Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

Chemotherapie en radiotherapie bij hersentumoren

De meeste hersentumoren zijn gevoelig voor chemotherapie en radiotherapie (bestraling). Afhankelijk van de soort hersentumor en uitgebreidheid van de ziekte kunnen we kiezen voor alleen bestraling, of voor bestraling gevolgd door chemotherapie, of bestraling samen met chemotherapie en gevolgd door chemotherapie. De chemotherapie en de bestraling kunnen we bijna altijd poliklinisch toedienen.

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

De twee meest gebruikte behandelingsschema’s zijn temozolomide-chemotherapie en PCV-chemotherapie (een combinatie van procarbazine, lomustine of CCNU en vincristine).

Temozolomide wordt in tabletvorm gegeven, meestal gedurende een half jaar tot een jaar. U slikt dan de eerste vijf dagen van elke maand tabletten. Soms wordt temozolomide ook dagelijks geslikt tijdens de bestraling.

Het PCV-schema is wat complexer, omdat de patiënt daarin, naast tabletten, ook twee keer in de zes tot acht weken een medicijn (vincristine) krijgt toegediend via een infuus. In totaal gaat het om zes van deze 6-8 wekelijkse PCV-kuren.

Hoe gaan we te werk?

Voor de start van de behandeling zal een lichamelijk onderzoek, en eventueel een nieuwe scan van de hersenen en bloed onderzoek plaatsvinden. Elke 3-9 maanden wordt een MRI scan van de hersenen gemaakt om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen. Ook  vinden poliklinische controles op eventuele  bijwerkingen  van  de  chemotherapie  plaats  door regelmatig  bloedonderzoek en een  kort  lichamelijk  onderzoek. Als  ernstige  bijwerkingen  van de  chemotherapie  optreden  kan  het  nodig  zijn de  behandeling  uit  te  stellen,  de dosering  te verlagen of de behandeling geheel te stoppen.

Wat is het doel?

Uit onderzoek is gebleken dat toevoeging van chemotherapie (toegevoegd tijdens de bestraling en/of aanvullend op de bestraling) het behandelingsresultaat van hersentumoren verbetert. Het doel van chemotherapie is langere controle van de tumor, maar de meeste hersentumoren kunnen niet worden genezen.

Bijwerkingen & complicaties

Bijwerkingen van PCV en temozolomide chemotherapie zijn vooral vermoeidheid en onderdrukking van het bloedvormende beenmerg. Daarom voeren we regelmatig bloedcontroles uit. De complicaties zijn gelukkig zelden ernstig, maar leiden wel regelmatig tot bijstelling van de behandeling.

Resultaat

Het doel van chemotherapie is langere controle van de tumor, maar de meeste hersentumoren kunnen niet worden genezen.

Wanneer neemt u contact op?

Bij elk verschijnsel van "zich ziek voelen", koorts of blauwe plekken moet u onmiddellijk contact opnemen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist. Als deze reacties ernstig zijn kan het nodig zijn om de behandeling te onderbreken of te staken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? In deze folder over bestraling bij hersentumoren leest u de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Met wie heeft u te maken?

Bij de behandeling van een hersentumor heeft u te maken met een multidisciplinair team van zorgverleners.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor