Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Psychosociale Zorg en Pediatrische Psychologie (kinderen)

Een ziekte kan grote psychische gevolgen hebben, voor een kind maar ook diens familie. Binnen dit specialisme wordt onderzoek gedaan naar deze psychosociale problemen en de behandeling hiervan.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

In ons team werken medisch psychologen, pedagogisch hulpverleners, medisch maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Samen met ouders en kind overleggen we welke hulp u en uw kind nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Bij levensvragen helpt de geestelijk verzorger. Er is een islamitisch geestelijk verzorger en een christelijk geestelijk verzorger.
 • De pedagogisch hulpverlener kan uw kind voorbereiden op een medische ingreep en uitleg geven over hoe om te gaan met prikken en pijn. 
 • De Medisch maatschappelijk werker helpt ouders of gezin om psychosociale stress te verminderen. U wordt geholpen met psychosociale en praktische vragen.
 • Medisch psychologen helpen bij emotionele problemen en gedragsveranderingen van kinderen, bijvoorbeeld door ziekte of door bijwerkingen van medicijnen. 

Wat willen we bereiken?

Een ziekte kan een gezinsleven ontregelen. In de zorgen en verwarring die hierdoor kunnen ontstaan, willen we er zijn voor uw kind en uw gezin.
 • Wat heeft u als ouder nodig om uw kind te kunnen helpen?
 • Wat heeft uw kind nodig om zijn zorgen goed te kunnen uiten?
 • Hoe kan uw kind vervelende situaties in de behandeling goed verwerken?

De geestelijke verzorgers en de pedagogische hulpverlener kunt u altijd direct om hulp vragen. De hulp van de medisch maatschappelijk werker en de psycholoog worden door de behandelend arts ingeroepen. U kunt zelf vertellen aan de behandelend arts of de verpleegkundige dat u graag gebruik wilt maken van deze hulp. Er zijn geen extra kosten voor u aan verbonden.

Waarom naar het Erasmus MC Sophia?

Familieleden zijn de beste supporters van het zieke kind. Wij willen samenwerken met het hele gezin. Als ouder van een ziek kind bent u expert in wat uw kind zal helpen. Wij bieden u de steun en hulp die u nodig heeft. We bereiden uw kind zo goed mogelijk voor om operaties met vertrouwen tegemoet te zien. Als het nodig is, bieden wij behandelingsmethoden die bewezen effectief zijn, voor alle leeftijden.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

 • Verwerkingsproblemen bij kind en ouders
 • Aanpassingsproblemen als gevolg van ziekte en/of lichamelijke aandoeningen.
 • Trauma, angst en somberheid
 • Informatieverwerkingsproblemen bij kinderen als gevolg van ziekte
 • Gezinsproblemen als gevolg van ziekte
 • Te weinig therapietrouw

Onze hulp kan ingeroepen worden bij:

 • Aanstaande ouders waarbij in de zwangerschapsperiode duidelijk wordt dat het kind (extreem) te vroeg geboren zal worden of een erfelijke aandoening heeft. Zij worden geholpen in hun verwerkingsproces. 
 • Ouders en broertjes en zusjes na de geboorte van een (extreem) vroeggeboren kindje. Zij krijgen hulp bij de vaak ingrijpende veranderingen in hun leven.
 • Ouders met jonge kinderen die kampen met ernstige slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen en extreem huilen als gevolg van hun ziekte of een ziekenhuisopname.
 • Chronisch  zieke kinderen en hun gezin. Ziektes zoals alle zeldzame erfelijke aangeboren aandoeningen, aangeboren hartproblemen, stofwisselingsziekten, neurologische problemen, nierziekten en Cystic Fibrose hebben veel invloed op de psychosociale ontwikkeling van kinderen en het gezinsleven thuis.
 • Kinderen en hun ouders om zich goed voor te bereiden op operaties en medische ingrepen. Kinderen met angst voor prikken kunnen we goed helpen.
 • Kinderen met angst en stemmingsklachten als gevolg van ziekte of medische behandeling
 • Gezinnen waarbij het gezinsevenwicht verloren raakt door ziekte en opeenvolgende medische ingrepen.
 • Kinderen wiens cognitieve vermogens (zoals informatie verwerken, plannen en organiseren, snel overprikkeld raken) verstoord raakt door ziekte of een medische behandeling (bijvoorbeeld  medicatie)
 • Kinderen en gezin om therapietrouw te vergroten, bijvoorbeeld  door motivatie te versterken.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoek naar de effecten van Eye Movement desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen met een lichamelijke aandoening en een onverwerkt medisch gerelateerd trauma.
 • De CHIP-Familie interventie voor jonge kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun gezin. Wat is het effect is van een psychosociale interventie op het welbevinden van deze kinderen en hun gezin.
 • YP Face IT! een online interventie ter versterking van de emotionele weerbaarheid van jongeren met zichtbare aandoeningen. In deze interventie leren jongeren vaardigheden en technieken om moeilijke sociale situaties aan te pakken vanuit hun eigen kracht.

Onze polikliniek(en)

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor