Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

SPOT-studie

In deze studie onderzoeken we de impact van een mobiele app voor het thuis beoordelen van verdachte huidafwijkingen in vergelijking met de huidige zorg zonder gebruik van deze app.

Doelgroep: Deelnemers van 18 jaar of ouder die verzekerd zijn bij DSW zorgverzekeraar en deze app thuis willen uittesten.
Duur: De studie duurt in totaal vier jaar.
Startdatum: Vanaf 1 juni 2021
Vergoeding: Geen

Over dit onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat het effect is van het gebruik van een smartphone app (SkinVision) op de zorg voor mensen met verdachte huidplekjes. De SkinVision app kan aan de hand van een foto van een huidplekje een advies geven of een bezoek aan de dokter nodig is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling dermatologie van het Erasmus MC.

Welke patiënten kunnen deelnemen?

Alle deelnemers van 18 jaar of ouder die

  • verzekerd zijn bij DSW zorgverzekeraar én
  • deze app thuis willen uittesten.

Duur onderzoek

Door middel van loting worden deelnemers in twee groepen verdeeld:

  • De eerste groep krijgt direct een jaar toegang tot de app en
  • de tweede groep een jaar later.

Voor deelname zijn geen afspraken in het ziekenhuis nodig. We onderzoeken de impact op de zorg door het analyseren van zorgdeclaraties voor huidtumoren bij verzekeraar DSW. Daarnaast onderzoeken we huidplekken waarvan het weefsel is onderzocht door een patholoog door een koppeling met het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd
Archief (Palga).

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt deelnemen aan deze studie wanneer u voldoet aan de volgende eisen:

  • U bent verzekerd bij DSW.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U beschikt over internet.
  • U heeft een mobiele telefoon waarmee u de app kunt downloaden in de Google Play Store of Apple Appstore.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Indien u verzekerd bent bij DSW kunt u voor dit onderzoek door DSW worden benaderd. Voor deelname ontvangt u via DSW een persoonlijke deelnamecode. Hiermee kunt u zich via de meegestuurde link aanmelden op de Limesurvey website. Op deze website zullen de door u ingevulde gegevens worden opgeslagen op het lokale Erasmus MC netwerk.

Wat willen we bereiken?

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Sinds kort is er een aantal apps op de markt gekomen waarmee iemand zelf thuis met de mobiele telefoon een foto kan maken van een verdacht huidplekje. De app geeft daarna een advies of u met dit plekje wel of niet de dokter moet bezoeken.

Dit lijkt een veelbelovende vernieuwing. Het doel van deze studie is te onderzoeken of door het gebruik van een app voor het beoordelen van huidplekken vaker huidkanker wordt gedetecteerd en mensen dus minder vaak met goedaardige plekken een arts raadplegen.

Wat gaan we doen?

Hieronder vindt u een filmpje over het onderzoek:

Nadat u toestemming heeft gegeven voor deelname, krijgt u een vragenlijst over uw huidtype, zonblootstelling en ervaring met mobiele apps. Vervolgens vindt een loting plaats, waarbij u of direct toegang krijgt tot de app of pas na een jaar.

De app betreft de SkinVision app. Met deze app kunt u thuis van verdachte huidplekken een foto maken en het daaropvolgende advies van de app meenemen in uw beslissing een arts te bezoeken. Wanneer u in het eerste jaar nog geen toegang krijgt tot de app, kunt u bij een verdacht huidplekje dezelfde stappen nemen zoals u dat altijd zou doen. In dat geval verandert er tot die tijd niks en krijgt u na een jaar alsnog de uitnodiging om gebruik te maken van deze app.

In de informatiefolder over de SPOT-studie leest u meer informatie over de achtergrond van het onderzoek, de werking van de app, de mogelijke voor- en nadelen van deelname, over het gebruik en bewaren van uw gegevens en bij wie u terecht kunt met vragen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van deze studie?

U kunt een jaar lang gratis de app gebruiken die direct een advies geeft over een verdacht huidplekje.

Wat zijn de nadelen van deze studie?

Een nadeel kan optreden wanneer de app onterecht een huidplek als hoog risico bestempeld. Dit kan ook omgekeerd plaatsvinden: het is mogelijk dat een verdacht plekje ten onrechte als laag risico bestempeld wordt. Wanneer u een huidplek niet vertrouwt, ook bij een laag risico advies, kunt u hiervoor gewoon uw eigen arts bezoeken zoals u gewend bent.

Wie kunt u benaderen bij vragen?

Bij vragen over de studie opzet, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Hoofdonderzoeker: dr. M. Wakkee, via mailadres SPOTstudie@erasmusmc.nl.

Bij vragen over de SkinVisionapp kunt u contact opnemen met SkinVision, via mailadres info@skinvision.com.

Bij vragen voor DSW Zorgverzekeraar kunt u bellen met 010-2466466.

Deelnemende centra

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit