Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Startmoment: 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november
Duur: 18 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Hou je van uitdagingen, van afwisseling en is en sta je stevig in je schoenen, dan is de Spoedeisende Hulp een afdeling waar jij je thuis gaat voelen. Het aanbod van patiënten is over alle leeftijd categorieën, diversiteit in culturen, is kort cyclisch, maar divers en intensief.

Over deze opleiding

Overzicht

Als SEH-verpleegkundige wordt van je verwacht dat je systematisch en methodisch kunt handelen en dat je adequaat kunt optreden in allerlei uiteenlopende situaties. Op de SEH gaat het om een multidisciplinaire opvang van bijvoorbeeld een traumapatiënt, het verlenen van directe hulp aan patiënten met thoracale klachten, maar ook het regelen van opvang voor de hulpbehoevende patiënten zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Je hebt te maken met patiënten van alle leeftijden en culturen. De meeste patiënten vinden zichzelf tijdens binnenkomst het belangrijkst. Triage helpt je hierbij.
Op de Spoedeisende Hulp is geen dag hetzelfde en je moet zowel individueel als in teamverband kunnen werken. Dat vraagt om flexibiliteit en professionaliteit.

Inhoud

Je volgt een brede opleiding binnen de acute zorg, waarmee je na het behalen van je SEH diploma kunt werken als beginnend professional op een Spoedeisende hulp afdeling maar ook op andere afdelingen binnen de acute zorg. Je leert over de achtergronden en oorzaken van bedreigde vitale functies, hoe je deze kunt observeren en analyseren en welke interventies noodzakelijk zijn.

Je kunt dan ook zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periodeHet werken op een Spoedeisende hulp afdeling stelt eisen aan je beroepshouding en vereist goede communicatieve vaardigheden. Je werkt in een multidisciplinair team waarmee je ook de ethische dilemma’s bespreekt die je zeker tegenkomt op een spoedeisende hulp afdeling.

Omdat je tijdens je opleiding hebt geoefend met scenario´s uit de actuele praktijk met inzet van simulatoren en/of lotuspatiënten heb je problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kunt deze daarna ook toepassen in je eigen praktijk.

De specifieke leereenheden Trauma en Acuut ziek kind waarvoor het eindniveau door de minister is vastgesteld zijn opgenomen in de leerweg.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 


Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de SEH opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de SEH-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg gevolgd. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICV, IC-kinderen, Cardiac Care e.a.). 

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt. 

Praktische informatie

Startdata

De SEH-opleiding start 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november, met maximaal 42 studenten per startmoment.
De totale opleiding (maximaal 18 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO. De opleiding is CZO erkend. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald heb in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.  

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er) 

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
 
De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R). 

Leereenheden die hierop volgen zijn o.a 

  • Respiratie  met oa.ademhalingsondersteuning CPAP, BIPAP;
  • Circulatie, ritme en geleiding, shock, infarcten; 
  • SAB, clippen en coilen; 
  • Traumatologie 
  • Acuut ziek kind 
  • Gipsen voor de SEH 

De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen (formatief en summatief), praktijkopdrachten en een CAT die in het portfolio opgenomen moeten worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier