Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Operatie

Levertransplantatie

Tijdens een levertransplantatie wordt de zieke lever in zijn geheel vervangen door een (deel van een) postmortale donorlever of een deel van de lever van een levende donor.

Over deze operatie

Wat we gaan doen

Wat is deze operatie?

Tijdens een levertransplantatie wordt de zieke lever in zijn geheel vervangen door een (deel van een) postmortale donorlever of een deel van de lever van een levende donor. Het is een grote operatie die, afhankelijk van de situatie, 6 tot 12 uur kan duren. De operatie wordt in 3 fases uitgevoerd.

Allereerst zal de chirurg de zieke lever verwijderen. Hiervoor wordt uw buik geopend door een snede te maken onder de ribben. De chirurg neemt de bloedvaten van en naar de lever en galweg door en verwijdert naast de lever ook uw galblaas.

De tweede fase begint met het door de chirurg voorbereiden van alle bloedvaten op het plaatsen van de donorlever, waarna de donorlever wordt geplaatst. Zodra er bloed door de nieuwe lever stroomt, eindigt deze fase.

In de laatste fase van de operatie wordt de galweg van de donorlever op uw eigen galweg aangesloten.

Hoe gaan we te werk?

De operatie vindt onder volledige narcose plaats. Voordat de narcose wordt toegediend, wordt u op de bewakingsapparatuur aangesloten en krijgt u een infuus in de hand of arm.

Tegen het einde van de operatie zal de chirurg een aantal drains inbrengen voor het afvoeren van wondvocht in de dagen na de operatie. Ook wordt via de neus een sonde ingebracht voor het toedienen van vloeibaar voedsel in de eerste tijd na de operatie.

Wat is het doel?

Door de zieke lever te vervangen door (een deel van) een gezonde donorlever, verbetert de kwaliteit van leven van de patiënt.

Voorbereiding

Vanaf het moment dat u op de wachtlijst wordt geplaatst, is er een kans dat u wordt opgeroepen voor ontvangst van een lever van een post-mortale donor. U wordt goed geïnformeerd over de ‘leefregels’.

Indien u kiest voor een traject voor leverdonatie bij leven, blijft u ook op de wachtlijst staan wanneer dit traject is gestart. Een voordeel van transplantatie bij leven is dat we een afspraak maken voor de operatie waardoor donor en ontvanger weten waar hij/zij aan toe zijn en zich op de operatie kunnen voorbereiden.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de operatie

Tijdens de operatie merkt u niets, omdat u onder narcose bent.
  

Kort na de operatie

Na de operatie verblijft u een aantal dagen op de Intensive Care. Uw herstel en de werking van de lever worden goed in de gaten gehouden.
Zodra u voldoende bent hersteld, wordt u naar de verpleegafdeling overgebracht waar u nog een aantal weken moet blijven. In de periode na de operatie kunt u zich vermoeid voelen en de operatiewond kan pijn doen.
 

Thuis

Zodra het verantwoord is, mag u naar huis. U wordt goed voorbereid op dit ontslag.
De grootste complicatie die na een levertransplantatie kan plaatsvinden, is afstoting. De kans hierop is het grootst in de eerste weken na de operatie. Om dit tegen te gaan, zult u levenslang medicijnen moeten slikken.

Na thuiskomst kunt u uw gewone leven weer oppakken, doe het wel rustig aan en luister goed naar uw lichaam.

Resultaat

In de eerste periode na de transplantatie komt u zeer regelmatig op de polikliniek voor bloed- en urineonderzoek. De werking van de nieuwe lever wordt zo goed in de gaten gehouden. Het aantal bezoeken wordt in de loop van de tijd afgebouwd, uiteraard afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken.
   

Wanneer neemt u contact op?

U dient contact met ons op te nemen als:
  • de operatiewond rood, warm en pijnlijk of gezwollen is, dit kan een ontsteking zijn;
  • u koorts heeft;
  • uw huid geel ziet en/of de kleur van uw urine of ontlasting afwijkt.

Neem bij twijfel, lichamelijke klachten en vragen contact op met de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC. De contactgegevens ontvangt u na de operatie.

Aandoeningen

Leverkanker

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor