Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Kinder- en jeugdpsychiater

Startmoment: Doorlopend
Duur: 2 jaar. De verplichte levensloopstage duurt 6 maanden.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Sophia, Psychiatrie

Opgeleid worden tot kinder- en jeugdpsychiater in het Erasmus MC Sophia betekent dat je wordt opgeleid in een inspirerende (leer)omgeving met intensieve supervisie en werkbegeleiding. Wij bieden uitgebreide onderwijsactiviteiten, zowel intern als in consortium, in een leuke opleidingsgroep met een veilig, open en laagdrempelig opleidingsklimaat.

Over deze opleiding

Overzicht

Het onderwijsprogramma tot kinder- en jeugdpsychiater is in consortiumverband georganiseerd met de opleidingen in Dordrecht, Leiden en Den Haag. Wekelijks volg je één dag onderwijs (meestal in het Erasmus MC) en ieder jaar zijn er landelijke onderwijsdagen met alle AIOS kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast organiseren we op de afdeling KJPP wekelijkse lokale opleidingsmomenten, zoals de journalclub, patiëntdemonstratie en casuïstiekbespreking.

Naast de verplichte levensloopstages in de kinder- en jeugdpsychiatrie van zes maanden, krijg je ook de mogelijkheid tot twee jaar profilering en verdieping (voor de profilering tot kinder- en jeugdpsychiater). 

Voor kortere stages stellen we een gecombineerde functie samen waarbij je zo veel mogelijk zicht krijgt op de verschillende aspecten van het vakgebied. Je opleidingsprofiel en wensen vormen steeds zo veel mogelijk het uitgangspunt bij het vormgeven van je stage-schema.

Ervaring van een AIOS

“Voor mijn opleiding tot kinder- en jeugdpsychiatrie was het Sophia Kinderziekenhuis voor mij de ideale plek. Ingewikkelde zorg voor complexe patiënten waar je veel van kan leren. Met veel expertise en ervaring in huis om ook 'outside the box' te leren denken. Door de samenwerking met somatische artsen komt dit ook voldoende aan bod en is dit een verrijking in de opleiding!”

Inhoud

Je bent in je functie - samen met het multidisciplinaire team - verantwoordelijk voor de aan jou toevertrouwde patiënten en hun ouders, zowel voor diagnostiek als voor behandeling. Je werkt samen met de andere A(N)IOS, psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en verpleging en begeleiding. Dit doe je altijd onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater. Je doet samen met je collega’s bereikbaarheidsdiensten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Beoordelingen op de spoedeisende hulp, consulten voor het ziekenhuis en het medicatiespreekuur horen bij je werkzaamheden. Je hebt structureel supervisie, supervisie psychotherapie en mentoraat. Als AIOS begeleid je coassistenten en stellen we je in staat kleinschalig onderwijs aan studenten geneeskunde te geven. Een onderwijs-stage behoort tot de mogelijkheden. Als academische opleiding besteden we veel aandacht aan onderzoek op onze afdeling. Gezamenlijke besprekingen en bijeenkomsten met onderzoekers van onze internationaal hoog aangeschreven onderzoeksgroep vormen een vast onderdeel van je weekprogramma. We moedigen je dan ook aan te participeren in lopend onderzoek binnen onze onderzoeksgroep.

Stages

Tijdens je stages kom je als AIOS in aanraking met zoveel mogelijk verschillende patiëntenpopulaties en een grote diversiteit aan problematiek.

Onze polikliniek biedt naast een stage voor de meer algemene kinderpsychiatrische beelden (ontwikkelingsstoornissen, internaliserende problematiek) ook de mogelijkheid tot stage(s) binnen gespecialiseerde teams, zoals:

  • Het team voor eetstoornissen.
  • Het team voor consultatieve en liaison kinder- en jeugdpsychiatrie.
  • Het team dat zich richt op infants (nul- tot driejarigen) van ouders met en zonder psychiatrische problematiek.

Daarnaast is onze afdeling medebehandelaar bij kinderen met zeldzame somatische aandoeningen waarbij ook sprake is van vroege ontwikkelingsstoornissen, waarvoor het Erasmus MC een landelijk expertisecentrum is, zoals:

  • Tubereuze sclerose.
  • Stoornis van Angelman.
  • Neurofibromatose.
  • Stapelingsziekten.

In de Adolescentenkliniek zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van adolescenten met ernstige eetstoornissen, ernstige somatoforme stoornissen, conversies en met ernstige somatische problematiek in combinatie met psychiatrische stoornissen.

Onze Kinder- en jeugdkliniek heeft veel ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar met complexe, vaak al lang durende problematiek waardoor de ontwikkeling gestagneerd is. Ook hier is er de mogelijkheid voor diagnostiek en behandeling van een combinatie van somatiek en psychiatrie.

Ervaring van een AIOS

“Ik heb 8 maanden op de adolescentenkliniek gewerkt. Ik kreeg te maken met zeer complexe problematiek, waarbij het belangrijk was om met allerlei specialisten samen te werken binnen het Erasmus MC Sophia, maar ook met ambulante behandelaren.”

Ervaring van een AIOS

“Als derdelijns instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie heb je de keuze uit een breed palet aan stages en is er ook ruimte voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. Zo heb ik me een half jaar ondergedompeld in de wereld van de wetenschap; binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt ontzettend veel hoogwaardig onderzoek gedaan, dit was echt een unieke kans voor mij en heeft veel verdieping gegeven aan mijn opleiding.”

Waarom bij Erasmus MC?

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychologie (KJPP), onderdeel van het Erasmus MC Sophia, is een middelgrote afdeling. Er werken tien kinder- en jeugdpsychiaters en gemiddeld zeven artsen in opleiding tot specialist op de afdeling. In totaal werken er op onze afdeling ruim tweehonderd medewerkers. Het is de enige in een kinderziekenhuis gelegen zelfstandige universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie afdeling in Nederland met eigen onderzoekslijnen en hoogleraren. Per jaar zien we ruim 1000 nieuwe patiënten en verzorgen we 80 opnames. Daarnaast behandelen we jaarlijks ongeveer 60 kinderen en adolescenten in de dagbehandeling en hebben we een deeltijdprogramma voor adolescenten. 

Onze afdeling is blijvend in ontwikkeling, waarbij wij ons richten op internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek. Dat combineren wij met hoogwaardige patiëntenzorg en het verzorgen van verschillende opleidingen en onderwijs.

Plattegrond opleiding kinder- en jeugdpsychiater

Ervaring van een AIOS

“Er wordt veel onderwijs gegeven, de opleidingsgroep is erg betrokken en de opleider denkt echt mee in het samen vorm geven van je opleiding. Kortom, een unieke plek in Nederland om kennis en ervaring op te doen met de kinder- en jeugdpsychiatrie binnen een kinderziekenhuis!”

Praktische informatie

Nieuws

Hoe kun je je aanmelden?

Op dit moment (2020) nemen wij ieder jaar gemiddeld zeven artsen in opleiding tot specialist (AIOS) aan. Artsen niet in opleiding tot specialist kunnen altijd informeren naar de mogelijkheden. Het is mogelijk om in te stromen voor de verplichte levensloopstage. 

Wij hebben geen vaste sollicitatierondes en moedigen je aan om contact op te nemen en/of een open sollicitatie te sturen als je geïnteresseerd bent in een stage of meerdere stages op onze afdeling. Je kunt hiervoor contact opnemen met dr. Marijke Hofstra, coördinator opleiding Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Stuur je sollicitatiebrief per e-mail. Voor de inhoud van de sollicitatiebrief adviseren wij je om in ieder geval een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Waarom kies je voor het vak kinder- en jeugdpsychiater?
  • Waarom wil je werken in het Erasmus MC?
  • Wat zijn jouw bijzondere kenmerken? Waarom denk je de juiste kandidaat voor ons te zijn? 

Naast deze brief ontvangen wij graag je CV. Naar aanleiding van je brief en CV nodigen we je uit voor een gesprek met de opleider en de plaatsvervangend opleider (prof. Dr. Manon Hillegers), of medisch sectorhoofd Leontine ten Hoopen. 

Meelopen?

Wil je een dag meelopen op onze afdeling? Hiervoor kun je contact opnemen met dr. Marijke Hofstra of het secretariaat van de opleiding via e-mail of telefoon: (010) 703 65 11.

Heeft u vragen?

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via ons contactformulier:

Contactformulier