Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Operatie

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)

Omleidingsoperatie voor vernauwingen in de kransslagaders

Bij ernstige vernauwingen in kransslagaders van het hart haalt de chirurg een (slag)ader uit het lichaam en maakt hiermee een omleiding om de vernauwing heen.

Over deze operatie

Wat we gaan doen

Wat is deze operatie?

De kransslagaders voorzien het hart van bloed. Wanneer er vernauwingen in meerdere kransslagaders aanwezig zijn kunnen deze worden verholpen door bypasses (omleidingen). Tijdens de operatie plaatst de hartchirurg een stukje ader of slagader voorbij één of meerdere vernauwingen in uw kransslagader. Zo stroomt het bloed via een alternatieve route.

Meestal wordt tijdens de ingreep gebruik gemaakt van de hart-longmachine. Deze neemt tijdelijk de functie van het hart en de longen over tijdens de operatie waarbij het hart wordt stilgezet. Wanneer er maar 1 of 2 omleidingen nodig zijn kan dit plaatsvinden terwijl het hart nog doorklopt en is er geen hart-longmachine nodig.

Hoe gaan we te werk?

Om het hart te kunnen opereren moet de chirurg uw borstkas openen. De chirurg maakt hiervoor een snee van ongeveer 25 cm over uw borstbeen. Vervolgens zal de chirurg, indien nodig, de hart-long machine aansluiten. Afhankelijk van waar de omleidingsader uit het lichaam wordt gehaald zal daar ook een snee gemaakt worden, vaak zijn dat de onderbenen. 

Wat is het doel?

Het doel van de operatie is de bloedvoorziening van het hart zoveel mogelijk te herstellen. Er worden omleidingen voor vernauwde kransslagaders gemaakt waardoor het bloed via de alternatieve route kan stromen en uw klachten worden verminderd.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de operatie

Tijdens de operatie kunnen complicaties ontstaan. Voorbeelden zijn bloedingen en trombose. De operatieduur kan langer worden als de kransslagaders te nauw zijn, het maken van goede omleidingen wordt dan bemoeilijkt. 

Kort na de operatie

Kort na de operatie kunnen er complicaties ontstaan zoals verwardheid, long- of blaasontstekingen of hartritmestoornissen. De gemaakte omleidingen kunnen verstopt raken. De chirurg beslist dan of daar iets aan gedaan moet worden. Na elke hartoperatie kan er vocht rond het hart opstapelen, dit moet eventueel ontlast worden door dit aan te prikken of een operatie.

Thuis

Als u ontslagen bent uit het ziekenhuis na een operatie kunnen zich nog complicaties voordoen. Enkele voorbeelden van (late) complicaties kunnen zijn: wondinfecties, niet goed genezend borstbeen, vochtophoging rond het hart (tamponade), trombose, hartritmestoornissen en ontstekingen (bijvoorbeeld longontsteking).

Resultaat

De chirurg of de zaalarts kan u vertellen hoeveel- en waar de omleidingen zijn geplaatst . Wanneer de operatie geslaagd is zal de hartspier beter van bloed worden voorzien. Hierdoor zult u minder klachten van pijn op de borst ervaren wanneer daar vooraf sprake van was. Na opname in het ziekenhuis wordt u door uw eigen cardioloog vervolgd. Deze houdt in de gaten hoe u herstelt van de operatie. Ook zal hij met u bespreken of er aanpassingen nodig zijn in de medicatie die u heeft meegekregen na de opname in het ziekenhuis.

Wanneer neemt u contact op?

U dient contact op te nemen met het ziekenhuis indien:

u zich toenemend benauwd of veel meer vermoeid voelt;
- de wond op uw borstbeen of onderbeen ontstekingsverschijnselen vertoont (koorts, toenemende roodheid, pus);
- u nog niet bij de cardioloog bent geweest na opname en last krijgt van hartritmestoornissen, vocht vast houden, duizeligheid.

Contact

Afdeling thoraxchirurgie 010-7035425

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor