Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Spreekuur

Blaaskankercentrum

Wanneer: Iedere dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:15 uur.
Gebouw: Gebouw: NT-2 - wachtgebied 2H

Als u door de uroloog of huisarts naar het Blaaskankercentrum bent doorverwezen, dan kunt u binnen één week terecht voor een intakegesprek bij één van de urologen tijdens dit spreekuur.

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Als u bent verwezen vanuit een ander ziekenhuis, dan stuurt de verwijzend uroloog uw gegevens naar het Blaaskankercentrum zodat uw gegevens vóór uw intakegesprek bekeken kunnen worden.
U krijgt een afspraak met een uroloog en oncologieverpleegkundige. Indien van toepassing krijgt u ook een gesprek met een oncoloog en radiotherapeut. 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek zal de uroloog u onder meer vragen wanneer uw klachten zijn ontstaan, welke klachten u heeft en hoe uw algemene conditie is. Daarnaast vragen wij u algemene vragen over uw gezondheid. 

Aan het eind van de dag bespreekt de uroloog uw gegevens in een team multidisciplinair team. Tijdens dit overleg bekijkt dit team het behandelplan, bespreekt dit en past het zo nodig aan. De uitkomst van dit overleg krijgt u de volgende dag telefonisch meegedeeld door de uroloog van het Blaaskankercentrum.

Ter voorbereiding op uw intakegesprek, dient u de volgende zaken mee te nemen:

  • Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een verzekeringspas.
Patient in spreekkamer met twee artsen

Onze begeleiding

Door wie wordt u geholpen?

  • De uroloog bespreekt met u of er nog aanvullend onderzoek moet gebeuren en/of welk behandelplan van toepassing kan zijn op uw aandoening. Aanvullend onderzoek kan soms op de dag van uw eerste bezoek plaatsvinden, soms pas op een later moment.
  • Een oncologieverpleegkundige geeft u informatie over bijvoorbeeld urineafleidingen, urine-incontinentie en zelf-catheterisatie.
  • Omdat behandelingen ook het seksueel functioneren kunnen beïnvloeden, wordt dit onderwerp eveneens besproken en kan er desgewenst een afspraak gemaakt worden met een seksuoloog die verbonden is aan het Blaaskankercentrum.
  • Komt u naast chirurgische behandeling ook in aanmerking voor een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie, of bestraling, dan voert u ook een gesprek met een oncoloog en/of radiotherapeut.
  • Als uw voedingstoestand niet optimaal is, kan een verwijzing naar een diëtiste volgen. 


Aan het eind van de dag bespreekt de uroloog uw gegevens in een team dat bestaat uit urologen, oncologen en radiotherapeuten. Naar aanleiding van uw gesprekken overdag en dit overleg wordt u in de dagen daarop (telefonisch) gecontacteerd.

Zorgverleners in overleg

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Spreekuur

Een eerste afspraak kunt u niet zelf bij ons maken. Voor een eerste bezoek bij een spreekuur of polikliniek van het Erasmus MC heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig. Zonder verwijzing kunt u geen afspraak maken.

Iedere dinsdagmiddag tussen 14.00-16.15 uur

Onderzoek

Operaties

Behandelteam

Heeft u binnenkort een afspraak bij ons?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor