specialism
Specialisme

Psychiatrie

De psychiatrie van het Erasmus MC houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met psychiatrische aandoeningen. Daarbij doen we wetenschappelijk onderzoek en verzorgen we onderwijs en opleiding.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Binnen de psychiatrie van het Erasmus MC zorgen we voor mensen die te maken hebben met:

• Psychoses.
• Depressie.
• Ziekenhuispsychiatrische problemen. (Psychiatrische klachten tegelijk met lichamelijke aandoeningen.)
• Psychiatrische klachten rond zwangerschap en kraambed.

We hebben verschillende units waar wij u als patiënt kunnen opvangen. Van sommige moet de toegangsdeur geopend worden door een medewerker. Andere units zijn ‘open’.

Wij houden ons vooral bezig met het ontdekken van de oorzaak van uw klachten en met kortere behandelingen. Als u bij ons wordt opgenomen, is dat dus meestal voor korte tijd.

De eerste behandelperiode gebruiken we om duidelijk te maken wat er precies met u aan de hand is. Dit noemen we de observatieperiode. Daarbij gaan we af op uw eigen ervaringen, die van uw familie, en die van onze medewerkers.

Wat willen we bereiken?

Binnen de Psychiatrie van het Erasmus MC leveren wij academische zorg, waarbij we voor patiënten met diagnostische en therapeutische dilemma’s het kenniscentrum bij uitstek zijn. Onze zorg is met name gericht op diagnostiek en zowel ambulante als kortdurende behandeling.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, aan onderwijs en aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

  • Schizofrenie
  • Psychose
  • Depressie
  • Postpartum psychose
  • Postpartum depressie
  • Somatisch-psychiatrische comorbiditeit (ziekenhuispsychiatrie)

Informatie voor verwijzers .

 

Frontotemporale dementie

Syndroom van Korsakov

Wetenschappelijk onderzoek

Ook ons onderzoek richt zich op psychotische stoornissen, depressieve stoornissen en ziekenhuispsychiatrische stoornissen.

Klinieken

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor