Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

Zoutbelastingstest

Gedurende 4 uur wordt 2 liter zoutinfuus toegediend, met aan begin en eind een bloedafname. Deze test onderzoekt of sprake is van primair hyperaldosteronisme.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Aldosteron is een hormoon dat belangrijk is voor de regulatie van de bloeddruk. Normaal hoort het aldosterongehalte bij een hoge bloeddruk omlaag te gaan. Als dit mechanisme niet goed werkt, is er sprake van “primair hyperaldosteronisme” wat leidt tot hoge bloeddruk en vaak een laag kaliumgehalte. Een belangrijke test om dit te onderzoeken is de zoutbelastingstest. Normaal gesproken hoort het aldosterongehalte na een infuus van 2 liter zout omlaag te gaan. In geval van primair hyperaldosteronisme zakt het niet of te weinig.

U ligt op bed in half-zittende houding. U krijgt een infuus voor bloedafnames en één voor de zouttoediening. Na 30 minuten wordt bloed afgenomen en start de zouttoediening (2 liter/4 uur). Daarna wordt opnieuw bloed afgenomen en de infusen verwijderd. Tijdens de test mag u niet uit bed, toiletbezoek gaat via urinaal of po-stoel. Deze bedrust is nodig om het aldosterongehalte niet te beïnvloeden.

Het doel van het onderzoek is bevestigen of uitsluiten van de diagnose “primair hyperaldosteronisme”.

Voorbereiding

U mag licht ontbijten en voorgeschreven medicatie gewoon innemen. Na het ontbijt moet u nuchter blijven. De test vindt plaats op dagbehandeling (Ng4). Uw behandelend arts heeft gezorgd dat u geen medicatie gebruikt die de test verstoort door eerder al medicatie te stoppen of wijzigen. Op de dag van opname wordt het kaliumgehalte in het bloed gecontroleerd; als het te laag is, krijgt u een drankje.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de test kan vochtophoping achter de longen (“overvulling”) ontstaan wat leidt tot een benauwd gevoel. Deze complicatie is zeldzaam. De arts van de dagbehandeling beoordeelt of aanvullende medicatie nodig is en/of de test beëindigd moet worden. Daarnaast kan een bloeduitstorting ontsaan ter plaatse van het infuus. Dit is zeldzaam en herstelt in vrijwel alle gevallen vanzelf.

In geval van één van onderstaande (zeldzame) complicaties beoordeelt de arts van de dagbehandeling eventueel in overleg met uw behandelend arts of aanvullende medicatie nodig is:

  • Bloeddrukstijging >30 punten of tot  >180/120 mmHg
  • Een te laag kaliumgehalte aan het einde van de test

Als een bloeduitstorting is ontstaan door het infuus prikken kan het even duren voor dit zich weer hesteld heeft.

Uitslag

U ontvangt de uitslag na 2-3 weken van uw behandelend arts. Helaas is er niet altijd een 100% zekere uitslag.  Er zijn drie mogelijkheden:

“primair hyperaldosteronisme” is

  • zo goed als uitgesloten
  • zeer waarschijnlijk
  • niet uitgesloten, maar ook niet heel waarschijnlijk

Afhankelijk van de uitslag en overleg van uw behandelend arts in een team van experts wordt verder onderzoek verricht

Met wie heeft u te maken?

Aandoeningen

primair hyperaldosteronisme
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor