Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Specialisme

Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie houdt zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak op het grensvlak van lichamelijke aandoeningen.

Over dit specialisme

Wat we doen

 

Psychische klachten en psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking heeft ooit in zijn/haar leven last van psychische klachten. Meestal gaan deze klachten vanzelf over, maar soms is professionele hulp nodig.

Ons zorgaanbod is onderverdeeld in drie zorglijnen

Verder

 • Een polikliniek (diagnostiek, second opinion, behandeling)
 • Een afdeling Onderzoek & Onderwijs
 • Voor het gehele Erasmus MC bieden wij Psychosociale zorg, Medische Psychologie en Psychotherapie aan

De afdeling Psychiatrie - Patiëntenzorg

De afdeling Psychiatrie bestaat uit drie verpleegunits, een polikliniek en de dagbehandeling. De verpleegunits P1, P2 en P3, bevinden zich respectievelijk op de 1e, 2e en 3e verdieping en zijn units met een specifieke zorglijn.

Op welke unit u wordt opgenomen, hangt meestal af van de aard van uw klachten. Patiënten die voor het eerst een psychose doormaken worden opgenomen op de unit P1, de zorglijn vroege psychosen. Patiënten met ernstige depressieve klachten komen terecht op unit P2, de zorglijn depressieve stoornissen. Patiënten die een combinatie van ernstige lichamelijke en psychische problemen hebben of ernstige psychische klachten hebben tijdens de zwangerschap of na de bevalling komen terecht op unit P3, de zorglijn ziekenhuispsychiatrie.

Voor patiënten die niet vallen binnen de zorglijnen van de afdeling psychiatrie geldt dat zij, zodra hun situatie dit toelaat, overgeplaatst kunnen worden naar een instelling waar passende vervolgbehandeling kan plaatsvinden.

Opnamegesprek

Meestal heeft u op de eerste dag een opnamegesprek met uw behandelend arts en een verpleegkundige. U krijgt hier onder meer te horen wie er gedurende uw opname verantwoordelijk is voor uw behandeling. Dit gesprek is vooral bedoeld om een beeld te krijgen van de problemen waarvoor u bent opgenomen. Wat onder andere aan de orde komt, is hoe u zich de laatste tijd heeft gevoeld, hoe uw thuissituatie is, hoe u zelf uw problemen ziet en wat u van de opname verwacht. Ook wordt besproken wat wij de eerste tijd van u verwachten en maken we afspraken met u over uw behandelprogramma.

Als u wilt , kunnen de mensen die u naar het ziekenhuis hebben begeleid bij het opnamegesprek aanwezig zijn. Het opnamegesprek is een belangrijk moment aan het begin van uw opname. Er komt veel op u af. Misschien heeft u later nog vragen over wat er allemaal is besproken, of wilt u er iets aan toevoegen. Bespreekt u het dan met uw arts of een verpleegkundige.

Lichamelijk onderzoek

Bij het begin van uw opname krijgt u een algemeen lichamelijk onderzoek. Ook uw bloed en urine worden onderzocht. Zowel uw arts als de verpleegkundigen zullen tijdens uw opname regelmatig aandacht besteden aan uw lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat u de medicijnen die u thuis gebruikte, meeneemt naar het ziekenhuis. Ook eventuele dieetvoorschriften zijn van belang.

Psychologisch onderzoek

Soms krijgt u een psychologisch onderzoek. Een psycholoog legt u dan vragen en opdrachten voor. Dit onderzoek geeft aanvullende informatie over uw psychische toestand en helpt bij het opstellen van een plan voor uw behandeling. Het onderzoek is soms verspreid over enkele dagen. Overigens geldt voor elk onderzoek dat het alleen plaatsvindt met toestemming van de betrokkene. Als een onderzoek gewenst is, dan bespreken we dat vooraf met u. Indien uw behandelend arts of psychiater van mening is dat u niet in staat bent om zelf toestemming te geven, vraagt hij aan degene die u kan vertegenwoordigen om vervangende toestemming. Doorgaans is dat een familielid of uw echtgenoot(ote)/levensgezel.

Kennismaking en observatie

De eerste dagen van uw verblijf zullen vooral in het teken staan van kennismaking, zowel met de unit, als met medepatiënten, verpleegkundigen en verdere behandelaars. Op het moment van opname begint ook de observatieperiode. Dat houdt in dat arts en verpleegkundigen zich een beeld vormen van uw klachten en problemen, om samen met u te kunnen vaststellen wat er aan de hand is. Dat gebeurt via gesprekken met u en vaak ook met mensen uit uw omgeving. Ook gaat u zo veel mogelijk meedoen met het dagprogramma en bekijken we hoe dat gaat. Zo spoedig mogelijk wordt er een plan voor uw verdere behandeling gemaakt.

Meer informatie kunt u vinden in onze Patiëntenbrochures 'Afdeling Psychiatrie' en 'Ontslag en verlof uit de afdeling Psychiatrie'

Aandoeningen en ziektebeelden

 • Eerste psychotische en/of manische ontregeling.
  Second opinion onder andere bij patiënten waar therapieën niet bij aanslaan, patiënten die tevens lichamelijke behandeling nodig hebben en patiënten met vragen rondom hun behandeling en diagnose.
 • Depressieve stoornis die niet gevoelig lijkt voor behandeling.
  Second opinion bij patiënten met vragen rondom hun behandeling en diagnose en bij patiënten met een langdurige (minstens 2 jaar) mildere depressie.
 • Ziekenhuispsychiatrie: Combinatie van lichamelijke en psychiatrische aandoeningen. Wij behandelen geen eetstoornissen en SOLK problematiek (het hebben van onverklaarbare klachten).
 • Zwangerschapspsychiatrie voor zwangere vrouwen die psychische problemen hebben rondom de zwangerschap en/of bevalling. Ook voor vrouwen die al een psychiatrische stoornis hebben en vrouwen die al eerder een postpartum (na de bevalling) psychose of depressie hebben meegemaakt.
  Al deze problemen kunnen wij behandelen tot 6 maanden na de bevalling waarbij er ook speciale aandacht is voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. In de kraambedperiode is er samenwerking met de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC, een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen zorg aan patiënten wordt verleend, maar ook dat patiënten worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksverpleegkundige die zich daar mee bezighoudt zal u en/of uw familie daarover benaderen.

Naast het wetenschappelijk onderzoek wordt er onderwijs gegeven aan studenten en co-assistenten die in opleiding zijn tot arts, en aan artsen die in opleiding zijn tot psychiater. Ook met betrekking tot het onderwijs doen we een beroep op uw medewerking. Dit komt uiteindelijk de patiëntenzorg in de toekomst ten goede.

Natuurlijk is voor uw deelname aan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek altijd uw persoonlijke toestemming vereist.

Meer informatie

Meer informatie over ons wetenschappelijk onderzoek vind je hier (Engels)

Klinieken

Werken bij de afdeling Psychiatrie

Wil jij graag werken bij het Erasmus MC? Misschien wel bij de afdeling Psychiatrie? Bekijk onze vacaturesite voor een overzicht van alle vacatures van de afdeling Psychiatrie.

 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor