Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

REBACARE

Onderzoek naar vermindering van het risico op het terugkeren van een tumor in de blaas (blaaskankerrecidieven) bij patiënten die worden behandeld voor een tumor van de hoge urinewegen.

Duur: november 2017 - juni 2022. De operatie en vervolgbezoeken aan de polikliniek wijken niet af van het normale traject.

In de REBACARE-studie onderzoeken we of een éénmalige blaasspoeling met chemotherapie voorafgaand aan een operatie van een tumor van de hoge urinewegen het risico op blaastumoren kleiner maakt.

Over dit onderzoek

Welke patiënten kunnen deelnemen?

Dit onderzoek is voor patiënten die geopereerd moeten worden voor een tumor aan de urineleider of het verzamelsysteem van de nier (hoge urinewegen). Hierbij maakt het niet uit of het een operatie is waarbij we de gehele nier en urineleider verwijderen of alleen de urineleider.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een tumor van de hoge urinewegen en moet hiervoor een operatie ondergaan.
  • U heeft niet eerder een tumor van de blaas of de hoge urinewegen gehad. 
  • U heeft geen eerdere blaasspoeling met chemotherapie gekregen.
  • U heeft geen chemokuur gekregen.
  • Er is geen sprake van uitzaaiingen van de tumor.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wanneer u voldoet aan de criteria voor deze studie hoort u dat van uw uroloog. U krijgt een patiëntenfolder met extra informatie. Als u mee wilt doen aan de studie ondertekent u de patiëntenfolder. Uw uroloog voert daarna de registratie uit.

Heeft u vragen over dit onderzoek? We zijn bereikbaar via telefoon 06 487 958 87 en e-mail.

Wat willen we bereiken?

Patiënten met een tumor van de hoge urinewegen krijgen normaal een éénmalige blaasspoeling met chemotherapie ná de operatie. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of een blaasspoeling met chemotherapie vóór de operatie net zo effectief is. Met deze volgorde voorkomen we ook dat de spoeling buiten de blaas terecht komt. Na de operatie zit er namelijk een wond in de blaas, waardoor de spoeling kan gaan lekken. Omdat dit erg risicovol is, krijgen veel patiënten op dit moment geen spoeling met chemotherapie na de operatie.

Wat gaan we doen?

Op de dag van operatie krijgt u ongeveer drie uur voor de operatie éénmalig de blaasspoeling met chemotherapie. We brengen de spoeling met een blaaskatheter in. De spoeling blijft minimaal één uur en maximaal twee uur in de blaas. De katheter blijft tijdens de operatie en de eerste dagen na de operatie zitten. U ontvangt drie keer een vragenlijst van ons, over de kwaliteit van leven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Tijdens uw vervolgbezoeken aan de polikliniek kijken we in uw blaas, maken we een CT-scan en nemen we mogelijk urine af.

Veelgestelde vragen

Wordt dit onderzoek alleen uitgevoerd in het Erasmus MC? 

Nee, dit onderzoek wordt ook uitgevoerd in zeventien andere ziekenhuizen in Nederland.

Is de behandeling voor deelnemers aan deze studie nu anders dan voor patienten die niet deelnemen aan de REBACARE-studie?

Nee, alleen de volgorde van het geven van de éénmalige blaasspoeling is anders. Deze geven we tijdens deze studie voorafgaand aan de operatie in plaats van achteraf. De operatie zelf en vervolgbezoeken aan de polikliniek zijn niet anders.

Waar staat REBACARE voor?

REBACARE staat voor: REduce BlAadder CAncer REcurrence in patients treated for upper urinary tract urothelial carcinoma.