te sluiten. Wilt u toch zonder zorgverzekering behandeld worden in het Erasmus MC, dan betaalt u zelf alle zorgkosten. Wij brengen dan de passantenprijs in rekening. U betaalt voor de start van de behandeling een voorschot. Later wordt dit bedrag met de eindfactuur verrekend. Lees er meer over in onze patiëntenfolder

Lees hier meer over zorgkosten en betaling.