Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Bachelor of master

MBB - Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige

Startmoment: 1 september
Duur: 4 jaar

De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Erasmus MC biedt de duale MBRT-opleiding aan in samenwerking met de Hogeschool Inholland. Tijdens het opleidingstraject ben je in dienst van het Erasmus MC.

Onze doelgroep(en): Medisch ondersteuner/paramedicus, Scholier of student

Over deze opleiding

Overzicht

Tijdens de 4 jarige duale MBRT-opleiding zal je veel leren over de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde. De opleiding omvat een combinatie tussen het menselijke lichaam en technologische beeldvormende toepassingen, kortom zowel techniek, gezondheidszorg als mensen staan centraal. Als medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) draag je bij aan optimale diagnostiek en behandeling van patiënten.

Op de website van Hogeschool Inholland is ook veel informatie over de opleiding terug te vinden:

Inholland - MBRT duaal

Naast de duale opleidingsvorm kan deze opleiding ook voltijd worden gevolgd. Deze informative is terug te vinden op Inholland - MBRT voltijd

Inhoud

Binnen de opleiding wordt theorie gecombineerd met praktijk. Zo zal je naast hoorcolleges ook practica uit gaan voeren in geavanceerde praktijklokalen, het Skillslab.

Tijdens de opleiding verwerf je vele competenties op het gebied van gezondheidszorg, medisch beeldvormende technieken en sociale vaardigheden. De omgang met patiënten, de werking van medische apparatuur, stralingsdeskundigheid en verschillende onderzoeksmethoden zijn belangrijke onderwerpen. Je ontwikkelt kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen in onderlinge samenhang. Voorbeelden van leeropdrachten zijn: het herkennen van weefselstructuren met geluidsgolven, het maken van röntgenfoto’s om botstructuren in beeld te krijgen, de hulp die straling kan bieden in de behandeling van kwaadaardige tumoren en het opstellen van een passend bestralingsplan voor een specifieke kankerpatiënt op.

De eerste dertien weken van het eerste leerjaar zullen op school doorgebracht worden. Hierna zal je als student duaal aan de slag gaan als student-werknemer. De meeste tijd zal je dus al op de afdeling werken. In het derde leerjaar wordt een verbredende stage gevolgd (stage op een werkveld waar je niet werkzaam bent). Het vierde en laatste jaar is het jaar waarin je keuzeonderwijs volgt én afstudeert. 

Voor de details per jaar, zie de site van Inholland. Link: Inholland - studieopbouw

Resultaat

Als je de opleiding met succes afgerond hebt, dan ben je een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er). Ook heb je na afronding van de opleiding de titel Bachelor of Science gehaald en ontvang je een diploma Stralingsdeskundigheid niveau 4. Als MBB’er zorg jij ervoor dat een patiënt juist gescand wordt, bijvoorbeeld onder de MRI of CT. Ook kan je werken met radioactieve stoffen, röntgen- en bestralingsapparatuur. Je kunt aan de slag in verschillende werkvelden: radiologie, echografie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie.

Beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming & Radiotherapie (NVMBR) is een actieve beroepsvereniging waar je je als MBB’er aan kan sluiten. De NVMBR versterkt de beroepsgroep in de beroepsuitoefening, bewaakt het imago, organiseert diverse scholingsactiviteiten en behartigt de collectieve en individuele belangen van leden. Tijdens de opleiding is lidmaatschap gratis. Voor meer informatie, zie de website van de NVMBR: NVMBR

Waarom bij Erasmus MC?

Ons ziekenhuis bevindt zich in het bruisende centrum van Rotterdam. Bij ons kun je kennis maken met de nieuwste apparatuur en de complexere patiënten zullen jou uitdagen binnen het vakgebied. Ook biedt onze afdeling een unieke bron aan kennis en expertise. Zo kan je meekijken binnen wetenschappelijk onderzoek en dragen wij actief bij in het geven van onderwijs en cursussen.

Naast dat wij onze verantwoordelijkheid dragen voor optimale zorg van onze patiënten, vormen wij een gezellige afdeling waar activiteiten, borrels en feestjes erbij horen.

Overige informatie

Contact

Contactpersoon: Coördinator opleiding

Coördinator opleiding direct mailen

 

Link naar actuele vacatures binnen het Erasmus MC: Vacatures Erasmus MC

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start jaarlijks in September.

Toelatingseisen

Om voor de duale opleiding in Erasmus MC in aanmerking te komen ben je bij de start van de opleiding in het bezit van een VWO of HAVO- diploma met het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. De vakken Natuur- en Wiskunde zijn een vereiste.

Vind je goede communicatie met patiënten, maar ook met andere zorgverleners belangrijk?  Heb je interesse in vakken als Biologie en Anatomie? En ben je nieuwsgierig naar de nieuwste technologieën en ontwikkelingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, diploma’s en/ of relevante registraties zoals BIG/ RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling.

Ook met een MBO-4 diploma ben je welkom binnen onze opleiding. Het is dan wel van belang dat jouw voorgaande opleiding aansluit bij het MBRT-traject.

Programma

Tijdens de duale opleiding werk en leer je tegelijk. De opleiding start met ongeveer 3 maanden colleges, practica, individuele- en groepsopdrachten en projecten. Daarna ga je werken op de afdeling waar je bent aangenomen gecombineerd met lesweken. Op de afdeling wordt je, vaak een-op-een, begeleid zodat je de behandelde theorie tijdens de lesweken gelijk aan de praktijk kan koppelen.

In het tweede jaar wordt aan verbreding en verdieping van het eerste jaar gewerkt. Complexere onderzoeken en patiëntengroepen komen uitgebreid aan bod. De opleiding blijft een afwisseling tussen lesweken en praktijk op de afdeling. Binnen het derde jaar worden de benodigde competenties naar een hoger niveau getild. Dit zowel binnen jouw afdeling als tijdens de stage in een ander werkveld. 

In het laatste jaar kies je zelf waarin jij je verder wilt verbreden of verdiepen. Dit gebeurt via keuzeprogramma’s. Ook rond je dit laatste jaar jouw afstudeertraject af. Hiervoor schrijf je een scriptie naar aanleiding van een afstudeeropdracht, voer je een eindgesprek en presenteer je jouw scriptie.

Vakken

 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Medisch beeldvormende technieken
 • Radiotherapeutische technieken
 • Wiskunde en curven-analyse
 • Beeldherkenning en -bewerking
 • Stralingsdeskundigheid/stralingsfysica
 • Algemene gezondheidszorg
 • Wettelijke aspecten en kwaliteitszorg
 • Sociale vaardigheden
 • Beroepsoriëntatie
 • Studieloopbaanbegeleiding

Kosten

De opleiding wordt vergoed door de afdeling. Daarnaast bieden wij jou het volgende:

Een leer-arbeidsovereenkomst van 32 uur per week gedurende 4 jaar.

Let op! Volgende informatie komt uit november 2020: Het bruto maandsalaris start bij  € 1.349,- en loopt op tot € 2.106,-  in het vierde jaar (leerlingen schaal A) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3% en individueel reiskostenbudget. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Voorbereiding

Voorbereiden is optioneel en kan via een van de cursussen die de Hogeschool Inholland aanbiedt: Voorbereidingscursussen

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelding start via een sollicitatieprocedure. Voor actuele vacatures, kijk op: Vacatures Erasmus MC