Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum Seksueel Geweld kinderen/jongeren tot 16 jaar

In het Centrum Seksueel Geweld (CSG) bieden we hulp aan kinderen en jongeren die een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt en hierdoor klachten hebben.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Sinds 2017 is het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis aangewezen als Centrum Seksueel Geweld Rotterdam voor kinderen en jongeren onder de zestien jaar. Het CSG voor volwassenen is gehuisvest bij de GGD.

Goofyteam
Het Centrum Seksueel Geweld tot 16 jaar valt onder het team Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM), ookwel het Goofyteam genoemd. Het Goofyteam is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Algemene Kindergeneeskunde (sociale pediatrie) en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC Sophia. Het Goofyteam bestaat uit:

Voor een aanmelding bij het Goofyteam is een verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig (tenzij er sprake is van een spoedeisende/ acute situatie) én moet er sprake zijn van een medische indicatie.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is om zo snel mogelijk goede en gerichte zorg te bieden. De belangrijkste taken van het Goofyteam zijn:

  • Acute zorg (Centrum Seksueel Geweld).
  • Niet acute zorg (Goofyspreekuur).
  • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Acute zorg (Centrum Seksueel Geweld Rotterdam tot 16 jaar)

Kinderen die korter dan zeven dagen geleden slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld worden gezien op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Erasmus MC. Zij worden verwezen door de zedenpolitie, door Veilig Thuis, CSG 16+, door huisartsen, perifeer kinderartsen of als zelfverwijzer. De zedenpolitie beslist samen met de forensisch artsen van
Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (Farr) of Nederlands Forensisch Instituut (NFI) of er een Forensisch Medisch sporenonderzoek uitgevoerd moet worden. In het centrum leveren we kindergeneeskundige zorg (waaronder SOA diagnostiek en preventie). Verder is er een medisch maatschappelijk werker beschikbaar voor begeleiding en casemanagement.

Na uw bezoek op de SEH wordt u binnen enkele dagen gebeld door maatschappelijk werk om u en uw gezin te ondersteunen tot uw vervolgafspraak op het Goofyspreekuur (twee tot drie weken later).

Niet-acute zorg (Goofyspreekuur)

Kinderen waarbij het misbruik langer dan 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden krijgen een afspraak op het Goofyspreekuur na verwijzing door de huisarts. Tijdens het spreekuur praat de psycholoog met uw kind. De psycholoog vraagt niet uit wat er precies is gebeurd. De psycholoog onderzoekt onder andere of uw kind mogelijk post-traumatische stressklachten (PTSS) of andere emotionele problemen heeft. Als ouder of verzorger heeft u tijdens dat gesprek zelf een gesprek met de medisch maatschappelijk werker. Daarna krijgt uw kind een lichamelijk onderzoek door de kinderarts, waarbij aanvullende diagnostiek kan worden ingezet (zoals een SOA-onderzoek of zwangerschapstest). Aan het eind van het spreekuurbezoek vertellen we u over de uitkomsten en geven we advies voor verdere vervolghulp of verwijzen we terug naar de aanwezige hulpverlening in uw gezin.

Het Goofyteam biedt in principe zelf geen behandeling. In uitzonderlijke gevallen kunnen we kortdurend (tot uw kind ergens anders terecht kan) traumabehandeling inzetten vanuit het Goofyteam in de vorm van EMDR of Write Junior.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Binnen ons centrum werken we samen met alle disciplines die nodig zijn voor de medische, juridische en psychosociale zorg zodat zoveel mogelijk zorg op één plek gegeven kan worden.

Ons multidisciplinaire expertiseteam richt zich op kindermishandeling voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Wij worden vanuit de regio vaak om advies gevraagd en werken hierin samen met alle betrokken ketenpartners.

Meer informatie?

Meer informatie, contactgegevens en voorlichting voor ouders en kinderen (bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes) kunt u vinden op de website van CSG Rotterdam - Centrum Seksueel Geweld.

Aandoeningen en ziektebeelden

Seksueel misbruik.

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor