Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Psychosociale Zorg en Pediatrische Psychologie

Een ziekte kan grote psychische gevolgen hebben, voor het kind maar ook voor de familie. Binnen dit specialisme bieden wij psychologische hulp aan kinderen en hun families en doen we onderzoek naar psychosociale problemen en de behandeling hiervan.

Over dit specialisme

Wat we doen

Het specialisme Psychosociale Zorg en Pediatrische Psychologie (PSZ) is onderdeel van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie (KJPP). Vanuit de PSZ bieden wij, als het nodig is, psychologische hulp wanneer uw kind onder behandeling is bij een specialisme in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Wij helpen u bijvoorbeeld met vragen als:

 • Wat heeft u als ouder nodig om uw kind te kunnen helpen?
 • Wat heeft uw kind nodig om zijn zorgen goed te kunnen uiten?
 • Hoe kan uw kind vervelende ervaringen in de behandeling goed verwerken?

In ons team werken medisch psychologen, pedagogisch hulpverleners, medisch maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Samen met u en uw behandelend arts overleggen we welke hulp het beste bij uw situatie past. Bijvoorbeeld:

 • Bij levensvragen helpt de geestelijk verzorger. Wij hebben ins ons team een islamitisch geestelijk verzorger en een christelijk geestelijk verzorger.
 • De pedagogisch hulpverlener kan uw kind voorbereiden op een medische ingreep en uitleg geven over hoe om te gaan met prikken en pijn. 
 • De medisch maatschappelijk werker helpt u en uw gezin om psychosociale stress te verminderen. Wij helpen u met psychosociale en praktische vragen.
 • De medisch psycholoog helpt u bij emotionele problemen en gedragsveranderingen van uw kind, bijvoorbeeld door ziekte of door bijwerkingen van medicijnen. 

U kunt de geestelijk verzorgers en pedagogisch hulpverleners zonder verwijzing om hulp vragen. Voor de hulp van de medisch maatschappelijk werker en de psycholoog heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. U kunt zelf bij uw behandelend arts of verpleegkundige aangeven dat u gebruik wilt maken van deze hulp. U hoeft niet te betalen voor zorg vanuit de PSZ.

Wat willen we bereiken?

Een ziekte kan een gezinsleven ontregelen. In de zorgen en verwarring die hierdoor kunnen ontstaan, willen we er zijn voor uw kind en uw gezin.

Waarom naar het Erasmus MC Sophia?

Wij zijn er voor alle ouders en kinderen die onder behandeling zijn bij de specialismen voor kinderen met een lichamelijke aandoening, de specialistische IC voor baby’s en kinderen en de specialismen gynaecologie en verloskunde. Zo kunnen wij u, uw kind én uw behandelaar het beste bijstaan in de behandeling van uw kind. Familieleden zijn daarnaast de beste supporters van het zieke kind. Daarom werken wij samen met uw hele gezin. Als ouder van een ziek kind bent u expert in wat uw kind zal helpen. Wij bieden u daarbij de steun en hulp die u nodig heeft.

Aandoeningen en ziektebeelden

 • Verwerkingsproblemen bij kind en ouders.
 • Aanpassingsproblemen als gevolg van ziekte en/of lichamelijke aandoeningen.
 • Trauma, angst en somberheid.
 • Informatieverwerkingsproblemen bij kinderen als gevolg van ziekte.
 • Gezinsproblemen als gevolg van ziekte.
 • Te weinig therapietrouw.

Wij zijn er onder andere voor:

 • Aanstaande ouders waarbij in de zwangerschapsperiode duidelijk wordt dat het kind (extreem) te vroeg geboren zal worden of een erfelijke aandoening heeft. Zij worden geholpen in hun verwerkingsproces. 
 • Ouders en broertjes en zusjes na de geboorte van een (extreem) vroeggeboren kindje. Zij krijgen hulp bij de vaak ingrijpende veranderingen in hun leven.
 • Ouders met jonge kinderen die kampen met ernstige slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen en extreem huilen als gevolg van hun ziekte of een ziekenhuisopname.
 • Chronisch zieke kinderen en hun gezin. Ziektes zoals alle zeldzame erfelijke aangeboren aandoeningen, aangeboren hartproblemen, stofwisselingsziekten, neurologische problemen, nierziekten en Cystic Fibrose hebben veel invloed op de psychosociale ontwikkeling van kinderen en het gezinsleven thuis.
 • Kinderen en hun ouders om zich goed voor te bereiden op operaties en medische ingrepen. Kinderen met angst voor prikken kunnen we goed helpen.
 • Kinderen met angst en stemmingsklachten als gevolg van ziekte of medische behandeling.
 • Gezinnen waarbij het gezinsevenwicht verloren raakt door ziekte en opeenvolgende medische ingrepen.
 • Kinderen wiens cognitieve vermogens (zoals informatie verwerken, plannen en organiseren, snel overprikkeld raken) verstoord raakt door ziekte of een medische behandeling (bijvoorbeeld medicatie).
 • Kinderen en gezin om therapietrouw te vergroten, bijvoorbeeld door motivatie te versterken.

Onze polikliniek(en)

Wij hebben één specialistisch spreekuur genaamd Goofy. Het Goofy-spreekuur is een speciaal spreekuur voor kinderen die iets vervelends of schokkends hebben meegemaakt en als gevolg daarvan lichamelijke en/of emotionele klachten hebben gekregen.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor