Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Het Kinderhersenlab

Een belangrijk onderdeel van het Kinderhersencentrum is het Kinderhersenlab. De onderzoeken die we hier bij kinderen afnemen zijn leuk om te doen én leveren waardevolle gegevens op voor onze zorg. Onderzoek en zorg worden zo op een effectieve manier aan elkaar verbonden.

Wat is het Kinderhersenlab?

Het Kinderhersenlab brengt de ontwikkeling van kinderen met een hersenaandoening beter in kaart. In de drie verschillende kamers van het lab doen kinderen IQ-, spraak- en beweegtesten. De testen maken deel uit van een parcours vol spelletjes en opdrachten. Zo verzamelen we spelenderwijs veel gegevens over hersenaandoeningen bij kinderen. De resultaten uit het lab gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van onze zorg.

In het Kinderhersenlab komen kinderen met veel verschillende hersenaandoeningen. Zij kampen vaak met dezelfde soort problemen zoals spraak-, beweeg-, of gedragsproblemen. Door op een gestructureerde manier gegevens te verzamelen in het Kinderhersenlab kunnen we onderzoeken hoe deze problemen ontstaan en hoe we ze het beste kunnen behandelen.

Bij ons staat de ervaring van het kind altijd centraal. Het Kinderhersenlab is daarom kindvriendelijk ingericht en metingen doen we altijd zoveel mogelijk spelenderwijs. Ook ontwikkelen we momenteel een speciaal digitaal kinderpatientendossier, genaamd 'het Zelfportret’. In deze app kunnen kinderen hun resultaten uit het Kinderhersenlab achteraf zelf terugkijken. Het prototype van het Zelfportret ligt al klaar en we hopen deze snel te kunnen produceren. Zo gebruikt het Kinderhersenlab de nieuwste innovaties om kinderen actief te betrekken bij hun eigen zorg.

Het Kinderhersenlab is een onderdeel van het Kinderhersencentrum in het Erasmus MC Sophia. Initiatoren van het Kinderhersenlab zijn onder andere neurochirurg Dr. Marie-Lise van Veelen, neuropsycholoog Prof. Neeltje van Haren, neuroloog Dr. Marie-Claire de Wit en revalidatie onderzoeker Dr. Marij Roebroeck.      

Wat is ons doel?

Met het Kinderhersenlab willen wij het ziektebeloop en de ziektemechanismen van hersenaandoeningen beter begrijpen en behandelingen voor kinderen met een hersenaandoening verbeteren. Onze missie is dat alle kinderen met een hersenaandoening op hun optimale niveau deel kunnen nemen aan de samenleving.

Van veel (zeldzame) hersenaandoeningen is het bij de diagnose onduidelijk hoe de aandoening zich gaat ontwikkelen. Hierdoor zitten ouders en kinderen met veel vragen over de toekomst, zoals ‘Kan mijn kind ooit lopen?’ of ‘Kan mijn kind later zelfstandig wonen?’. Door gegevens te verzamelen in het lab krijgen we een duidelijker beeld van het ziekteverloop en de gevolgen van verschillende hersenaandoeningen. Hierdoor hopen wij bovenstaande vragen beter te kunnen beantwoorden.

Daarnaast onderzoeken we met de verzamelde gegevens ook de ziektemechanismen achter de hersenaandoeningen. Hiervoor gebruiken we de nieuwste data-analyse technieken. Op basis van onze bevindingen hopen we nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen en onze zorg nog verder te verbeteren.

Met het Kinderhersenlab willen wij ook bereiken dat kinderen actiever worden betrokken bij hun zorgtraject. Hiervoor hebben wij de app ‘het Zelfportret’ ontwikkeld. Dit is een speciaal kinderpatiëntendossier waarin kinderen de resultaten uit het Kinderhersenlab en andere informatie kunnen vinden. Met het Zelfportret willen wij kinderen een stem geven in hun eigen behandeltraject. We hopen ze hiermee te stimuleren om zelf vragen te stellen aan de arts en om hun wensen en behoeftes aan te geven.     

Wie kan er meedoen aan het Kinderhersenlab?

Helaas kan niet ieder kind met een hersenaandoening een bezoek brengen aan ons Kinderhersenlab. Ons doel is om uiteindelijk 400 kinderen per jaar uit te nodigen. We selecteren kinderen op basis van hun aandoening en beginnen met de hersenaandoeningen waarin we de meeste expertise hebben.

Aan de vragenlijsten kunnen meer kinderen meedoen. De vragenlijsten kunnen soms ook thuis op de computer worden ingevuld.   

Aanmelden voor het Kinderhersenlab

Het is niet mogelijk om zelf uw kind op te geven voor het Kinderhersenlab. Patiënten en hun ouders worden door hun behandeld arts gevraagd om mee te doen.

Vijf meetmomenten

In het Kinderhersenlab onderzoeken we kinderen van 0 tot 18 jaar oud. Afhankelijk van hoe oud uw kind is bij de start van de deelname, nodigen we uw kind maximaal 5 keer uit voor een meetmoment. Bij alle kinderen die meedoen worden dezelfde soort testen afgenomen. Het niveau van een test is aangepast aan de leeftijd of het niveau van functioneren van het kind.

Vragen over het Kinderhersenlab kunt u stellen aan de zorgverlener van uw kind.  

In de media

Samenwerkingen

Het Kinderhersenlab is ontstaan uit een samenwerking tussen heel veel verschillende partijen, zoals specialisten op het gebied van de hersenen, beeldvorming en ultrasound, revalidatie, industrieel ontwerp, biomedical enigineering, wiskunde, health management en patiëntbetrokkenheid.

Juist de inbreng vanuit zoveel verschillende disciplines maakt van het Kinderhersenlab een succes.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Generation-R

Rijndam Revalidatie

Stichting Vrienden van Sophia

Partners van TU Delft

  • Industrial Design Engineering
  • Biomechanical Engineering

Patiëntenorganisaties