Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medisch-ondersteunend

Medewerker Interventiecardiologie

Startmoment: 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november
Duur:  13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als zorgprofessional een bijdrage leveren in de zorgvraag van de cardiologische patiënt die een interventie moet ondergaan? Dan zal deze opleiding je zeker aanspreken. Anders dan bij veel andere vervolgopleidingen is deze specialisatie ook toegankelijk voor niet-verpleegkundigen.

Over deze opleiding

Overzicht

In de afgelopen jaren heeft de Interventiecardiologie zich snel ontwikkeld.  Er vinden steeds meer en complexere invasieve behandelingen plaats op de Interventiekamer. Denk hierbij bv. aan een PCI, een klepvervanging of een elektrofysiologisch onderzoek/ablatie. Steeds Ook vinden er steeds meer ingrepen vinden plaats met minimale invasieve chirurgie. Dit heeft als voordelen: kortere ziekenhuisopnames, minder belasting door bv. IC opname, grote open hart operaties of algehele narcose, behandelingen ook haalbaar voor oudere patiënten. Daarbij zal naar verwachting de kwaliteit van leven verbeteren. 

Als Medewerker Interventiecardiologie heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig voor de specialistische handelingen die uitgevoerd worden op de Interventiekamer. Je bent immers de samenwerkingspartner van de  (interventie-) cardioloog of elektrofysioloog en voert met het team de behandeling uit. Dit gebeurd in de verschillende teamrollen op een Interventiekamer: steriel aan tafel, omloop of registratie.

De patiënt die voor onderzoek en of behandeling naar de cardiologische interventie afdeling komt, is afhankelijk van de wijze waarop jij de expliciete en impliciete zorg verleent. Je observeert, analyseert, implementeert en handelt naar bevinden in samenwerking met het team; dit alles op basis van klinisch redeneren en methodes als de SBAR.

Inhoud

Tijdens de opleiding werk je aan het bekwaam worden in de praktijkvaardigheden en skills die passen bij het beroep. Naast het ophalen van theorie is het werkplekleren het centrale gebeuren tijdens de opleiding. Na diplomering kan je indien gewenst door ontwikkelen en specialiseren in bv. de klepprocedures, congenitale procedures of elektrofysiologie. Dit hangt ook af van het ziekenhuis waar je werkt.

In de theorie heb je naast het ophalen van kennis en inzichten in verschillende onderwijssettingen ook veilig kunnen deelnemen aan simulatieonderwijs en daarbij kunnen werken aan je skills. Die simulatie vindt plaats in een realistisch nagebootste praktijkopstelling onder begeleiding van professioneel geschoolde simulatietrainers. Tijdens de simulatie wordt regelmatig teruggekeken op de leersituaties en feedback gegeven.

Het voortraject van de MIC kern leerroute is de Basis Acute Zorg. De BAZ is voorwaardelijk, zonder de BAZ kan je de MIC niet afronden. Je kunt hem voorafgaand aan de MIC volgen of je kan via vrijstelling deze voorwaarde overslaan; als je in het verleden een passende acute zorg opleiding hebt afgerond.

Werk je op een diagnostische HCK dan kan je niet het volledige diploma ophalen maar kun je wel de BAZ en enkele losse MIC EPA’s volgen en behalen.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding.

Resultaat

Na het succesvol doorlopen van zowel de theorie als het succesvol afronden van praktijkleren en portfolio-opbouw verkrijg je het CZO erkende diploma MIC of de deelcertificaten als dat voor jou van toepassing bent. Hier kan je later eventueel verkort doorstromen naar een andere acute zorgopleiding.
Een combinatie met bv. een CCU opleiding is een logisch vervolg of combinatie.

De MIC opleiding is ontstaan vanuit het beroepsdeelprofiel van de beroepsvereniging NVHVV.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar (non-) technical skills in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden in simulatieonderwijs.
Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod  van de diverse EPA’s welke in een carrouselmodel aangeboden wordt. Onze missie is om samen met de praktijkinstelling te kijken naar zoveel mogelijk maatwerk in de opleiding.
 

Praktische informatie

Startdata

De totale opleiding (maximaal 13 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO voor de CCV en de deskundigheidsgebied en eindtermen van de beroepsvereniging interventie cardiologie NVHVV.

De MIC opleiding (kernleerroute) start 2 x per jaar (februari en oktober). Bij een stijgend aantal studenten zal een 3e startmoment opgestart worden.

De BAZ kan 8x per jaar gestart worden.
Het is een CZO erkende opleiding sinds 2022.
De duur van de BAZ is gemiddeld 6 maanden; kan verschillen per student en situatie.
De kernleerroute van de MIC is in het EPA tijdperk niet perse gebonden aan een concrete periode. Gemiddeld zal deze ca. 8 maanden duren (varieert per instelling/student).

Tijdens-/na de kernleerroute kunnen nog 1 of enkele specifieke MIC EPA’s gevolgd worden, deze zijn niet doorslaggevend voor het MIC diploma.
Als de BAZ reeds eerder behaald is of er een andere vooropleiding is die vrijstellingen kan geven wordt dit vooraf bekeken door praktijk en opleidingsinstituut.
Hierbij maakt het niet of die eerdere opleidingen/diploma bij ons zijn behaald of elders in Nederland. Ook de diplomadatum is tegenwoordig geen breekijzer meer.
Er wordt vooral gekeken naar de werksetting van de aankomende student. Een EVC procedure is doorgaans niet meer nodig.

Toelatingseisen

  • Alle niveau 4 gezondheidszorg gerelateerde diploma’s zoals:
  • Verpleegkundige A- MBO of HBO (met/zonder specialisatie als CCU/ICV/SEH/ambulance)
  • Diploma MHV (medisch hulpverlener)
  • Diploma MBR-T (medische beeldvorming 
  • Andere instroomdiploma’s ter beoordeling door het opleidingsinstituut i.s.m. de praktijk.

Een BIG registratie is niet perse noodzakelijk, de praktijkinstelling dient hier wel voor op de werkvloer een regeling voor te treffen (juridische dekking).

Programma

De opleiding start voor de meeste studenten met de basis acute zorg (BAZ). De omschrijving geeft het al aan: dit is een fundament voor verdere opleidingen. In deze basis worden allerlei onderwerpen besproken en aangeleerd, aangevuld met simulatie-onderwijs. Binnen ons onderwijs staan een aantal methodes en werkwijzes centraal: klinisch redeneren, de ABCDE methodiek, proactief optreden, de SBAR, herkennen en handelen t.a.v. de vitaal bedreigde patiënt. Verder sturen we op het principe van op basis van kennis en kunde een gelijkwaardige gesprekspartner zijn tegenover de arts en tevens de advocaat van de patiënt zijn.

Zie voor meer inhoud details van de BAZ

Het onderwijs is opgebouwd uit EPA’s, die staan voor kenmerkende beroepssituaties.Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

Het onderwijs is opgezet aan de hand van kern en specifieke EPA’s. De website Medewerker interventiecardiologie - CZO Flex Level geeft je een uitgebreid overzicht van deze EPA’s. 

De specifieke epa’s worden afgenomen indien deze herkenbaar en haalbaar zijn op de eigen werkplek. Je moet immers bekwaam verklaard kunnen worden zonder (externe) stage).
De MIC epa’s 10,11 en 12 worden in een samenwerkingsverband landelijk georganiseerd door de vier opleidingsinstituten die de MIC aanbieden (Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam). Om o.a. logistieke redenen vinden deze plaats via online onderwijs.

Binnen het EPA onderwijs wordt veel minder traditioneel getoetst maar meer programmatisch. De toetswijze varieert: van instaptoets tot opdracht tot presentatie. Ook de simulatiedag kent geen hard oordeel. De feedback is opbouwend maar het daadwerkelijke functioneren van de student wordt in de praktijk beoordeeld.
In de BAZ zitten nog wel drie theorietoetsen.

Van alle EPa’s wordt in het digitale portfolio bewijslast verzameld wat helpt bij die beoordeling. De begeleiding en beoordeling hiervan ligt bij de praktijk.
Tijdens de praktijkperiode kan het zijn dat je korte interne stages loopt op bv de CCU of IC.
Tot slot verlangt het CZO dat je nog werkt aan de EOL: de epa overstijgende leeractiviteiten. Op sommige competenties vindt men de EPA’s minder sluitend. Die EOL kan je bijna altijd in de eigen instelling oppakken; de Academie biedt wel een pakket van keuze opties aan. De praktijk beoordeeld die EOL ook. Zonder EOL kan je geen diploma verkrijgen.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden door ondermeer e-learning, kennisclips en zelfstudie. Digitale vaardigheden, een zelfstandige leerhouding en proactief handelen worden gevraagd. Voor een aantal onderdelen moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining. 

Bijzonderheden

Indien de praktijksituatie dat vereist kan in overleg maatwerk geleverd worden door bv een selectie van de MIC epa’s of een combinatie met bv. de CCU opleiding.
De verantwoordelijk opleider kan hierin advies geven. Vraag om meer informatie.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier