Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Interventie Verpleegkundige Cardiologie

Startmoment: 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november
Duur:  13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als verpleegkundige een bijdrage leveren in de zorgvraag van de cardiologische patiënt die een interventie moet ondergaan? Dan zal deze opleiding je zeker aanspreken.

Over deze opleiding

Overzicht

In de afgelopen jaren heeft de Interventiecardiologie zich snel ontwikkeld. Steeds meer ingrepen vinden plaats met minimale invasieve chirurgie. Er is steeds meer mogelijk met interventiecardiologie waardoor open hartoperaties voorkomen kunnen worden.

Als Interventie Verpleegkundige Cardiologie heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig voor de specialistische handelingen die uitgevoerd worden in de cardiologische interventielaboratoria.

De patiënt die voor onderzoek en of behandeling naar de cardiologische interventie afdeling komt, is geheel afhankelijk van de wijze waarop jij de expliciete en impliciete zorg verleent. Je observeert, analyseert, implementeert en handelt naar bevinden in samenwerking met het team.

Het op een juiste wijze interpreteren van deze zorgvraag vergt kennis, visie en deskundigheid van de Interventie Verpleegkundige Cardiologie.

Inhoud

Na het behalen van je Interventie Cardiologie opleiding kan je als beginnend professional op een Interventie afdeling maar ook op een CCU werken. Je kunt dan zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een cruciale periode. Het hart is de motor van ons lichaam en wanneer deze motor niet optimaal functioneert, zal dit gevolgen hebben voor alle vitale functies.

Tijdens je opleiding heb je geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten en heb je de specifieke situaties in een veilige leeromgeving kunnen analyseren. In de praktijk leer je de vaardigheden onder begeleiding van een ervaren collega.

Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio is het mogelijk om een erkend diploma van de CCV met aanvullende certificaten Interventie te ontvangen. Na de Interventie opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de Interventie opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICV, IC-kinderen, SEHe.a.). 
Accreditatie NVHVV is mogelijk 

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. 
Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt. 

Praktische informatie

Startdata

De totale opleiding (maximaal 13 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO voor de CCV en de deskundigheidsgebied en eindtermen van de beroepsvereniging interventie cardiologie NVHVV. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald heb in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.  De Interventie-opleiding start 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november, met maximaal 42 studenten per startmoment.

Toelatingseisen

 • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Indien je in het bezit bent van een CCV diploma kan je in aanmerking komen voor een EVC procedure. Heb je de CCV opleiding recent behaald dan kan het vrijstellingenbeleid voor jou van toepassing zijn. 
 • BMH( ontvangen geen verpleegkundig certificaat maar een certificaat Interventiecardiologie Medewerker 

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft een theoretische component, vakinhoudelijke kennis en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent is gebaseerd op de 7 kerncompetenties van de Canmed´s en worden in een portfolio zichtbaar gemaakt. 
Daarnaast leer je richtlijnen, protocollen en Evidence Based Practice of Best Practice toe te passen. Deze onderwerpen zijn als een rode draad door de theorie en praktijk verweven. 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 

De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R). 

Enkele vakinhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Coronair Anatomie, Morfologie en klepafwijkingen; 
 • ABCDE methodiek; 
 • Invasieve Imaging Technieken (FFR/ CFR/IVUS); 
 • Invasieve Imaging technieken (IVUS); 
 • PCI behandelmethoden (rotablator, laser, stents); 
 • Steriel werken; 
 • Stralingshygiëne;
 • Vaardigheid respiratie, beademen masker en ballon, assisteren intubatie. 

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. 
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen, praktijkopdrachten en een literatuur onderzoek-/ implementatieplan welke allen in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld. 

In verband met de complexiteit van zorg zul je een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling. Indien het ziekenhuis over een interventieafdeling beschikt is het wenselijk om ook hier een stage te lopen. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining. 

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier