Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Hersenen logo
Specialisme

Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie houdt zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak op het grensvlak van lichamelijke aandoeningen.

Over dit specialisme

Wat we doen

Psychische klachten en psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking heeft ooit in zijn/haar leven last van psychische klachten. Meestal gaan deze klachten vanzelf over, maar soms is professionele hulp nodig.

De afdeling Psychiatrie - Patiëntenzorg biedt hoog specialistische klinische- en poliklinische behandelingen en heeft een bovenregionale functie. We leveren hoogwaardige psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Ons zorgaanbod is onderverdeeld in drie zorglijnen

1. Vroege ontregeling (Unit P1)

Voor patiënten met een eerste of vroege psychose of manie

2. Ernstige depressieve stoornissen (Unit P2)

Voor patiënten met ernstige depressieve klachten

3. Ziekenhuispsychiatrie en Zwangerschap Gerelateerde Psychiatrie (Unit P3)

Voor patiënten die een combinatie hebben van een psychiatrische en een lichamelijke aandoening of zwanger zijn of net bevallen

Verder

 • Een polikliniek (diagnostiek, second opinion, behandeling)
 • Een afdeling Onderzoek & Onderwijs
 • Voor het gehele Erasmus MC bieden wij Psychosociale zorg, Medische psychologie en Psychotherapie aan

Wat willen we bereiken

Op de afdeling Psychiatrie - Patiëntenzorg willen we, samen met de patiënt en zijn/haar familie, kijken naar waar de oorzaken liggen van de ziekte. Zo willen we, vooral in de klinische setting, komen tot een behandelplan of een advies voor een behandeling vanuit een second opinion. Dit kan per patiënt verschillend zijn.

Ons doel is om er voor te zorgen dat de patiënt, met of zonder verdere begeleiding, zijn/haar leven weer beter op kan pakken. Ook hierbij wordt de familie zoveel mogelijk betrokken. Ook is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij psychosociale problemen.

Waarom naar het Erasmus MC

Het Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum. Dit betekent dat we voorop lopen als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen. Zo werken we met de nieuwste apparatuur en technieken. Wij werken nauw samen met de omliggende GGZ-instellingen, zodat ingezette zorg ook aansluit bij een vervolgtraject buiten het Erasmus MC

We zijn gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende intensieve behandelingen. Het behandelteam voor elke patiënt bestaat uit verschillende disciplines zoals: verpleegkundigen, behandelend arts, psychiater, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker enz. Indien nodig kan er vanuit het gehele ziekenhuis deskundigen ingezet worden.

Aandoeningen en ziektebeelden

 • Eerste psychotische en/of manische ontregeling.
  Second opinion onder andere bij patiënten waar therapieën niet bij aanslaan, patiënten die tevens lichamelijke behandeling nodig hebben (somatische comorbiditeit) en patiënten met vragen rondom hun behandeling (diagnostische vragen).
 • Depressieve stoornis die niet gevoelig lijkt voor behandeling (therapieresistente depressieve stoornis).
  Second opinion bij patiënten met vragen rondom hun behandeling (diagnostische vragen) en bij patiënten met een langdurige (minstens 2 jaar) mildere depressie (persisterend depressieve stoornis).
 • Ziekenhuispsychiatrie: combinatie van lichamelijke en psychiatrische (comorbiditeit) aandoeningen.Wij behandelen geen eetstoornissen en SOLK problematiek (het hebben van onverklaarbare klachten).
 • Zwangerschapspsychiatrie voor zwangere vrouwen die psychische problemen hebben rondom de zwangerschap en/of bevalling. Ook voor vrouwen die al een psychiatrische stoornis hebben en vrouwen die al eerder een postpartum (na de bevalling) psychose of depressie hebben meegemaakt.
  Al deze problemen kunnen wij behandelen tot 6 maanden na de bevalling waarbij er ook speciale aandacht is voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. In de kraambedperiode is er samenwerking met Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Wij behandelen geen eetstoornissen en SOLK problematiek (het hebben van onverklaarbare klachten).

Samenwerking

De afdeling Psychiatrie – Patiëntenzorg werkt in de regio Rijnmond nauw samen met andere GGZ-aanbieders en er is sprake van een Convenantafspraak t.a.v. de acute zorg met Antes, GGZ Delfland en Yulius. Daarnaast is er sprake van een bovenregionale functie voor de complexe specialistische zorg op de verschillende zorglijnen.

Ten behoeve van de polikliniek is er ook nauw contact met huisartsen en andere verwijzers, waar met name diagnostiek en second opinions belangrijk onderdeel uitmaken van het aanbod.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC. Dat betekent dat er onderwijs wordt gegeven en wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Het onderwijs wordt gegeven aan studenten en co-assistenten en basisartsen. Zij zijn in opleiding tot arts of psychiater.  

Dit betekent dat we van onze patienten verwachten dat ze meewerken aan onderwijs en onderzoek, wanneer zij hiertoe in staat zijn. Dit is in het belang van de patienten omdat we zo de best mogelijke en modernste zorg kunnen blijven geven. Natuurlijk is voor deelname aan onderwijs en onderzoek altijd uw persoonlijke toestemming vereist.

Bijkomend voordeel hiervan is dat we op de meeste aandachtsgebieden een hoogleraar hebben die alle nieuwe kennis in de wereld up-to-date heeft en kan inzetten voor (het meedenken over) de behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek ga naar onze separate website: psych.erasmusmc.nl

Klinieken

Werken bij de afdeling Psychiatrie

Wil jij graag werken bij het Erasmus MC? Misschien wel bij de afdeling Psychiatrie? Bekijk onze vacaturesite voor een overzicht van alle vacatures van de afdeling Psychiatrie.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor