Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum voor cathetergebonden structurele hartinterventies

In dit centrum voeren wij cathetergebonden hartinterventies uit bij patiënten met structurele hartafwijkingen.

Over dit centrum

Wat we doen

Catheter gebonden behandelingen zijn een minder ingrijpende (invasieve) behandelvorm van afwijkingen aan hartkleppen. Het Cathetergebonden structurele hartinterventiecentrum in het Erasmus MC behoort tot één van de 16 hartcentra in Nederland die deze zorg aanbiedt.

Bij het horen van een hartruis kan de huisarts of verwijzer meteen naar ons hartcentrum verwijzen. De patiënt wordt eerst op de polikliniek gezien. Er wordt een echo en CT scan in 3D gemaakt, in sommige gevallen gevolgd door een hartkatheterisatie. De mening van U als patiënt vinden wij belangrijk. Deze wordt ook meegenomen in de besluitvorming rondom de behandelopties bij ingrepen aan uw hart. In geval er twijfel bestaat bij een verwijzend centrum of bij een patiënt over een diagnose of behandelplan, kan u een “second opinion” in het Erasmus MC aanvragen en laten wij graag ons licht schijnen op uw dossier.

Wat willen we bereiken ? 

 • Het Erasmus MC loopt voorop in wetenschappelijk onderzoek om catheter gebonden structurele hartinterventies veiliger en breder toegankelijk te maken voor patiënten.
 • Het Erasmus MC is toonaangevend bij (internationaal) wetenschappelijk onderzoek rondom catheter gebonden hart interventies.
 • Er wordt intern onderzoek gedaan naar onder andere het antistollingsbeleid, delierpreventie en vroegtijdig ziekenhuisontslag.
 • De duurzaamheid en ontwikkelingen van biologische hartkleppen en klephersteltechnieken worden ook in het Erasmus MC onderzocht.

Wat maakt dit centrum bijzonder

 • Het Erasmus MC speelt vanaf de start in 2005 wereldwijd een leidende rol in de ontwikkeling van de TAVI procedure.
 • Binnen dit centrum voeren wij deze ingrepen uit onder plaatselijke verdoving, hetgeen het risico op infecties en verwardheid beperkt.
 • De focus lag vanaf het begin op veiligheid, reductie van complicaties, en zo min mogelijk belasting voor de patiënt.
 • Onderzoek, ervaring en meer dan 2500 TAVI procedures hebben inmiddels ertoe geleid dat TAVI nu een standaard procedure is van ongeveer 40 minuten onder plaatselijke verdoving. Dit leidt tot een sneller herstel en korter ziekenhuisverblijf.
 • De besluitvorming van de behandeling voor een patiënt met aortaklepstenose vindt plaats tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) na een zorgvuldige screening.
 • Dit hartteam bestaat uit o.a. een chirurg, interventiecardioloog, anesthesioloog en een klinisch geriater. Binnen het multidisciplinaire hartteam worden alle voor-en nadelen van de behandeling in overweging genomen, waarin de richtlijnen leidend zijn. Binnen het hartteam wordt rekening gehouden met de mening van de patiënt.
 • “TAVI Care & Cure” is een vast onderdeel van het Erasmus MC TAVI-zorgpad dat geïnitieerd en geïmplementeerd werd in 2014. Elke patiënt wordt door een geriater geëvalueerd en in kaart gebracht op vlak van (zelf) redzaamheid, kwetsbaarheid en fitheid.
 • Een centrale rol in dit TAVI-zorgpad wordt ingevuld door de TAVI-coördinator structurele hartziekten. Van belang zijn taken zoals o.a. coördinatie van zorg, patiënteninformatie, planning van procedures, prioritering op basis van urgentie, contact met verwijzers en initiëren en realiseren van verbeterprocessen in het bestaande TAVI-zorgpad.

Aandoeningen die we behandelen en de bijbehorende behandelmethode

Aortaklepvernauwing (ook wel Aortaklepstenose)

Het vervangen van de aortaklep via een slagader heet ook wel TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). De ingreep gebeurt meestal via de liesslagader (katheterbehandeling) of soms via een de slagader onder het sleutelbeen. De TAVI behandeling is inmiddels standaard voor patiënten met een ernstige aortaklepvernauwing waarbij het risico op complicaties na een open hart operatie als verhoogd wordt ingeschat. Meer informatie over de TAVI ingreep is te vinden in de patiëntenfolder en in deze animatie: 

 

Aortaklep lekkage ( ook wel Aortaklepsufficiëntie)

De TAVI behandeling zoals hierboven beschreven kan ook toegepast worden voor een lekkende aortaklep. Dit is een behandeloptie die op dit moment enkel in het Erasmus MC wordt aangeboden in Nederland.

Mitraalklepvernauwing ( ook wel Mitraalklepstenose)

Een vernauwde mitraalklep kan behandeld worden via de liesader door ofwel de klep open te rekken met een ballon, ofwel door een nieuwe hartklep te implanteren.

Mitraalklep lekkage (ook wel mitraalklepinsuffiëntie)

Via een katheterbehandeling in de liesader kan de arts de mitraalklep herstellen of vervangen. Met een clip kunnen de klepblaadjes dichter bij elkaar gebracht worden om lekkage te verminderen. Een andere optie is om een nieuwe mitraalklep in te brengen in de oude (falende) klep. Deze catheter gebonden mitraalklepbehandeling is voorbehouden voor patiënten met een lekkende mitralisklep waarbij het risico van hartchirurgie als hoog wordt ingeschat.

Tricuspidaalklep lekkage (ook wel Tricuspidaalklepinsufficiëntie)

Via een katheterbehandeling in de liesader  kan de arts de tricusspidalisklep herstellen of vervangen. Met een clip kunnen de klepblaadjes dichter bij mekaar gebracht worden om lekkage te verminderen. Een andere optie is om een nieuwe tricusspidalisklep in te brengen in de oude (falende) klep. Deze catheter gebonden tricusspidalisklep behandeling is voorbehouden voor patiënten met een lekkende tricusspidalisklep waarbij het risico van hartchirurgie als hoog wordt ingeschat.

Boezemfibrilleren met risico op beroerte 

Boezemfibrilleren kan leiden tot stolselvorming in het hartoor van de linkerboezem. Deze stolsels kunnen aanleiding geven tot een beroerte. Het risico op beroerte kan verminderd worden door het hartoortje af te sluiten met een soort prop die via de liesader kan worden ingebracht. Deze behandeling is een alternatief voor het gebruik van medicijnen die de bloedstolling remmen (antistolling), in het geval er bloedingsproblemen bestaan.

Lek rondom klepprothese (ook wel paravalvulaire lek)

Een Paravalvulaire lek is een lek rondom een klepprothese. Dit kan zorgen voor hartfalen of kortademigheid of soms ook wel bloedafbraak of hemolyse. In deze gevallen het paravalvulair gesloten worden met een “plug”.

 

 

 

Onze polikliniek(en)

Op het gebied van hart- en vaatziekten wordt de zorg aangeboden in het Hart- en Vaatcentrum (HVC). Het HVC bestaat uit de poliklinische afdelingen cardiologie, cardio-thoracale chirurgie, vaatchirurgie en vasculaire geneeskunde. 
Afhankelijk van klachten en aandoening wordt er bij de juiste polikliniek een afspraak gemaakt voor de patiënt. Bij een aandoening aan hartkleppen wordt een afspraak op het kleppenspreekuur gemaakt bij een interventie cardioloog met expertise in de structurele hart interventies. Patiënten die in aanmerking komen voor een catheter gebonden behandeling van een hartklep-aandoening, worden gezien en beoordeeld door een van de cardiologen.

Daarnaast wordt de patiënt ook gezien door een gespecialiseerd verpleegkundige of een geneeskundestudent, waarbij o.a. een “kwaliteit van leven” vragenlijst met de patiënt wordt ingevuld. De patiënt wordt voorgelicht, eventuele risico’s verbonden aan een ingreep worden door de cardioloog besproken. Er is natuurlijk mogelijkheid om vragen te stellen.
Aan de hand van een aantal onderzoeken zoals hartfilmpje (ECG), een echo van het hart, bloedonderzoek en een consult bij een geriater wordt elke patiënt in kaart gebracht.
Als alle aanvullende onderzoeken tijdens-en ook na het polibezoek hebben plaatsgevonden (onder andere een CT-onderzoek van het hart en de bloedvaten en in sommige gevallen een hartcatheterisatie van de kransslagaders) worden deze uitslagen besproken tijdens het multidisciplinaire artsenoverleg. 

Samenwerking

Met een aantal individuele zorgaanbieders hebben we een meer intensieve samenwerking.

Binnen de regio

 • Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam
 • IJsselland ziekenhuis Rotterdam
 • Ikazia ziekenhuis Rotterdam
 • Maasstad ziekenhuis Rotterdam
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Dordrecht
 • ZorgSaam Terneuzen
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)
 • Amphia ziekenhuis Breda

Er wordt ook verwezen vanuit andere (hart) centra in Nederland.

Patiëntenfolders

Klinieken

In de Cardiologie-kliniek op de afdeling kortdurend verblijf worden patiënten die een hartklepingreep hebben ondergaan opgenomen en verzorgd. 

De dagbehandeling Cardiologie is een open ruimte die geschikt is voor een behandeling of onderzoek tijdens een dagopname. Hier worden patiënten op indicatie opgenomen voor een klinische beoordeling door een cardioloog, in combinatie met een CT-onderzoek en een consult door een geriater.

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor