Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Psychiatrie

Psychiatrie houdt zich bezig met patientenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak op het grensvlak van lichamelijke aandoeningen.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Psychiatrie bestaat uit volgende klinische units (zorglijnen):

 • Vroege ontregeling (P1): voor patienten met een eerste of vroege psychose of manie
 • Ernstige depressieve stoornissen (P2): voor patienten met ernstige depressieve klachten
 • Zwangerschaps- en ziekenhuispsychiatrie (P3): voor patienten die een combinatie hebben van een psychiatrische en een lichamelijke aandoening of zwanger zijn of net bevallen.

Verder:

 • Een polikliniek
 • Een afdeling Onderzoek, Onderwijs en Opleiding
 • Voor het gehele Erasmus MC bieden wij Psychosociale zorg, Medische psychologie en psychotherapie aan.

Wat willen we bereiken?

Op de afdeling Psychiatrie willen we, samen met de patient en zijn/haar familie, kijken naar waar de oorzaken liggen van de ziekte. Zo willen we, vooral in de klinische setting, komen tot een behandelplan of een advies voor een behandeling vanuit een second opinion. Dit kan per patient verschillend zijn. Ons doel is om er voor te zorgen dat de patient, met of zonder verdere begeleiding, zijn/haar leven weer beter op kan pakken. Ook hierbij wordt de familie zoveel mogelijk betrokken. Ook is er de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij psychosociale problemen.

Waarom naar het Erasmus MC?

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat we voorop lopen als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen. Zo werken we met de nieuwste apparatuur en technieken. Wij werken nauw samen met de omliggende GGZ instellingen, zodat ingezette zorg ook aansluit bij een vervolgtraject buiten het Erasmus MC. We zijn gespecialiseerd in diagnostiek en kortdurende intensieve behandelingen. Het behandelteamteam voor elke patient bestaat uit allerlei disciplines zoals: verpleegkundigen, behandelend arts, psychiater, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker enz. Indien nodig kan er vanuit het gehele ziekenhuis deskundigen ingezet worden.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

 • Eerste psychotische en/of manische ontregeling. Second opinion onder andere bij patiënten waar therapieën niet bij aanslaan, patiënten die tevens lichamelijke behandeling nodig hebben (somatische comorbiditeit) en patiënten met vragen rondom hun behandeling (diagnostische vragen).
 • Depressieve stoornis die niet gevoelig lijkt voor behandeling (therapieresistente depressieve stoornis). Second opinion bij patiënten met vragen rondom hun behandeling (diagnostische vragen) en bij patiënten met een langdurige (minstens 2 jaar) mildere depressie (persisterend depressieve stoornis).
 • Zwangerschapspsychiatrie voor zwangere vrouwen die psychische problemen hebben rondom de zwangerschap en/of  bevalling. Maar ook voor vrouwen die al een psychiatrische stoornis hebben en vrouwen die al eerder een postpartum (na de bevalling) psychose of depressie hebben meegemaakt. Al deze problemen kunnen wij behandelen tot 6 maanden na de bevalling waarbij er ook speciale aandacht is voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. In de kraambedperiode is er samenwerking met Kinder- en Jeugdpsychiatrie;
 • Ziekenhuispsychiatrie: combinatie van lichamelijke en psychiatrische (comorbiditeit) aandoeningen. Wij behandelen geen eetstoornissen en SOLK problematiek (het hebben van onverklaarbare klachten).

Informatie voor verwijzers

Samenwerking

Er bestaat een goede samenwerking met omliggende GGZ instellingen, zoals:

 • Antes (Bavo, Parnassia)
 • Yulius
 • Delfland
 • Fivoor

Wetenschappelijk onderzoek

Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC. Dat betekent dat er onderwijs wordt gegeven en wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Het onderwijs wordt gegeven aan studenten en co-assistenten en basisartsen. Zij zijn in opleiding tot arts of psychiater. Dit betekent dat we van onze patienten verwachten dat ze meewerken aan onderwijs en onderzoek, wanneer zij hiertoe in staat zijn. Dit is in het belang van de patienten omdat we zo de best mogelijke en modernste zorg kunnen blijven geven. Natuurlijk is voor deelname aan onderwijs en onderzoek altijd uw persoonlijke toestemming vereist.

Bijkomend voordeel hiervan is dat we op de meeste aandachtsgebieden een hoogleraar hebben die alle nieuwe kennis in de wereld up-to-date heeft en kan inzetten voor (het meedenken over) de behandeling.

Wetenschappelijk onderzoek Psychiatrie Erasmus MC (separate website)

Klinieken

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor